โรงเรียนวัดทองสัมฤทธิ์ กรุงเทพมหานคร

7-10510-003-001 หูปลาช่อน
Acalypha wilkesiana
Mull. Arg.
EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม  มีหลายสีในใบเดียว ใบม้วนเป็นกระจุก  หน้าอาคาร 3
ศาลาสุวพีย์
7-10510-003-002 อัญชัน Clitoria ternatea L. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้เลื้อย  ดอกมีสีม่วง ลำต้นเป็นเถาเลื้อย สวนสมุนไพร หน้าโรงเรียน
7-10510-003-003 กระชาย Boesenbergia rotunda (L.) Mansf. ZINGIBERACEAE ไม้ล้มลุก  รากใต้ดินเป็นรากสะสมอาหาร ใบเป็นใบเดี่ยว สวนสมุนไพร

7-10510-003-004
กระดังงาสงขลา Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson ANNONACEAE  ไม้ต้น ดอกสีเหลือง มีกลิ่นหอม ใบสีเขียวเข้ม สวนสมุนไพร
7-10510-003-005 กระดุมทองเลื้อย  Wedelia trilobata (L.) Hitchc. COMPOSITAE ไม้เลื้อย  ดอกสีเหลืองเล็กคล้ายดอกทานตะวัน ขอบใบหยัก  หน้าอาคาร 4
ริมสระน้ำ

7-10510-003-006
 
 หูกวาง Terminalia catappa L. COMBRETACEAE ไม้ต้น  ใบมีขนาดใหญ่ ออกกิ่งเป็นชั้น ๆ ผลมีเปลือกแข็ง  โรงอาหารเช้า
7-10510-003-007 ลั่นทมแดง Plumeria acuminata Aiton APOCYNACEAE  ไม้ต้น  ใบมีขนาดใหญ่ ก้านใบมีสีแดง ดอกสีแดง  ข้างศาลาสุวพีย์

7-10510-003-008
 
สบู่แดง
สบู่เลือด
ละหุ่งแดง
Jatropha gossypifolia L. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ใบเป็นแฉกสีแดงอมเขียว สวนสมุนไพร
7-10510-003-009 ถั่วพู
บอบ่ะปะหลี
Psophocarpus tetragonolobus (L.) DC. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้เลื้อย  ใบย่อย 3 ใบ ฝักแห้งแตกเป็น 2 ซีก
มีครีบยาว 4 ครีบ
สวนผักสวนครัว
7-10510-003-010 กะเพราแดง Ocimum tenuiflorum L. LABIATAE  ไม้ล้มลุก ใบและก้านใบมีสีเขียวอมแดง ลำต้นมีขนอ่อน สวนผักสวนครัว
7-10510-003-011  ก้ามปูหลุด Tradescantia zebrina Loudon  COMMELINACEAE ไม้ล้มลุก ใบรูปไข่มีสีม่วงพาดเขียว มีข้อปล้อง สวนสมุนไพร

7-10510-003-012
หูกระจง Terminalia ivorensis A.Chev.  COMBRETACEAE ไม้ต้น  ใบมีขนาดเล็ก แตกกิ่งเป็นชั้น ๆ สวนสมุนไพร
เสาธงชาติ
7-10510-003-013 จันทน์ผา จันทร์แดง
ลักกะจันทน์
Dracaena loureiri Gagnep.  DRACAENACEAE ไม้พุ่ม ใบสีเขียวรูปดาบไม่มีก้านใบ ลำต้นเป็นปล้อง สวนสมุนไพร
7-10510-003-014 แก้ว Murraya paniculata (L.) Jack  RUTACEAE ไม้พุ่ม  ใบมีขนาดเล็กสีเขียว ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม สวนสมุนไพร
7-10510-003-015 นีออน Leucophyllum frutescens (Berl.) Johnson SCROPHULARIACEAE ไม้พุ่ม ดอกสีม่วง ใบมีขนาดเล็กสีเขียวอมเทา  หน้าอาคาร 3
7-10510-003-016 โกสน Codiaeum variegatum Blume  EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ใบมีหลายรูปแบบ ส่วนใหญ่มีสีเหลือง  สวนสมุนไพร
สนามเด็กเล่น
7-10510-003-017  ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam.  MORACEAE ไม้ต้น ลำต้นมียางสีขาว ผลมีขนาดใหญ่ สวนสมุนไพร

