โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง กรุงเทพมหานคร

กรรณิการ์

7-10210-010-001

กรรณิการ์
Nyctanthes arbor-tristis L.
 
 OLEACEAE  ไม้พุ่ม ใบค่อนข้างแข็ง พื้นผิวใบหยาบ สากระคายมือ ดอก มีสีแดงหรือสีส้มบานกลางคืนกลิ่น
หอมแรง 
 สวนวรรณคดี
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-002 กระดังงาสงขลา กระดังงาเบา กระดังงาสาขา กระดังงอ  
Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson
 
ANNONACEAE ไม้พุ่ม ดอกอ่อนสีเขียว
ดอกแก่สีเหลือง
ดอกมีกลิ่นหอม
หน้าเสาธง
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-003 กระเทียมเถา   Mansoa alliacea (Lam.) A.Gentry   BIGNONIACEAE ไม้เลื้อย ปลายกิ่งมีมือจับ
ช่อดอกออกตามง่ามใบ มีดอกจำนวนมากสีม่วงหรือชมพูอมม่วงและสี จะซีดลงจนเกือบเป็นสีขาวหรือชมพูอ่อน
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-004 กระบือเจ็ดตัว กำลังกระบือ ลิ้นกระบือ กะเบือ ใบท้องแดง   Excoecaria cochinchinensis Lour.   EUPHORBIACEAE   ไม้พุ่ม ทุกส่วนมียางขาวเหมือนน้ำนม ใบด้านบนสีเขียว อมเทา ด้านล่างสีแดงอมม่วง ใบอ่อน
ผิวเป็นมัน
สนามใหญ่ สวนสมุนไพร 
7-10210-010-005 กล้วยน้ำว้า   Musa sapientum L.   MUSACEAE   ไม้ล้มลุก  เส้นของใบขนานกัน ดอกห้อยย้อยลงมา เป็นช่อยาว เมื่อดอกเจริญเป็นผล ซึ่งแต่ละผลมีโคนก้านติดกันเป็นแถว เรียกว่าหวีกล้วย สีเขียว ทุกส่วนมีน้ำยาง  สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-006 กันเกรา
ตะมะซู ตำมูชู ตาเตรา ตำเสา ทำเสา มันปลา
Fagraea fragrans Roxb.   GENTIANACEAE   ไม้ต้น ดอกเริ่มบานสีขาวแล้วเปลี่ยน เป็นสีเหลือง กลิ่นหอม ผลกลมเล็ก
สีส้ม แล้วเปลี่ยนไปเป็นสีแดงเลือดนกเมื่อแก่เต็มที่ มีเมล็ดขนาดเล็กเป็นจำนวนมาก
สนามอนุบาล สนามฟุตบอลหลังอาคารมารีนิรมล
7-10210-010-007 การบูร
อบเชยญวน พรมเส็ง
Cinnamomum camphora (L.) J.Presl LAURACEAE ไม้ต้น รากและลำต้นมีกลิ่นหอมมากกว่าส่วนอื่น
ใบประดับเรียวยาว
ร่วงง่าย มีขนนุ่ม
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-008 การเวก กระดังงัว กระดังงาป่า กระดังงาเถา   Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE ไม้เลื้อย มีมือเกาะ
กลีบดอกหนา
มีกลิ่นหอม
หน้าอาคารพระฤทัยอุปถัมภ์ สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-009 กาหลง
ส้มเสี้ยว
โยธิกา
กาแจ๊กูโด เสี้ยวน้อย
Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE ไม้พุ่ม กลีบดอก 5 กลีบสีขาว หอมจาง บานครั้งละ
1-2 ดอก ฝักแบน
มี 5-10 เมล็ด
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-010 แก้ว แก้วขาว แก้วขี้ไก่ แก้วพริก ตะไหลแก้ว แก้วลาย จ๊าพริก Murraya paniculata (L.) Jack RUTACEAE ไม้ต้น ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ผลรูปไข่รี ปลายทู่ส้ม สวนวรรณคดี อาคารพระกุมารเยซู
7-10210-010-011  ไก่ฟ้า Aristolochia ringens Vahl ARISTOLOCHIACEAE ไม้เลื้อย ดอกมี ลักษณะแปลกคือเป็นหลอดดอกที่โค้งงอ กลีบด้านปลายมีขนนุ่ม คล้ายรูปไก่ สวนเทพพิทักษ์ สวนวรรณคดี
7-10210-010-012 ข่อย Streblus asper Lour. MORACEAE ไม้ต้น  ใบเดี่ยวออกแบบเรียงสลับ ดอกมีขนาดเล็กอยู่ที่ปลายช่อ  สวนไม้หอม
สนามใหญ่
7-10210-010-013 ปัตตาเวียดอกแดง Jatropha integerrima Jacq. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม มีน้ำยางสีขาวเป็นพิษ สวนวรรณคดี
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-014 ราชาวดี Buddleja paniculata Wall. BUDDLEJACEAE  ไม้พุ่ม  กิ่งมีขน ผิวใบหยาบ ด้านบนสีขาว ด้านล่างขนสีเทา สากมือ ดอกสีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามซอกใบบริเวณปลายกิ่ง หลังเสาธง
7-10210-010-015 ไข่ดาว Oncoba spinosa Forsk. FLACOURTIACEAE ไม้พุ่ม ต้นและกิ่งมีหนาม แหลมใบโคนและปลายแหลม ขอบจักละเอียด ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม ผลกลมสีเขียว สวนไม้มงคล
หน้าเสาธง
7-10210-010-016 คงคาเดือด หมากเล็กหมากน้อย
ช้างเผือก ตะไล

