โรงเรียนวัดเกาะสุวรรณาราม กรุงเทพมหานคร

7-10220-011-001 กระถินณรงค์ Acacia auriculaefomis A.Cunn. ex Bent. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น ผลเป็นฝักแบนบิดม้วน ประตู ร.ร ด้าน
ทิศตะวันออก
7-10220-011-002 พญาสัตบรรณ สัตตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE ไม้ต้น ลำต้นมียางสีขาว ออกดอกเป็นช่อสีขาว ผลเป็นฝักเรียวยาว สนามหญ้า
ด้านทิศใต้
7-10220-011-003 เล็บมือนาง
จ๊ามั่ง
Quisqualis indica L. COMBRETACEAE ไม้เลื้อย  ดอกออกเป็นช่อแขนงห้อยลง ดอกมีกลิ่นหอม โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นหลอด  ลานเอนกประสงค์ หน้าห้องสหกรณ์และสวนผีเสื้อ
7-10220-011-004 ปีบ
กาซะลอง
เต็กตองโพ่
Millingtonia hortensis L.f. BIGNONIACEAE ไม้ต้น  ใบประกอบแบบขนนกสองชั้น กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายบานรูปแตร มีกลิ่นหอม บริเวณหน้าห้องสหกรณ์
7-10220-011-005 โสกสะปัน Brownea grandiceps Jacq. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น ทรงต้นแผ่กว้าง ใบประกอบแบบขนนก ออกสลับ ใบย่อยรูปรี ดอกเป็นดอกช่อกลม
สีแดง ดอกจะคว่ำลง
หน้าอาคาร 5 ชั้น ด้านทิศตะวันออก
7-10220-011-006 แปรงล้างขวด Callistemon lanceolatus DC. MYRTACEAE  ไม้ต้น ลักษณะของช่อดอกคล้ายแปรงล้างขวด หน้าอาคาร 3 ชั้น
7-10220-011-007 โมกซ้อน
หลักป่า
 Wrightia religiosa
Benth. ex Kurz
APOCYNACEAE  ไม้พุ่ม ลำต้นมีลักษณะเป็นปุ่ม ใบเดี่ยว ดอกออกเป็นช่อ สีขาว ช่อดอกคว่ำลง มีกลิ่นหอม ผลเป็นฝักคู่ ข้างอาคาร 3 ชั้นทางทิศตะวันตก
7-10220-011-008 การเวก Artobotrys siamensis
Miq.
ANNONACEAE ไม้เลื้อย  ใบเดี่ยวเรียงสลับ มีมือเกาะเป็นรูปตาขอ ดอกเมื่อแก่จะมีสีเหลือง มีกลิ่นหอม หลังอาคาร 3 ชั้น บริเวณอ่างล้างมือ
7-10220-011-009  อัญชัญ Clitoria ternatea L. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้เลื้อย  ลำต้นมียอดเลื้อยพันเกาะ ใบประกอบแบบขนนก ดอกเป็นดอกเดี่ยวคล้ายฝาหอย
สีน้ำเงิน
สวนเกษตร
7-10220-011-010 เสลดพังพอนตัวผู้
พิมเสนต้น
Barleria lupulina Lindl. ACANTHACEAE ไม้พุ่ม ลำต้นมีหนามที่ข้อ เส้นใบสีแดง เนื้อใบแข็ง สวนเกษตร
7-10220-011-011 เข็มเศรษฐี Ixora sp. RUBIACEAE ไม้พุ่ม  ดอกเป็นดอกช่อ แต่ละช่อจะมีดอกเล็ก ๆ เป็นหลอดจำนวนมาก ปลายกลีบดอกแหลม สวนเกษตร
7-10220-011-012 ชบา ชุมบา แดงใหม่ Hibiscus rosa-sinensis L. MALVACEAE ไม้พุ่ม  ใบรูปไข่ ขอบใบหยัก ดอกเป็นดอกเดี่ยวสีแดง รูปร่างคล้ายแตร มีก้านชูอับเรณูยาว เกสรตัวผู้สีเหลือง จำนวนมาก สวนเกษตรบริเวณ หน้าอาคารเกษตร
