ประมวลภาพเสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรความก้าวหน้า
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กองทัพเรือ
 ณ เกาะแสมสาร อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 

ป้ายพระราชดำรัส " กองทัพเรือทำงานนี้เพื่อความมั่นคงของประเทศ "

เสด็จพระราชดำเนินถึงเกาะแสมสาร ทรงเจิมป้าย ทรงสุหร่าย
ปล่อยแม่เต่า ทรงปล่อยลูกเต่าลงทะเล ปล่อยแม่เต่า

นักเรียนนายเรือรับเสด็จ

ทอดพระเนตรจุดสร้างพิพิธภัณฑ์

Bird eyes view เกาะแสมสาร

เกาะแสมสารมองจากเขาหมาจอ เกาะแสมสารมองจากสะพานข้าม เขาหมาจอมองจากสะพาน

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ

พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาฯ

มองจากพิพิธภัณฑ์เห็นเกาะแสมสาร

ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ฯ

บริเวณลานสำหรับจอดรถ

แผนผังแสดงอาคารพิพิธภัณฑ์

แผนผังแสดงอาคารพิพิธภัณฑ์

ภาพคณะปฏิบัติงานสำรวจ

ภาพคณะปฏิบัติงานสำรวจ

 

ข้อมูลจากหนังสือโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ : จากยอดเขาถึงใต้ทะเล ธรรมชาติแห่งชีวิต ที่ต้องเรียนรู้ ใช้ประโยชน์ และสร้างจิตสำนึก, พฤษภาคม 2546