7-10510-003-018
หางนกยูงฝรั่ง Delonix regia (Bojer ex Hook.) Raf. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  มีลำต้นขนาดใหญ่ ดอกมีสีส้ม
ใบมีขนาดเล็ก
หน้าบ้านพักข้างเวที
7-10510-003-019 ข่อย ตองขะแหน่ ส้มพอ Streblus asper Lour. MORACEAE ไม้ต้น ใบขอบหยักสีเขียวสากมือ มียางสีขาวในเปลือกไม้  ศาลาสุวพีย์
ข้างเวที
7-10510-003-020 กะเพราขาว Ocimum tenuiflorum L. LABIATAE ไม้ล้มลุก ใบ ลำต้น มีขนเล็ก ๆ มีกลิ่นเฉพาะ
ออกดอกตรงยอด
 สวนผักสวนครัว เกษตร
7-10510-003-021 ขาไก่เขียว Sericocalyx schomburgkii (Craib) Bremek. ACANTHACEAE  ไม้พุ่ม ใบสีเขียวปลายในแหลม ลำต้นสีน้ำตาลดำ ดอกสีน้ำตาล  ศาลาสุวพีย์
ข้างเวที
7-10510-003-022 กนกลายทอง กนกนารี Cercestis mirabilis N.E.Br. ARACEAE  ไม้พุ่ม ใบมีสีเขียวสีเหลืองสลับกัน ก้านใบสีเหลืองอมเขียว สวนสมุนไพร ข้างเวที
7-10510-003-023 ราชาวดี Buddleja paniculata Wall. BUDDLEJACEAE  ไม้รอเลื้อย ใบสีเขียวสากมือ ดอกเป็นช่อยาวสีขาวมีกลิ่นหอม สวนสมุนไพร

7-10510-003-024
 
ข้าหลวง
หลังลาย
Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE เฟิร์น ใบมีขนาดใหญ่มีสีเขียว มีสปอร์สีน้ำตาลใต้แผ่นใบ  สวนสมุนไพร
สวนสุวพีย์
7-10510-003-025  เข็มเชียงใหม่ Ixora sp.  RUBIACEAE  ไม้พุ่ม  ใบเป็นวงรี ออกดอก
สีแดงเป็นช่อ
ทรงพุ่มหนา
ประตูทางเข้า รร.
ขอบสระน้ำ
7-10510-003-026 ปัตตาเวีย Jatropha integerrima Jacq. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ดอกมีสีแดง ชมพู ข้างโรงอาหาร
หน้าอาคาร 3
7-10510-003-027 หัวใจม่วง Tradescantia pallida (Rose) Hunt COMMELINACEAE ไม้ล้มลุก ใบสีม่วงปลายใบแหลม ดอกคล้ายรูปหัวใจ หน้าอาคาร 3
สวนสมุนไพร
7-10510-003-028  เข็มสามสี Dracaena cincta Bak. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม ลำต้นมีรอยแผลที่ใบหลุดร่วง ใบสีแดงพาดเขียว รูปขอบขนาน ออกวนรอบต้น สวนเกษตร
สวนสมุนไพร
7-10510-003-029 โหระพา Ocimum basilicum L. LABIATAE ไม้ล้มลุก  ใบรูปรีหรือรูปไข่ ปลายแหลม ก้านและช่อดอกสีชมพูม่วง สวนผักสวนครัว
สวนเกษตร
7-10510-003-030 เสลดพังพอนตัวผู้ Barleria lupulina Lindl.
 
