โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา กรุงเทพมหานคร

7-10230-004-001 โกสน Codiaeum variegatum Blume EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม มีสีสันของใบหลายสี
ในใบหรือต้นเดียวกัน
 บริเวณสวนต้นไทร บริเวณลานจอดรถ บริเวณหน้าเสาธง
7-10230-004-002 จั๋งญี่ปุ่น  Rhapis excelsa (Thunb.) Henry ex Rehder PALMAE ปาล์ม  ใบรูปมือ
ปลายใบแหลม
บริเวณโรงเรียน บริเวณสวนต้นไทร บริเวณศาลพระภูมิ
7-10230-004-003 กระบือเจ็ดตัว Excoecaria cochinchinensis Lour. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม  ใต้ใบมีสีแดง บริเวณประตูเรือนไม้ บริเวณสวนต้นไทร
7-10230-004-004 ข่อย  Streblus asper Lour. MORACEAE ไม้ต้น  ใบหนาหยาบคล้ายกระดาษทราย บริเวณศาลพระภูมิ บริเวณลานจอดรถ บริเวณสวนต้นไทร ตัวตุ๊กตาบริเวณศาลา
7-10230-004-005 พุดฝรั่ง Tabernaemontana pandacaqui Poir. APOCYNACEAE  ไม้พุ่ม  ดอกเกิดเป็นช่อตามปลายกิ่ง ฝักมีสีเขียวเหลืองส้ม เมื่อสุกมีสีแดง ประตูเรือนไม้
7-10230-004-006 บุหงาส่าหรี  Citharexylum spinosum L.  VERBENACEAE  ไม้ต้น  ก้านใบสีส้ม ดอกออกเป็นช่อตามซอกใบ สวนวิทยาศาสตร์
7-10230-004-007 มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน Mangifera indica L.  ANACARDIACEAE ไม้ต้น  ลำต้นตรง
เรือนยอดกลม ใบเดี่ยว ดอกสีนวลออกป็นช่อ
 บริเวณด้านข้างริมรั้วศาลา บริเวณต้นไทร
7-10230-004-008 ไทรยอดทอง ไทรทอง Ficus sp. MORACEAE  ไม้ต้น   กิ่งกระจายรอบต้น
พุ่มทรงกลม
มีน้ำยางสีขาว
บริเวณสนามเด็กเล่น
7-10230-004-009  พุทธชาติ Jasminum auriculatum Vahl OLEACEAE ไม้เลื้อย   ออกดอกเป็นช่อ
ที่ส่วนยอดของกิ่ง
และตามข้อต้น
มีกลิ่นหอม
 บริเวณต้นมะม่วง สวนคณิตศาสตร์
7-10230-004-010 นีออน Leucophyllum frutescens (Berl.) Johnson SCROPHULARIACEAE ไม้พุ่ม   ใบรูปไข่มีสีเขียวอมเทา มีขนอ่อนนุ่ม ดอกออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง  หน้าห้องดนตรีสากล
7-10230-004-011 สัก Tectona grandis L.f. LABIATAE ไม้ต้น  ใบเดี่ยวใหญ่มาก ผิวใบขนสากขยี้ใบสดจะมี
สีแดงเหมือนเลือด
บริเวณลานจอดรถ
7-10230-004-012 พลับพลึงสีขาว ลิลัว
วิรงรอน
Crinum asiaticum L. AMARYLLIDACEAE ไม้ล้มลุก  ใบเดี่ยว เป็นแถบกว้างและยาวอวบน้ำ ปลายเรียวแหลม บริเวณสวนพรรณไม้ โต๊ะปิงปอง
7-10230-004-013  พุดตะแคง Brunfelsia americana L. SOLANACEAE ไม้พุ่ม  ดอกให้สีสองระยะ คือช่วงเริ่มบานสีขาวบานเต็มที่สีเหลือง บริเวณต้นไทรประตูเรือนแก้ว
7-10230-004-014 ทองอุไร  Tecoma stans (L.) Kunth BIGNONIACEAE ไม้พุ่ม  ใบรูปหอกหรือรูปไข่แกมขนาน ขอบหยัก กลีบดอกรูประฆัง สวนวิทยาศาสตร์
7-10230-004-015 ปรงญี่ปุ่น  Cycas revoluta Thunb. CYCADACEAE ปรง   ใบย่อยแคบแข็งปลายแหลมสีเขียวเข้มเป็นมันขอบใบม้วนเข้าหากลางใบ บริเวณประตู
แสงเพชรและประตูเรือนไม้
7-10230-004-016 กุหลาบหนู  Rosa chinensis Jacq. ROSACEAE ไม้พุ่ม    กลีบหลายชั้นสีสด หน้าเสาธงชาติ
