หน้า  1   2   3   4   5 

-5-

 
 
 
   

          2.  กลุ่มพวกไม้สนหรือไม้เมล็ดเปลือย ( gymnosperm )  กลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่ทำการวิจัยและทบทวนเสร็จพร้อมพิมพ์ออกเผยแพร่เพราะมีจำนวนน้อย เพียง 25 ชนิด จากพันธุ์ไม้ 6 วงศ์ คือ  Cephalotaxaceae , Cupressaceae , Cycadaceae , Gnetaceae , Pinaceae , และ Podocarpaceae  รวม 9 สกุล โดยนักวิจัยไทยคือ ศ.ดร.เต็ม สมิตินันทน์ และ ดร.จำลอง เพ็งคล้าย ในจำนวนดังกล่าวเป็นพรรณไม้ต้นแบบ (type specimens) 2 ชนิด และทั้งสองชนิดมีพบกระจายขึ้นตามประเทศข้างเคียงด้วย คือ ปรงไทย Cycas siamensis  Miq.  และ มะพร้าวเต่า Cycas micholitzil  Dyer.var.simplicipinna Smitin.
          3. กลุ่มพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ( Monocotyledons )  มีการปรับเปลี่ยนวงศ์ใหม่ตาม Dr.D.J.Mabberley (1997)  พรรณพืชกลุ่มนี้ของไทยมี 50 วงศ์ ( Family ) ดังนี้

1. Agavaceae 2. Alismataceae* 3. Alliaceae 4. Amaryllideceae 5. Anthericaceae
6. Aponogetonaceae* 7. Araceae 8. Asparagaceae 9. Burmannaceae* 10. Butomaceae
11. Cannaceae 12. Centrolepidaceae 13. Colchicaceae 14. Commelinaceae 15. Convallariaceae
16. Cymodoceaceae* 17. Cyperaceae* 18. Dioscoreaceae 19. Dracaenaceae 20. Eriocaulaceae
21. Flagellariaceae* 22. Gramineae -Bambusoideae 23. Hyacinthaceae 24. Hydrocharitaceae 25. Hypoxidaceae
26. Iridaceae 27. Juncaceae* 28. Lemnaceae* 29. Liliaceae 30. Lowuaceae*
31. Marantaceae 32. Melanthiaceae 33. Musaceae 34. Najadaceae 35. Ochidaceae
36. Palmae 37. Pandanaceae 38. Philydraceae* 39. Phormiaceae 40. Pontederiaceae
41. Potamogetonaceae* 42. Restionaceae* 43. Smilacaceae* 44. Stemonaceae 45. Taccaceae*
46. Trillaceae 47. Triuridaceae* 48. Typhaceae 49. Xyridoceae* 50. Zingiberaceae

          จากจำนวนดังกล่าวปัจจุบัน ( 2546) ได้ทำการศึกษาและได้นำผลงานออกพิมพ์เผยแพร่ในหนังสือพรรณไม้ของประเทศไทย (เล่มล่าสุด เล่ม 7 ตอนที่ 4) รวม 18 วงศ์ (ที่ใส่ดอกจันไว้) หรือศึกษาได้เสร็จเรียบร้อยร้อยละ 36 เท่านั้น
          4. กลุ่มพืชใบเลี้ยงคู่ (
dicotyledons ) อาศัยหลักเกณฑ์ตามการทบทวนของ Dr. D.J.Mabberley (1977) ทำให้พรรณพืชกลุ่มนี้ของไทยมี 182 วงศ์ (Family) ดังนี้