7-10220-011-013 เชอรี่ Malpighia glaba L. MALPIGHIACEAE ไม้พุ่ม  ดอกเป็นดอกช่อ ออกเป็นกระจุก ตามซอกใบ สีชมพูอ่อน ผลกลมคล้ายผลแอปเปิ้ล ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีแดงเข้ม มีรสเปรี้ยวแกมฝาด สวนเกษตรบริเวณหน้าบ่อปลาดุก
7-10220-011-014 ฟองสมุทร เทียนหยด เครือออน พวงม่วง สาวบ่อลด Duranta repens L. VERBENACEAE ไม้พุ่ม ใบเดี่ยวเรียงสลับ ขอบใบจักเป็นฟันเลื่อย ดอกเป็นดอกช่อสีม่วง
ผลแก่กลม สีเหลือง
สวนผีเสื้อ
7-10220-011-015 ยี่โถ Nerium oleander L. APOCYNACEAE ไม้พุ่ม  ลำต้นมีน้ำยาง
คล้ายน้ำนม
สวนผีเสื้อ 
7-10220-011-016 ปัตตาเวีย Jatropha integerrima Jacq. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ใบสีเขียวแก่ รูปไข่ ดอกแดงหรือชมพู ออกเป็นช่อ มี 5 กลีบ สวนผีเสื้อ
7-10220-011-017 ราตรี
หอมดึก
Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE ไม้พุ่ม  ใบมีกลิ่นเหม็นเขียว ออกดอกเป็นช่อ ดอกมีขนาดเล็ก ปลายดอกเป็นรูปดาว 5 แฉก ร่วงง่าย ดอกมีกลิ่นหอมในเวลากลางคืน สวนผีเสื้อ
7-10220-011-018 ชงโค
เสี้ยวดอกแดง เสี้ยวหวาน
Bauhinia purpurea L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น ใบเดี่ยวเรียงสลับ
โคนใบเว้าคล้ายรูปหัวใจ ดอกเป็นดอกช่อ แบบช่อกระจะสีม่วง
ออกตามซอกใบ
และปลายกิ่ง
หน้าบ้านพักครู
ข้างสวนผีเสื้อ
7-10220-011-019 มะรุม Moringa oleifera Lam. MORINGACEAE ไม้ต้น ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสีขาว ผลเป็นฝักยาว เมล็ดเป็นรูปสามเหลี่ยม สวนเกษตร บริเวณข้างบ้านพักครู
7-10220-011-020 มะม่วง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE ไม้ต้น  เนื้อใบค่อนข้างหนา
สีเขียวเข้ม ดอกเป็นดอกช่อ ออกตามปลายกิ่ง มียางสีขาว ผลดิบ
มีรสเปรี้ยว
บริเวณที่จอดรถ
ทางทิศตะวันตกสวนเกษตร
ข้างบ้านพักครู
7-10220-011-021  มิกกี้เมาส์ Ochna kirkii Oliv. OCHNACEAE ไม้พุ่ม ใบแข็ง ขอบใบหยักมนมีหนามเล็กๆ ดอกช่อสีเหลือง ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ สวนเกษตร บริเวณหน้าสวนผีเสื้อ
7-10220-011-022 มะเฟือง
สะบือ
Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE ไม้ต้น  ใบประกอบแบบขนนก ดอกเป็นดอกช่อสีม่วงอ่อน ผลเป็นแฉกคล้ายรูปดาว มีรสเปรี้ยว สวนเกษตร ข้างบ้านพักครูด้านทิศตะวันออก
7-10220-011-023 แคบ้าน Sesbania grandiflora
(L.) Desv.
 LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น ลำต้นเป็นร่องแตกลึก เปลือกในมีสีชมพู มีรสฝาด ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อ สีขาว คล้ายดอกถั่ว ผลเป็นฝักกลมยาว  สวนเกษตร 
7-10220-011-024 สะเดา
สะเลียม
กะเดา
Azadirachta indica
A.Juss.