Arfeuillea arborescens Pierre
SAPINDACEAE ไม้ต้น
ใบเรียงสลับ ใบประกอบแบบขนนก
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-017 คอร์เดีย Cordia sebestina L. BORAGINACEAE ไม้ต้น ผิวใบสาก ดอกสีส้ม หรือแดง ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด  หลังถ้ำแม่พระ
7-10210-010-018 คัดเค้า
เขางัวเผือก เคดเค้า
Oxyceros longiflora (Lam.) T.Yomaz. RUBIACEAE ไม้เลื้อย ใบเรียงตรงข้ามและมีหูใบอยู่ระหว่างก้านใบ ดอกสีขาว สวนเทพพิทักษ์ สวนวรรณคดี
7-10210-010-019 ลักกะจันทน์ จันทน์ผา จันทร์แดง Dracaena loureiroi Gagnep. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม ใบรูปขอบแบบขนาน ออกดอกเป็นช่อ
มีกลิ่นหอม
หน้าอาคารพระฤทัยอุปถัมภ์
7-10210-010-020 จำปี Michelia alba DC. MAGNOLIACEAE ไม้ต้น  มีขอบใบเรียบ มีเกล็ดตา (bud scale) หุ้มยอด ดอกมีกลิ่นหอม หลังเสาธง
ข้างสนามใหญ่
 
7-10210-010-021 ชงโค
เสี้ยวดอกแดง
Bauhinia purpurea L. LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE ไม้พุ่ม ดอกเด่นสะดุดตา
มีกลีบดอก 5 กลีบ ก้านชูเกสรยาว ใบติดกันคล้ายใบแฝด ปลายใบมนเป็นไม้ผลัดใบ
หน้าอาคารมารีนิรมล ข้างเสาธง
7-10210-010-022 ชมพูพันธุ์ทิพย์ ชมพูอินเดีย ธรรมบูชา Tabebuia rosea (Bertol.) DC. BIGNONIACEAE ไม้ต้น  ใบประกอบรูปนิ้วมือ
ใบเป็นแผ่นรูปรีปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ดอกมีสีชมพู
สนามอนุบาล สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-023 ชวนชม
ลั่นทมแดง ลั่นทมยะวา
Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. APOCYNACEAE ไม้พุ่ม มีน้ำยางข้น ใบแหลมเรียงตรงกันข้าม มีกลีบดอก 5 กลีบ ผลเป็นฝักคู่คล้ายเขาสัตว์ เมื่ออายุหลายปีโคนต้น พอกพูนคล้ายรากสะสมอาหาร สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-024 ช้องนาง Thunbergia affinis S.Moore ACANTHACEAE  ไม้พุ่ม  กิ่งก้านโค้งงอ ดอกสีม่วง ออกเดี่ยวตามซอกใบและปลายกิ่ง มีใบประดับสีเขียวขนาดใหญ่รูปโค้ง 2 อัน กลีบดอกหลอดขนาดใหญ่ปลายแยก 5 กลีบ สวนวรรณคดี
7-10210-010-025  จันอิน
จัน จันขาว
จันลูกหอม
จันโอ อิน
Diospyros decandra Lour. EBENACEAE ไม้ต้น เปลือกต้นสีน้ำตาลอมดำ เรือนยอดกลมหรือคล้ายรูปกรวย ใบดกแน่น ดอกขนาดเล็กสีขาวหรือเหลืองอ่อน ผลกลมเมื่อสุกสีเหลือง
รสหวานมี กลิ่นหอม
รับประทานได้
สวนไม้หอมหน้าห้องธุรการ
7-10210-010-026
 