1. Acanthaceae 2. Aceraceae 3. Actinidiaceae* 4. Aizoaceae 5. Alangiaceae
6. Amaranthaceae* 7. Anacardiaceae 8. Ancistrocaedaceae 9. Annonaceae 10. Apocynaceae*
11. Aquifoliaceae 12. Araliaceae 13. Aristolochiaceae* 14. Asclepiadaceae 15. Balanophoraceae*
16. Balsaminaceae 17. Basekkaceae* 18. Begoniaceae 19. Berberidaceae 20. Betykaceae
21. Bignoniaceae* 22. Bixaceae 23. Bombacaceae 24. Boraginaceae 25. Brestschneideraceae*
26. Buddiejaceae* 27. Burseraceae 28. Buxaceae 29. Callitrichaceae* 30. Campanulaceae
31. Cannabaceae* 32. Capparidaceae* 33. Caprifoliaceae 34. Cardiopteridaceae* 35. Caricaceae
36. Caryyophyllaceae* 37. Casuarinaceae* 38. Celastraceae 39. Ceratophyllaceae 40. Chenopodiaceae*
41. Chloranthaceae* 42. Combretaceae 43. Compositae 44. Connaraceae* 45. Convolvulaceae
46. Cornaceae 47. Crassulaceae 48. Cruciferae* 49. Crypteroniaceae* 50. Cucurbitaceae
51. Daphniphyllaceae 52. Datiscaceae 53. Dichapetalaceae 54. Dilleniaceae* 55. Dipsacaceae
56. Dipterocapaceae 57. Droseraceae* 58. Ebenaceae* 59. Elaegnaceae 60. Elaeocarpaceae*
61. Elatinaceae 62. Epacridaceae* 63. Ericaceae* 64. Erythroxylaceae 65. Euphorbiaceae
66. Fagaceae 67. Flacourtiaceae 68. Fumariaceae 69. Gentianaceae* 70. Geraniaceae
71. Gesneriaceae 72. Goodeniaceae* 73. Grossulariaceae 74. Guttiferae 75. Halorogidaceae*
76. Hamamelidaceae* 77. Hernandiaceae 78. Hippocastanaceae* 79. Hydrangiaceae* 80. Hydrophyllaceae*
81. Icacinaceae* 82. Illiciaceae* 83. Irvingiaceae* 84. Ixonanthaceae* 85. Juglandaceae
86. Labiatae 87. Lardizabalaceae 88. Lauraceae 89. Lecythidaceae 90. Leeaceae
91. Leguminosae
(-Caesalpinioideae*,
- Mimosoideae*,
- Papilionoideae)
92. Lentibulariaceae 93. Linaceae* 94. Loganiaceae* 95. Loranthaceae*
96. Lythraceae 97. Magnoliaceae* 98. Malpighiaceae* 99. Malvaceae 100. Melastomataceae*
101. Meliaceae 102.Menispermaceae* 103. Menyantheceae 104.Monimiaceae 105. Moraceae
106. Moringaceae 107. Myricaceae* 108. Myristicceae* 109. Myrsinaceae* 110. Myrtaceae*
111. Nepenthaceae 112. Nyctaginaceae* 113. Nymphaeaceae 114. Ochnaceae* 115. Olacaceae
116. Oleaceae* 117. Onagraceae 118. Opillaceae* 119. Orobanchaceae 120. Oxalidaceae*
121. Pandaceae 122. Papaveraceae 123. Parnassiaceae 124. Passifloraceae 125. Pedaliaceae
126. Pentaphrag-
       mataceae
127. Pentaphykacaceae 128. Phytoloccaceae* 129. Piperaceae 130. Pittosporaceae
131. Plantaginaceae 132. Plumbaginaceae 133. Podostemaceae 134. Polemoniaceae 135. Polygaiaceae*
136. Polygonaceae 137. Portulacaceae* 138. Primulaceae* 139. Proteaceae* 140. Rafflesiaceae*
141. Ranunculaceae 142. Rhamnaceae 143. Rhizophoraceae* 144. Rhoipteleaceae 145. Rosaceae*
146. Rubiaceae 147. Rutaceae 148. Sabiaceae 149. Salicaceae* 150. Salvadoraceae*
151. Santalaceae 152. Sapindaceae* 153. Sapotaceae 154. Saururaceae* 155. Saxifragaceae*
156. Schisandraceae* 157. Scrophulariaceae* 158. Simaroubaceae* 159. Solanaceae 160. Sonneratiaceae*
161.Sphenocleaceae* 162. Staphyleaceae 163. Sterculiaceae* 164. Stylidiaceae 165. Styracaceae
166. Symplocaceae* 167. Tetrameristaceae 168. Theaceae* 169. Thymelaeaceae* 170. Tiliaceae*
171. Trapaceae 172. Trigoniaceae 173. Ulmaceae 174. Umbelliferae* 175. Urticaceae
176. Valerianaceae* 177. Verbenaceae 178. Violaceae 179. Viscaceae* 180. Vitaceae
181. Xanthophyllaceae* 182. Zygophyllaceae*      

          จากจำนวนดังกล่าว ปัจจุบัน (2546)  ได้ทำการศึกษาและได้นำผลงานออกพิมพ์เผยแพร่แล้วในหนังสือพรรณไม้ของประเทศไทย  (เล่มล่าสุด เล่ม 7 ตอนที่ 4)  รวม 83 วงศ์ (ที่ใส่ดอกจัน*) หรือเสร็จเรียบร้อย ร้อยละ 54.6 จะเห็นได้ว่ากลุ่มพรรณพืชพวกพืชใบเลี้ยงเดี่ยว และพืชใบเลี้ยงคู่นับเป็นกลุ่มที่มีความหลากหลายในชนิดพันธุ์และสายพันธุ์สูง การวิจัยและทบทวนมีปัญหาหลายประการ ทั้งบุคคลากรที่มีความชำนาญ และด้านงบประมาณที่อยู่ในวงจำกัดมาก แต่เจ้าหน้าที่มีความตั้งใจที่จะทำงานให้สำเร็จให้ได้และอย่างมีคุณภาพ ซึ่งคงต้องใช้เวลาอีกพอสมควร.