-10-

 

 
     
 

  4.   กลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่  (Dicotyledon)

 
 

 

                                Acanthaceae  วงศ์เหงือกปลาหมอ  ส่วนใหญ่เป็นพืชล้มลุก พบขึ้นทุกสภาพป่า ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ โคนกลีบเชื่อมติดกันเป็นหลอด ปลายแยก 5 แฉก และมักแบ่งเป็นสองส่วนคล้ายปาก เกสรเพศผู้ 4 อัน สั้น 1 คู่ ยาว 1 คู่ ผลเป็นผลแห้งแตก เท่าที่พบมี 18 ชนิด :-  Acanthus ilicifolius L., A. ebracteatus Vahl เหงือกปลาหมอ;  Achyranthes aspera L. พันงู; Adhatoda  vasica Nees;  Dyschoriste depressa Nees หญ้าสามชั้น; *Ebermaiera subcapitata C.B. Clarke;  Eranthemum album Nees;  *E. pumilio C.B. Clarke,  E. zollingerianum Nees; Gymnostachyum trilobum Ridl.;  Hygrophila erecta (Burm.f.) Hochr. ต้อยติ่ง,  H. quadrivalvis Nees;  *Hypoestes schmidtii C.B. Clarke;   Justicia gendarussa Burm.f.  สันพร้ามอญ;  Ruellia tuberosa L. ต้อยติ่ง;  Rungia parviflora Nees;  *Strobilanthes parvibracteatus C.B. Clarke,  S. rufescens T. Ander.


Eranthemum  album
     
Acanthus  ebracteatus Justicia gendarussa Ruellia  tuberosa
     

               Aizoaceae  วงศ์ผักเบี้ยทะเล  เป็นพืชล้มลุก มักอวบน้ำ พบตามดินทรายป่าชายหาด ใบเดี่ยว ออกตรงข้าม ดอกเป็นดอกสมบูรณ์เพศ มี 5 กลีบ แยกไม่ชัดว่าเป็นกลีบเลี้ยงหรือกลีบดอก โคนเชื่อมติดกัน เกสรเพศผู้มี 5 อัน ผลแบบผลแก่แตก มีพบเพียงชนิดเดียวคือ Sesuvium portulacastrum (L.) L.  ผักเบี้ยทะเล

     
Sesuvium  portulacastrum Sesuvium  portulacastrum Sesuvium  portulacastrum

                      Amarantaceae  วงศ์บานไม่รู้โรย  เป็นไม้ล้มลุก พบขึ้นตามที่โล่งทั่วไป ใบเดี่ยวติดเรียงสลับหรือตรงข้าม ดอกออกรวมกันเป็นกระจุกแน่น กลม หรือเป็นแท่ง มีทั้งดอกแยกเพศและดอกสมบูรณ์เพศ เกสรเพศผู้ 5 อัน โคนติดกันเป็นหลอด ผลกลม เล็ก แตกตามขวาง มี :-   Achyranthes aspera L.  พันงู

                       Anacardiaceae  วงศ์มะม่วง  ไม้ต้น เปลือกมียางใสหรือขุ่นขาวและออกสีคล้ำเมื่อถูกอากาศ พบตามป่าดิบแล้ง ป่าชายหาด และป่าเชิงผา ใบเดี่ยวติดเรียงเวียน  ดอกออกรวมกันเป็นช่อโต กลีบเลี้ยงและกลีบดอกมีอย่างละ 5 กลีบ ผลเมล็ดเดียวแข็ง นุ่ม หรือมีปีก เท่าที่พบมี :- Anacardium occidentale L. มะม่วงหิมพานต์; Bouea oppositifolia (Roxb.) Meisn. มะปริง; Buchanania arborescens (Blume) Blume จ้าม่วง;  Lannea coromandelica (Houtt.) Merr. กุ๊ก; *Mangifera siamensis Warb. ex Craib.

 

 
 

Anacardium  occidentale Buchanania  arborescens Lannea  coromandelica
     
  
          Buchanania  arborescens

                                Ancistrocladaceae  วงศ์ค้อนตีหมา  เป็นพวกไม้เถาเนื้อแข็ง พบขึ้นกระจายตามป่าดิบ ป่าชายหาด และป่าเหล่า ใบเดี่ยว รูปไข่กลับ ติดเวียน ดอกออกรวมเป็นช่อตามปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงและกลีบดอกอย่างละ 5 กลีบ เกสรเพศผู้ 10 หรือ 5 อัน กลีบเลี้ยงติดทนเป็นปีกผล มี :- Ancistrocladus tectorius (Lour.) Merr.  ค้อนตีหมา, ลิ้นกวาง