ชำมะนาด ชมนาด ชำมะนาดกลาง ชำมะนาดฝรั่ง ดอกข้าวใหม่ อ้มส้าย Vallaris glabra (L.) Kuntze APOCYNACEAE  ไม้เลื้อย ทุกส่วนของต้นมีน้ำยาง ดอกสีขาวอมเขียว
กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามซอกใบ
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-027 ชุมเห็ดเทศ
ขี้คาก ลับมือหลวง หมากกะลิงเทศ ชุมเห็ดใหญ่
Senna alata (L.) Roxb. LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE ไม้พุ่ม  ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง ผลเป็นฝักมีครีบสีเขียวแก่สีน้ำตาลผิวขุรขระ สวนสมุนไพร
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-028 ตะลิงปลิง
บลีมิง
หลิงปลิง
Averrhoa bilimbi L. OXALIDACEAE ไม้ต้น ผลออกตามกิ่งก้าน
และลำต้น เป็นพวงแน่นสวยงาม มีรสเปรี้ยว
สวนเทพพิทักษ์
หน้าห้องศิลปะ
7-10210-010-029 ตะโกนา
โก นมงัว มะโก
มะถ่านไฟผี
Diospyros rhodocalyx Kurz  EBENACEAE ไม้ต้น ลำต้นจะมีสีดำ และผิวแตกเป็นร่อง มีใบน้อย
สีเขียวเข้ม ไม่ผลัดใบ ดัดตัดแต่งรูปทรง
สนามใหญ่
7-10210-010-030  ทรงบาดาล Senna surattensis (Burm.f.) Irwin & Barneby LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE ไม้พุ่ม ดอกออกเป็นช่อ
สีเหลือง
หลังบ้านยอแซฟ
7-10210-010-031 ทองอุไร
พวงอุไร
สร้อยทอง ดอกละคร
Tecoma stans (L.) Kunth BIGNONIACEAE  ไม้พุ่ม ใบประกอบแบบขนนก รูปหอก หรือรูปไข่ ปลายเรียวแหลม ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ดอกรูประฆัง สวนไม้หอม
7-10210-010-032 ทับทิม
เซียะลิ้ว พิลา พิลาขาว มะก่องแก้ว
มะเก๊าะ
หมากจัง
Punica granatum L. PUNICACEAE ไม้พุ่ม  
ใบเดี่ยวออกตรงกันข้าม ใบเรียว แคบ ดอกใหญ่ ผลรับประทานได้
 
สวนไม้หอม
หน้าห้องธุรการ
7-10210-010-033 ประดู่แดง วาสุเทพ Phyllocarpus septentrionalis Donn.Sm. LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น มีใบประกอบแบบขนนก ลักษณะเฉพาะ
มีผลคล้ายฝักถั่ว
สนามใหญ่
7-10210-010-034 ประดู่อังสนา ประดู่กิ่งอ่อน ประดู่บ้าน ประดู่ลาย
สะโน
Pterocarpus indicus Willd. LEGUMINOSAE - PALPILIONOIDEAE ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก ลักษณะเฉพาะ|ออกดอกปลายกิ่ง
สีเหลือง
สนามใหญ่
สนามเด็กเล่นอนุบาล
7-10210-010-035 ปาล์มขวด Roystonea regia (Kunth) Cook  PALMAE ปาล์ม ใบมีขนาดใหญ่
ลักษณะคล้ายขนนก
เส้นใบเป็นแบบขนาน
 หน้าอาคารพระกุมารเยซู
ลานจอดรถหน้าโรงเรียน
7-10210-010-036 บานบุรีม่วง Saritaea magnifica (W.Bull) Dugand BIGNONIACEAE ไม้พุ่ม ทุกส่วนของต้นมียางสีขาว ใบเดี่ยว ดอกสีม่วงอมชมพู ออกเป็นช่อตามซอกใบและ
ปลายกิ่ง
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-037 ปีบ
กาซะลอง
กาดสะลอง เต็กตองโพ่
Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE ไม้ต้น ใบเล็กแต่เป็นจักปลายใบแหลม ดอกสีขาว ก้านดอกเล็ก มีกลิ่นหอม แก่นของต้นปีบ
สีขาวเหลือง
สนามใหญ่
7-10210-010-038
 