ACANTHACEAE ไม้พุ่ม  ใบรี สีเขียวอมแดง ลำต้นมีหนาม สวนสมุนไพร
7-10510-003-031 พุดซ้อน Gardenia augusta (L.) Merr. RUBIACEAE ไม้พุ่ม  ดอกมีสีขาวกลีบดอกซ้อนกันหลายชั้น
มีกลิ่นหอม
สวนสมุนไพร

7-10510-003-032
 
 ไผ่ฟิลิปปินส์ ไผ่ดำ  Dracaena surculosa
Lindl.
DRACAENACEAE ไม้พุ่ม ใบรูปรียาว ปลายแหลม มีจุดด่างภายในใบ สวนสมุนไพร
7-10510-003-033 อินทนิลบก Lagerstroemia macrocarpa Wall. LYTHRACEAE  ไม้ต้น  ลำต้นและใบมีขนาดใหญ่ ช่อดอกม่วงอมชมพู โรงอาหาร สวนเกษตร
7-10510-003-034 หลิวใต้หวัน Cuphea hyssopifolia Humb.,Bonpl. & Kunth LYTHRACEAE ไม้พุ่ม  ใบรูปรียาว มีขนาดเล็ก ออกดอกสีม่วงเล็ก ๆ ทางเข้า ศาลาสุวพีย์ อ.2

