น้ำเต้าต้น
ตีนเป็ดฝรั่ง
 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cresentia cujete  L.
วงศ์ :  Bignoniaceae
ชื่อสามัญ :  Calabash Tree, Wild Calabash
ชื่ออื่น : น้ำเต้าญี่ปุ่น
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
: ไม้ต้นสูง 3-8 เมตร  ลำต้น เปลือกต้นหยาบแตกกิ่งก้านแผ่กว้าง เรือนยอดกลม ใบ ใบเดี่ยว ออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ขนาดไม่เท่ากัน รูปไข่กลับแกมรูปช้อน ปลายใบมนหรือแหลม โคนใบสอบเป็นครีบ ดอก สีเขียวอมเหลือง มีลายสีม่วงแดง ออกเดี่ยวหรือคู่ห้อยตามลำต้นและกิ่ง กลีบเลี้ยงติดกันเป็นหลอดสั้นๆ ปลายแยกเป็น 2 แฉก เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 ดอกมีกลิ่นเหม็นหืน ผล รูปกลม ผิวเกลี้ยง  เมล็ด แบนสีน้ำตาลเข้ม ฝังอยู่ในเนื้อ
นิเวศวิทยา
:  มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง
ขยายพันธุ์
ด้วยเมล็ดหรือตอนกิ่ง


 


 

 

ชื่อวิทยาศาสตร์ :  Cresentia alata  L.
วงศ์ :  Bignoniaceae
ชื่อสามัญ : Ground Tree, Mexican Calabash
ชื่ออื่น :  -
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์
: ไม้ต้นสูง 4-10 เมตร  ลำต้น  เรือนยอดโปร่ง แผ่กว้างเปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ใบ เป็นใบประกอบแบบนิ้วมือ ออกเป็นกระจุกตามลำต้นและตามกิ่ง ก้านใบเป็นครีบ ใบย่อย 3 ใบ รูปใบหอก รูปไข่กลับค่อนข้างแคบ รูปช้อน หรือเป็นแถบยาวไม่มีก้านใบย่อย ดอก ส่วนปลายสีเขียวอมเหลือง โคนสีม่วงเข้มถึงน้ำตาล มีลายสีม่วงแดง กลิ่นเหม็นหืน ออกเดี่ยวหรือคู่เป็นกลุ่ม 1-3 ดอก ตามลำต้นและกิ่ง มลำต้นและกิ่ง กลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉกกลีบเลี้ยง 2 กลีบ โคนติดกันเล็กน้อย เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 2 ยาว 2 ออกดอกเกือบตลอดปี ดอกดกในช่วงฤดูหนาว ผล ค่อนข้างกลม เปลือกเข็งหนา ผิวเกลี้ยง มีเมล็ดฝังอยู่ในเนื้อ
นิเวศวิทยา
:  มีถิ่นกำเนิดในอเมริกากลาง เม็กซิโก คอสตาริกา
ขยายพันธุ์
ด้วยเมล็ดหรือตอนกิ่ง

 


 

ความแตกต่างที่เห็นได้ชัด  ระหว่างน้ำเต้าต้น และตีนเป็ดฝรั่งคือ ใบของน้ำเต้าต้นเป็นใบเดี่ยว ในขณะที่ใบของตีนเป็ดฝรั่งเป็นใบประกอบออกเป็นกระจุกตามลำต้นและกิ่ง ก้านใบเป็นครีบ ใบประกอบแบบนิ้วมือ มีใบย่อย 3 ใบ

HOME