พิกุล
กุน แก้ว
ซางดง พิกุลเขา พิกุลเถื่อน พิกุลป่า
Mimusops elengi L. SAPOTACEAE ไม้ต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับ
ดอกสมบูรณ์เพศ กลีบดอกเชื่อมติดกัน
หลังเสาธง
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-039 พุดพิชญา
Wrightia antidysenterica R.Br.
APOCYNACEAE ไม้พุ่ม  ใบเดี่ยว รูปใบหอกแกมรูปรี ปลายใบเรียว แหลมสั้นหรือเป็นติ่ง โคนใบแหลมถึงกลม หลังใบสีเขียว ท้องใบสีเขียวอ่อนเส้นใบ นูนเด่นชัดด้านท้องใบ มีขนที่ขอบก้าน สนามใหญ่
7-10210-010-040 เฟื่องฟ้า
ตรุษจีน
Bougainvillea spectabilis Willd. NYCTAGINACEAE ไม้รอเลื้อย  มีใบประดับที่มีสีสันสดใส อาคารมารีนิรมล อาคารพระกุมารเยซู 
7-10210-010-041 มะเฟือง
สะบือ
Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE ไม้ต้น  ผลรูปทรงกระสวย เมื่อหั่นแนวขวางเป็นรูปดาวห้าแฉก ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีเหลือง สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-042 มะม่วง มะม่วงบ้าน มะม่วงสวน หมักโม่ง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE ไม้ต้น  ใบเรียงสลับ สวนเทพพิทักษ์ ลานจอดรถ
7-10210-010-043 มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels EUPHORBIACEAE ไม้ต้น ดอกออกตามกิ่ง ผลมีเนื้อเมล็ดแข็ง ออกเป็นพวงแน่นตามกิ่ง ผลดิบสีเขียว ผลสุกสีเหลือง สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-044 ทองพันชั่ง ทองคันชั่ง หญ้ามันไก่ Rhinacanthus nasutus (L.) Kurz  ACANTHACEAE ไม้พุ่ม  แตกกิ่งก้านมาก กิ่งอ่อนเป็นสี่เหลี่ยม ดอกสีขาวออกเป็นช่อสั้น ออกตามซอกใบ กลีบดอกโคลนเชื่อมกันเป็นหลอด เหนือปากหลอดมีจุดสีแดง สวนสมุนไพร
7-10210-010-045  ม่านบาหลี Cissus nodosa Blume VITACEAE ไม้เลื้อย เป็นไม้เลื้อยที่มีรากอากาศ ใบสีเขียวเข้ม รากอากาศเมื่อแตกใหม่จะมีสีชมพู เมื่อแก่จะเป็นสีน้ำตาล สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-046 พวง โกเมน Mucuna warburgii K.Schum. & Lauterb. LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE ไม้เลื้อย ดอกสีแดงอมส้ม ออกเป็นช่อใหญ่ห้อยลงมาตามซอกใบและปลายกิ่ง รูปคล้ายดอกแค หรือดอกถั่ว กลีบดอก
5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน
ข้างเสาธง
7-10210-010-047 มิกกี้เมาส์ Ochna kirkii Oliv. OCHNACEAE ไม้พุ่ม ดอกมีกลิ่นหอม ดอกมีทั้งสีเขียว เหลือง
และแดง
ลานคุณพ่อปีโอ
7-10210-010-048 ยางนา
ยาง ยางขาว
ยางแม่น้ำ
ยางหยวก
ยางควาย
Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น  ใบเดี่ยวเรียงสลับ ดอกสมบูรณ์เพศ ดอกมีกลิ่นหอม ผลแห้งไม่แตกมักมีปีกที่เปลี่ยนมาจาก
กลีบเลี้ยง
สนามฟุตบอลหลังอาคารมารีนิรมล
7-10210-010-049 ยางอินเดีย ยางลบ
ลุง
Ficus elastica Roxb.ex Hornem. MORACEAE ไม้ต้น มีรากอากาศจากลำต้นและกิ่ง ผลกลมรี
เมื่อสุกมีสีเหลือง
สวนสมุนไพร
7-10210-010-050 รสสุคนธ์ รสสุคนธ์ขาว สุคนธรส เสาวรส Tetracera loureiri (Finet & Gagnep.) Pierre ex Craib  DILLENIACEAE ไม้เลื้อย ดอกสีขาวมีกลิ่นหอม สวนเทพพิทักษ์ ข้างเสาธง ข้างสนามใหญ่ 
7-10210-010-051 ราชพฤกษ์
กุเพยะ คูน ชัยพฤกษ์
 