7-10230-004-017 เทียนหยด  Duranta repens L. VERBENACEAE ไม้พุ่ม  ลำต้นแตกกิ่งเป็นจำนวนมาก ใบขอบจักฟันเลื่อย บริเวณต้นไทรบริเวณเรือนแก้ว
7-10230-004-018 ก้ามกุ้งสีทอง Heliconia sp. HELICONIACEAE ไม้ล้มลุก  ปลายใบแหลมมีติ่งโคนมนหรือแหลมเป็นรูปลิ่ม บริเวณหน้าห้องสมุด หลังห้อง sound lab
7-10230-004-019 มะลุลี  Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andr. OLEACEAE ไม้เลื้อย   ดอกมีสีขาว
มีกลิ่นหอม
บริเวณเสาธงชาติ
7-10230-004-020 ช้องนาง Thunbergia erecta (Benth.) T.Anderson  ACANTHACEAE ไม้พุ่ม  ดอกสีน้ำเงินม่วง ตรงกลางดอกสีเหลือง บริเวณหลังสวนวรรณคดี
7-10230-004-021 หมากเขียว ปาล์มหมาก หมากพร้าว  Ptychosperma macarthurii H.Wendl.  PALMAE ปาล์ม  ใบประกอบแบบขนนกเรียงสลับ  บริวณโรงอาหาร บริเวณหน้าห้องสมุด
7-10230-004-022 หูกระจง  Terminalia ivorensis A.Chev. COMBRETACEAE ไม้ต้น  เรือนยอดรูปไข่หนาทึบ เปลือกสีน้ำตาลแตกเป็นร่อง  บริเวณสนามเด็กเล่น
7-10230-004-023 มังกรคาบแก้ว Clerodendrum thomsoniae Balf.f.  LABIATAE ไม้เลื้อย  กลีบดอกสีแดงเข้ม กลีบเลี้ยงสีขาวรูปหัวใจ บริเวณเสาธงชาติ
7-10230-004-024 เข็มเศรษฐี เข็มแดง  Ixora sp. RUBIACEAE  ไม้พุ่ม   ปลายใบแหลม โคนใบมน แผ่นใบสีเขียว
เป็นมัน
บริเวณสนามเด็กเล่น
7-10230-004-025 ชวนชม
ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult.  APOCYNACEAE ไม้พุ่ม  ต้นและกิ่งก้านใบ
มียางใส
บริเวณสนามเด็กเล่น บริเวณประตูแสงเพชร
7-10230-004-026 ชาดัดใบมัน Carmona retusa (Vahl) Masam. BORAGINACEAE ไม้พุ่ม  ใบปลายแยกเป็นพู
แหลมมักเป็นติ่ง
หนามอ่อน
บริเวณสนาม
เด็กเล่น
7-10230-004-027 คูน
ราชพฤกษ์
ลมแล้ง
Cassia fistula L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น   ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อตามซอกใบ บริเวณใกล้เสาธง
7-10230-004-028 การเวก  Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE  ไม้รอเลื้อย  ดอกออกเป็นช่อ มีสีเหลืองกลิ่นหอมแรง สวนไม้ในวรรณคดี
7-10230-004-029 สายหยุด Desmos chinensis Lour. ANNONACEAE ไม้รอเลื้อย   ดอกเมื่อตูมจะเป็น
สีเขียวเมื่อบานจะเป็น
สีเหลือง
 สวนไม้ในวรรณคดี
7-10230-004-030 เฟื่องฟ้า
ตรุษจีน
ดอกต่างใบ ดอกกระดาษ
 Bougainvillea spectabilis Willd. NYCTAGINACEAE ไม้รอเลื้อย   ต้นมีหนามแหลมคม บริเวณเสาธง บริเวณหน้าสนามเด็กเล่น
7-10230-004-031 ปัตตาเวีย  Jatropha integerrima Jacq. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม  ใบเดี่ยวเรียงสลับ
ใบรูปรีถึงรูปไข่
บริเวณประตูเรือนไม้ บริเวณใกล้ต้นมะม่วง
7-10230-004-032 มะลิลา  Jasminum sambac (L.) Aiton OLEACEAE ไม้รอเลื้อย  ดอกมีสีขาวกลิ่นหอม บริเวณต้นมะม่วงใกล้กล้วยไม้
7-10230-004-033 อัญชัน Clitoria ternatea L.  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้เลื้อย  ดอกสีน้ำเงินเข้ม เมื่อดอกบานจะคล้ายปีกผีเสื้อ บริเวณหลังสวนวรรณคดี