MELIACEAE  ไม้ต้น  ใบประกอบแบบขนนก ขอบใบหยัก ดอกเป็นช่อสีขาว มีรสขม ผลกลมรี อวบน้ำ ผลแก่
สีเหลือง
สวนเกษตร
7-10220-011-025 เฟื่องฟ้า
ดอกกระดาษ ดอกโคม
ตรุษจีน
Bougainvillea spectabilis Willd. NYCTAGINACEAE ไม้รอเลื้อย  ใบเดี่ยวรูปไข่ ดอกออกเป็นช่อแบบกระจุก มีใบประดับ 3 กลีบ ดอกขนาดเล็กสีขาว โคนกลีบดอกเชื่อมติดกันเป็นรูปหลอด สวนเกษตร
อาคาร 4 ชั้น
7-10220-011-026
 
อโศกอินเดีย โสกอินเดีย อโศกเซนต์
คาเบรียล
Polyalthia longifolia (Benth.) Hook.f. ANNONACEAE  ไม้ต้น  เรือนยอดเป็นรูปปิรามิดสูง ใบรูปใบหอกแคบ ปลายเรียวแหลม ขอบใบหยักเป็นคลื่น ลานเอนกประสงค์บริเวณหน้าโรงเรียน
7-10220-011-027 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz  LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น ผิวเปลือกลำต้นสีดำ ลำต้นเป็นพูไม่กลม ใบรูปมนรี ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ หน้าอาคาร 5 ชั้น
7-10220-011-028 พะยูง Dalbergia cochinchinensis Pierre LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น  เรือนยอดทรงกลม ใบประกอบแบบขนนก หน้าอาคาร 5 ชั้น
7-10220-011-029 สาละลังกา Couroupita guianensis Aubl. LECYTHIDACEAE ไม้ต้น  เรือนยอดทรงกลม เปลือกแตกเป็นร่องแบบสะเก็ด ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ มองเห็นเส้นใบชัดเจน หน้าอาคาร 5 ชั้น
7-10220-011-030 มะฮอกกานี Swietenia macrophylla King MELIACEAE ไม้ต้น  เรือนยอดรูปทรงกระบอก ใบประกอบแบบขนนกปลายคู่เรียงตรงข้าม ปลายใบเรียวแหลมโคนมน หน้าอาคาร 5 ชั้น
7-10220-011-031 แสงจันทร์ Pisonia grandis R.Br. NYCTAGINACEAE ไม้ต้น ลำต้นสีขาวเทา ใบสี
เหลืองอมเขียวอ่อน
ใบขนาดใหญ่
หน้าอาคาร 5 ชั้น
7-10220-011-032 โกสน Codiaeum variegatum Blume  EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบมีลักษณะเป็นแฉกสามแฉกสีเขียวอมแดง ขอบใบเป็นคลื่น ระเบียงหน้าอาคาร 5 ชั้น
 
7-10220-011-033 เตยหอม Pandanus amaryllifolius Roxb. PANDANACEAE  ไม้พุ่ม  มีลำต้นใต้ดิน ใบยาวแคบเรียวปลายแหลม กลางใบเป็นร่อง
มีกลิ่นหอม
สวนเกษตร
7-10220-011-034 ตะไคร้ ไคร
จะไครหัวสิง
ไค คาหอม เซิดเกรย
Cymbopogon citratus (Nees) Stapf GRAMINEAE  ไม้ล้มลุก  ใบเรียวยาว ปลายแหลม มีกลิ่นหอม
และรสเผ็ดร้อน
สวนเกษตร
7-10220-011-035 ว่านกาบหอย Tradescantia spathacea Stearn COMMELINACEAE ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยวเรียงซ้อนเป็นวงรอบ รูปใบหอกปลายแหลม แผ่นใบหนา ด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่าง
สีม่วงแดง
สวนเกษตร ข้างบ่อเลี้ยงปลาดุก
7-10220-011-036 สักทอง Tectona grandis L.f. LABIATAE ไม้ต้น  ใบเดี่ยว ลักษณะกลมขนาดใหญ่ เนื้อใบสาก
มีขน
สวนเกษตร
7-10220-011-037 ว่านหางจระเข้ Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE ไม้ล้มลุก ใบเดี่ยวมีลักษณะอวบน้ำสีเขียวอ่อน ภายในมีวุ้นใส มีน้ำยางสีเหลือง ใบอ่อนมีประสีขาว ขอบใบมีหนามแหลม สวนเกษตร
7-10220-011-038
 
เฟินข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE   เฟิร์น   ใบเดี่ยวทรงกระบอก ปลายใบแหลมคล้ายหอก ใบหนาแข็งเป็นมันเงา เส้นกลางใบมีสีดำเมื่อแก่จัด มีอับสปอร์อยู่ด้านหลังของใบ สวนเกษตร
7-10220-011-039 ชะอม  Acacia insuavis (Lace) I.C.Nielsen LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE ไม้พุ่ม ใบประกอบแบบขนนก มีกลิ่นฉุน ลำต้นและกิ่งมีหนาม สวนเกษตรข้าง บ้านพักครู
7-10220-011-040 กล้วยน้ำว้า Musa sapientum L. MUSACEAE ไม้ล้มลุก มีลำต้นใต้ดิน กาบใบหุ้มซ้อนกันแน่น ก้านใบกลมหนา ด้านบนเป็นร่องลึก ใบยาวและใหญ่ สวนเกษตรข้างที่ล้างจาน หน้าห้องน้ำทิศเหนือ ข้างบ้านพักครู