Cassia fistula L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  มีผลคล้ายถั่วฝักยาว ดอกสีเหลืองสะดุดตา สนามใหญ่
สนามฟุตบอล
7-10210-010-052 ราตรี Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE ไม้พุ่ม  ดอกเป็นหลอดยาว ปลายแยกเป็น 5 กลีบ คล้ายรูปดาว มีกลิ่นตอนกลางคืน สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-053
 
รำเพย
รำพน กะทอก กระบอก บานบุรี
ยี่โถฝรั่ง
Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. APOCYNACEAE  ไม้พุ่ม  มียางสีขาวเป็นพิษ
ดอกมีลักษณะ เป็นกรวยมีกลีบ 5 กลีบ ดอกมีหลายสี เช่น เหลือง ส้ม ขาว
สวนวรรณคดี
7-10210-010-054 ลั่นทมขาว Plumeria sp. APOCYNACEAE  ไม้ต้น  มีน้ำยางสีขาวข้นดอกมีกลิ่นหอม สวนวรรณคดี
สวนเทพพิทักษ์
ถ้ำแม่พระ
7-10210-010-055 เกล็ดปลากะโห้ ครุฑกระทง ครุฑด่าง เบญกานี Polyscias scutellaria (Burm.f.) Fosberg ARALIACEAE ไม้พุ่ม ใบเป็นใบประกอบ มีใบย่อย 5-7 ใบ ขอบใบเป็นหยัก ใบมีสีเขียวเมื่อขยี้ใบดูจะมีกลิ่นฉุน อาคารมารีนิรมล
7-10210-010-056 เล็บมือนาง   Quisqualis indica L.  COMBRETACEAE ไม้เลื้อย กิ่งอ่อนมีขน ใบเป็นใบเดี่ยว ออกตรงกัน รูปรีโคนใบกลม ปลายเรียงแหลม ดอกมีกลิ่นหอม สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-057 สุพรรณิการ์ Cochlospermum regium (Mart. & Schrank) Pilg. BIXACEAE ไม้ต้น กิ่งก้านคดงอ ใบเดี่ยวออกเวียนสลับ รูป หัวใจมี 5 แฉก ดอกสีเหลือง มีกลิ่น ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เมล็ดสีน้ำตาลรูปถั่วมีปุยคล้ายปุยฝ้ายหุ้ม สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-058 สนฉัตร Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco ARAUCARIACEAE ไม้ต้น  ใบ เรียงเวียนสลับ ปลายแหลมแต่นิ่ม 
แตกกิ่งรอบต้น 
อาคารมารีนิรมล สระว่ายน้ำเทิดหฤทัย
7-10210-010-059 พริกไทย
พริกน้อย
Piper nigrum L. PIPERACEAE ไม้เลื้อย เนื้อไม้ค่อนข้างแข็ง เถาเป็นข้อต่อๆกัน ผลเป็นผลสดกลม จัดเรียงกันแน่นอยู่บนแกน สวนสมุนไพร
7-10210-010-060 รุ่งอรุณ Campsis grandiflora (Thunb.) K.Schum.  BIGNONIACEAE ไม้เลื้อย เป็นไม้เลื้อย ใบประกอบแบบขนนก ดอก สีส้ม รูปแตร 5 แฉก สวนไม้หอม
7-10210-010-061 สายหยุด
สาวหยุด
กล้วยเครือ เครือเขาแกลบ เสลาเพชร
Desmos chinensis Lour. ANNONACEAE ไม้เลื้อย  ใบเดี่ยวออกสลับ
ดอกตูมสีเขียวเมื่อบาน
สีเหลือง กลิ่นหอม
ตอนเช้า กลีบเลี้ยง 3 กลีบ กลีบดอก 6 กลีบแบ่งเป็น2ชั้น
สวนวรรณคดี
7-10210-010-062 สร้อยอินทนิล ช่ออินทนิล Thunbergia grandiflora (Roxb. ex Rottler) Roxb. ACANTHACEAE ไม้เลื้อย  ใบเดี่ยวออกตรงข้าม รูปไข่แกมรูปหัวใจ ปลายเรียวแหลม โคนเว้ารูปหัวใจ ดอกสีฟ้าอ่อนถึงสีเข้ม ออกเป็นช่อตามซอกใบ ห้อยลง สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-063 สังกรณี กำแพงใหญ่
ขึ้ไฟนกคุ่ม
Barleria strigosa Willd. ACANTHACEAE ไม้พุ่ม ใบเป็นรูปรี ค่อนข้างยาว  ขอบใบมีหนาม พื้นใบเป็นสีเขียว ด้านล่างของใบมีขนยาวตามเส้นใบ สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-064 แย้มปีนัง
านทน
หอมปีนัง