7-10230-004-034 มะขาม Tamarindus indica L.  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น   กลีบดอกสีเหลืองและมีจุดปะะสีแดงม่วงแดงอยู่กลางดอก
ผลเป็นฝักยาว
บริเวณทางเดินอนุบาล
7-10230-004-035 มิกกี้เมาส์ Ochna kirkii Oliv. OCHNACEAE   ไม้พุ่ม  ขอบใบจะมีลักษณะมีหนามเล็กน้อย บริเวณประตู
เรือนไม้
7-10230-004-036 ยอ ยอบ้าน Morinda citrifolia L.   RUBIACEAE ไม้ต้น
ขนาดเล็ก
 เนื้อใบสีเขียวเป็นมัน หูใบอยู่ระหว่างโคนก้านใบ บริเวณหน้าประตูแสงเพชร บริเวณหน้าประตูเรือนแก้ว
7-10230-004-037 พลูด่าง Epipremnum aureus Engl. ARACEAE ไม้เลื้อย   ใบเดี่ยวเรียงสลับ
รูปหัวใจ
หน้าห้องธุรการ
7-10230-004-038 ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam.   MORACEAE ไม้ต้น  ลำต้นจะมีน้ำยางขาวข้น บริเวณประตูเรือนแก้ว บริเวณประตูเรือนไม้
7-10230-004-039 ไทร ไทรกระเบื้อง ไทรย้อย  Ficus sp. MORACEAE ไม้ต้น  ทุกส่วนจะมียางสีขาว บริเวณสวนต้นไทร
7-10230-004-040 หมากผู้หมากเมีย Cordyline fruticosa (L.) Gopp.  AGAVACEAE ไม้พุ่ม  ลำต้นมีข้อถี่สีน้ำตาลอ่อนใบเป็นรูปหอกปลายแหลม บริเวณต้นมะม่วงสวนคณิตศาสตร์ บริเวณประตู
เรือนแก้ว
7-10230-004-041 เอื้องทอง กนกลายไทย  Sanchezia speciosa Leonard ACANTHACEAE ไม้พุ่ม   ใบสีเขียวมีแถบเหลือง ออกดอกเป็นช่อ บริเวณทางเดิน
ประตูเรือนไม้
7-10230-004-042 โมก Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE ไม้พุ่ม   มีกลีบดอก 5 กลีบ สีขาวมีกลิ่นหอม บริเวณศาลพระภูมิ บริเวณลานจอดรถ บริเวณต้นไทร
7-10230-004-043 หนวดปลาหมึกแคระ  Schefflera arboricola (Hayata) Hayata ARALIACEAE ไม้พุ่ม   ใบประกอบรูปฝ่ามือเรียบสลับ  บริเวณหน้า
ห้องสมุด
7-10230-004-044 มะยม Phyllanthus acidus (L.)  Skeels EUPHORBIACEAE ไม้ต้น  กิ่งก้านเปราะแตกง่าย เปลือกต้นขรุขระสีเทาปนน้ำตาล บริเวณห้องธุรการและสวนพรรณไม้ในวรรณคดี
7-10230-004-045 เทียนทอง ชาสีทอง Duranta repens L. VERBENACEAE  ไม้พุ่ม   ใบเดี่ยวรูปรีถึงรูปไข่ขอบใบหยัก บริเวณหน้าเสาธง
7-10230-004-046 เข็มพิษณุโลกชมพู เข็มฝรั่ง Ixora sp. RUBIACEAE ไม้พุ่ม  ใบมีขนาดเล็ก
ออกดอกตลอดปี
บริเวณสนามเด็กเล่น
7-10230-004-047 จั๋งไทย จั๋งแคระ Rhapis subtilis Becc. PALMAE ปาล์ม  มีใบรูปฝ่ามือ บริเวณหน้าประตูเรือนแก้ว บริเวณต้นไทร
7-10230-004-048 พุดพิชญา Wringhtia antidysenterica R.Br. APOCYNACEAE ไม้พุ่ม   ดอกเป็นกลีบแยก
5 กลีบ เกสรตรงกลาง
สีเหลือง มีฝอยเกสร
สีขาวล้อมรอบ
หน้าเสาธง
7-10230-004-049 ประยงค์ Aglaia odorata Lour. MELIACEAE ไม้พุ่ม  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนกออกสลับ มีใบย่อย 5 ใบ สวนไม้ในวรรณคดี
7-10230-004-050 เล็บมือนาง Quisqualis indica L. COMBRETACEAE ไม้เลื้อย  ดอกออกเป็นช่อ ลักษณะดอกเป็นปากแตร ปลายแยกเป็น
5 กลีบ มีกลิ่นหอม
สวนไม้ในวรรณคดี
7-10230-004-051 แก้วแคระ แก้วขาว แก้วขี้ไก่  Murraya paniculata (L.) Jack RUTACEAE ไม้พุ่ม   ดอกกลิ่นหอมมากและบานในเวลากลางคืน สวนวิทยาศาสตร์