Strophanthus gratus Franch. APOCYNACEAE ไม้พุ่ม  มีน้ำยางสีขาว ดอกสีขาวอมม่วงชมพู มีกลิ่นหอม ดอกรูปแตร ผลแห้งเป็นฝักคู่ติดกัน เมล็ดสีน้ำตาลมีขน
จุกสีขาว
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-065 สารภี
ทรพี สร้อยพี สารภีแนน
Mammea siamensis Kosterm.  GUTTIFERAE  ไม้ต้น เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ เปลือกมีสีเทาปนดำแตกล่อนเป็นสะเก็ด ใบหนารูปไข่ ดอกมีกลีบสีขาว เกสรเหลือง มีกลิ่นหอม ผลรูปกระสวย สนามฟุตบอล
7-10210-010-066 กระทิง กระทึง กากะทิง กากระทิง ทิง เนาวกาน สารภีทะเล สารภีแนน Calophyllum inophyllum L. GUTTIFERAE ไม้ต้น ใบหนา ไม่ผลัดใบ ดอกมีกลิ่นหอม สนามฟุตบอล
7-10210-010-067 เกซอนลา
สาวสันทราย
Clerodendrum quadriloculare (Blanco) Merr.  LABIATAE ไม้พุ่ม  ใบมีขนาดใหญ่ ด้านบนสีเขียว ใต้ใบสีแดง สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-068 ปาล์มสิบสองปันนา
เป้งดอย
Phoenix loureiroi Kunth PALMAE ปาล์ม ใบแตกเป็นพุ่มมีลักษณะคล้ายขนนก ก้านใบมีหนาม สวนเทพพิทักษ์ สวนสมุนไพร
7-10210-010-069 แสงจันทร์ Pisonia grandis R.Br. NYCTAGINACEAE ไม้ต้น  ผิวเปลือกลำต้นสีขาวเทา ผิวลำต้นเรียบ ใบสีเหลืองอมเขียวอ่อน
เนื้อใบมองเห็นเส้นใบได้ชัดใบบางนิ่ม
สวนวรรณคดี
หน้าตึกพระหฤทัยอุปถัมภ์
หลังบ้านยอแซฟ
7-10210-010-070 หมากแดง
กับแดง กะแด็ง หมากวิง
Cyrtostachys renda Blume PALMAE ปาล์ม  ใบมีขนาดใหญ่คล้ายขนนก มีเส้นใบแบบขนาน สวนวรรณคดี
หลังเสาธง
หน้าอาคารพระหฤทัยอุปถัมภ์
7-10210-010-071 หมากนวล
มานิลาปาล์ม หมากฝรั่ง หมากอินเดีย
Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore  PALMAE ปาล์ม  ลำต้นเดี่ยว ใบมีขนาดใหญ่ คล้ายขนนก เส้นใบเป็นแบบขนาน ออกดอกและผลคล้ายหมาก และมะพร้าว อาคารพระกุมารเยซู
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-072 หว้า
ห้าขี้แพะ
Syzygium cumini (L.) Skeels MYRTACEAE ไม้ต้น เปลือกสีเทาอ่อน เรียบ หรือแตกร่อน เป็นแผ่น เรือนยอดรูปไข่
หรือรูปเจดีย์เตี้ย
สวนเทพพิทักษ์
หลังห้องศิลปะ
7-10210-010-073 หางนกยูงฝรั่ง นกยูงฝรั่ง อินทรี
ส้มพอหลวง หงอนยูง
Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. LEGUMINOSAE- CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น   มีผลคล้ายฝักถั่ว ดอกใหญ่ออกที่ปลายยอด กลีบดอก 5 กลีบ ขนาดไม่เท่ากัน สีแดงอมส้ม ลานจอดรถ
7-10210-010-074 หิรัญญิการ์
เถาตุ้ม
ยำช้าง
Beaumontia grandiflora Wall. APOCYNACEAE ไม้เลื้อย ทุกส่วนมียางสีขาว มีขนสีน้ำตาลอมแดง ดอช่อออกตามซอกใบและปลายกิ่ง โคนกลีบเชื่อมติดกัน ปลายแยกเป็น 5 กลีบ สีขาว กลิ่นหอม  สวนวรรณคดี
7-10210-010-075 หูกระจง หูกวางแคระ Terminalia ivorensis A.Chev. COMBRETACEAE ไม้ต้น เรือนยอด รูปไข่ หนาทึบเปลือกสีน้ำตาล
แตกเป็นร่อง
อาคารมารีย์สวรรค์
7-10210-010-076 ไทรย้อยใบทู่ ไทรย้อยใบแหลม  Ficus retusa L. MORACEAE ไม้ต้น มีรากอากาศ ใบเดี่ยวออกสลับ รูปรีแกมไข่ปลายเรียวแหลม ดอก ขนาดเล็ก เกิดภายในฐานรองดอกมีรูปกลม คล้ายผล ผลกลม เมื่อสุกสีแดงเข้ม ลานจอดรถ
สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-077

 
อโศกเซนคาเบรียล
อโศกอินเดีย
Polyalthia longifolia (Benth.) Hook.f. ANNONACEAE ไม้ต้น รูปทรงสูงชลูดเป็นแท่งกลมปลายแหลม ใบรูปหอกขอบเป็นคลื่น ดอกเป็นช่อรูปดาว 6 กลีบ มีกลิ่นหอม หลังอาคารมารีนิรมล
7-10210-010-078 อัญชัน
แดงชัน
เอื้องชัน
Clitoria ternafea L. LEGUMINOSAE- PAPILIONOIDEAE ไม้เลื้อย มีผลคล้ายฝักถั่ว ดอกออกเดี่ยวๆ รูปทรงคล้ายฝาหอยเชลล์ สวนวรรณคดี สวนเทพพิทักษ์
7-10210-010-079 อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. LYTHRACEAE  ไม้ต้น  ออกดอกเป็นช่อยาว
สีม่วง
 ลานจอดรถ
7-10210-010-080 เอื้องหมายนา เอื้องช้าง เอื้องต้น เอื้องเพ็ดม้า เอื้องใหญ่ บันไดสวรรค์ Costus speciosus (Koen.) Sm. COSTACEAE ไม้ล้มลุก ใบออกเรียงกันเป็นเกลียวคล้ายก้นหอย ใบยาวเรียวโคนใบมีขนและมีส่วนหุ้มรอบลำต้น ออกดอกเป็นช่อที่ยอด ดอกย่อยรวมกันอยู่หนาแน่น ใบประดับสีม่วงแดง สวนวรรณคดี
สวนเทพพิทักษ์