7-10510-003-035
 
เข็มใหญ่ Ixora sp. RUBIACEAE ไม้พุ่ม  ใบขนาดกลาง ดอกสีแดงเป็นช่อใหญ่ กำแพงประตู
ทางเข้าร.ร
7-10510-003-036 แคบ้าน แคขาว Sesbania grandiflora (L.) Desv. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น  มีกลีบดอกสีขาว เกสรสีเหลือง สวนผักสวนครัว
สวนเกษตร
7-10510-003-037 หมากเหลือง Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. PALMAE ปาล์ม ลำต้นเป็นข้อปล้อง ใบสีเหลืองอมเขียว สวนสมุนไพรสุวพีย์ ร.อาหาร อ.1
7-10510-003-038 เขียวหมื่นปี Aglaonema modestum Schott ARACEAE ไม้ล้มลุก  ใบสีเขียว มีสีขาวพาด มีจุดขาวในแผ่นใบ สวนสมุนไพร
7-10510-003-039 หมากผู้
หมากเมีย
 Cordyline fruticosa (L.) Gopp. AGAVACEAE ไม้พุ่ม ใบแหลมมีหลากสีในหนึ่งใบ สวนสมุนไพร
7-10510-003-040 หมากนวล Veitchia merrillii (Becc.) H.E.Moore  PALMAE ปาล์ม  ลำต้นเป็นข้อปล้องที่เกิดจากกาบใบ ใบสีเขียวนวล อ.3 โรงอาหาร
ศาลาสุวพีย์
7-10510-003-041 จันทร์กระจ่างฟ้า Pentalinon luteum (L.) Hansen & Wunderlin APOCYNACEAE ไม้เลื้อย  ลำต้นเป็นเถาเลื้อย มีดอกสีเหลือง สวนสมุนไพร
7-10510-003-042 ข่า  Alpinia galanga (L.) Willd. ZINGIBERACEAE ไม้ล้มลุก เหง้าใหญ่สีเหลืองแดง มีรสเผ็ดร้อน  สวนสมุนไพร
สวนผักสวนครัว
7-10510-003-043  ชบา  Hibicus rosa-sinensis L. MALVACEAE  ไม้พุ่ม  ใบรูปไข่ ดอกสีแดง ชมพู ลำต้นหยาบ
ขรุขระ
สวนสมุนไพร เกษตร ร.อาหาร
7-10510-003-044  ชมพู
พันธุ์ทิพย์
Tabebuia rosea (Bertol.) DC.  BIGNONIACEAE ไม้ต้น ดอกสีชมพู หลังเวที
7-10510-003-045 ชวนชม Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. APOCYNACEAE  ไม้พุ่ม  ลำต้นอวบน้ำ ใบรูปใบหอกกลับ ปลายมน ดอกรูปกรวย สวนสมุนไพร
ศาลาสุวพีย์
7-10510-003-046 หนุมานนั่งแท่น ว่านเลือด Jatropha podagrica Hook.f. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ลำต้นอวบน้ำ
ดอกสีแสด
สวนศาลาสุวพีย์
7-10510-003-047 ชะอม  Acacia pennata (L.) Willd. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE ไม้รอเลื้อย ใบมีขนาดเล็ก มีกลิ่นฉุน ลำต้น กิ่ง มีหนาม   สวนเกษตร สวนผักสวนครัว
7-10510-003-048 แสงจันทร์ Pisonia grandis R.Br. NYCTAGINACEAE ไม้ต้น ใบเดี่ยวขนาดใหญ่
สีเหลืองอมเขียว
อ.3 สวนสมุนไพร
7-10510-003-049  ชาฮกเกี้ยน ชาดัด Carmona retusa (Vahl) Masam. BORAGINACEAE ไม้พุ่ม  ใบเล็กสีเขียวแตกเป็นพุ่ม ผลกลมขนาดเล็ก หน้าอ.3 ทางเข้า รร.โรงอาหาร
7-10510-003-050 สะระแหน่ Mentha cordifolia Opiz ex Fresen  LABIATAE ไม้ล้มลุก ขอบใบหยักมน สีก้านแดงอมม่วง มีกลิ่นหอม สวนผักสวนครัว
7-10510-003-051 ปาล์มแชมเปญ Hyophorbe lagenicaulis (L.H.Bailey) H.E.Moore PALMAE ปาล์ม ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก สีเขียวอมแดง ลำต้นป่องตรงกลาง หน้าอาคาร 3
7-10510-003-052  ซองออฟ
จาไมก้า
Dracaena reflexa (Decne.) Lam. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม  ใบสีเขียวออกวนรอบลำต้น ขอบใบเรียบ ไม่มีก้านใบ หน้าอาคา 3
7-10510-003-053 ชุมเห็ดเทศ Senna alata (L.) Roxb. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้พุ่ม ออกดอกเป็นช่อสีเหลือง ใบรูปไข่กลับ กลิ่นเหม็นเขียว สวนเกษตร
7-10510-003-054 หญ้าปักกิ่ง Murdannia loriformia (Hassk.)
Rolla Rao & Kammathy
COMMELINACEAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นสูงจากดินประมาณ 10 ซม. ขอบใบเรียบสีเขียว หน้าอาคาร 3
7-10510-003-055 ดาวกระจาย Cosmos sulphureus Cav. COMPOSITAE  ไม้ล้มลุก ลำต้นสูงประมาณ 1.5 ฟุต ใบเป็นแฉก ดอกสีส้ม โรงอาหาร

7-10510-003-056
 
ดาหลา Etlingera elatior (Jack) R.M. Sm. ZINGIBERACEAE  ไม้ล้มลุก ใบลำต้นมีสีเขียวเรียงสลับ ช่อดอกสีชมพู สวนสมุนไพร ศาลาสุวพีย์
7-10510-003-057 ชะพลู
ช้าพลู อีเลิศ พลูลิง นมวา
 Piper sarmentosum Roxb. PIPERACEAE  ไม้ล้มลุก ต้นเลื้อย ใบสีเขียวรูปไต หัวใจ ดอกช่อรูปทรงกระบอก สวนสมุนไพร
แปลงเกษตร
7-10510-003-058  เดหลีใบกล้วย Spathiphyllum cannifolium (Dryand.) Schott ARACEAE ไม้ล้มลุก  ใบสีเขียวเข้ม มีดอกเป็นช่อเชิงลดมีกาบสีขาว สวนสมุนไพร
7-10510-003-059 เทียนทอง Duranta repens L. VERBENACEAE ไม้พุ่ม  ยอดใบมีสีเหลือง ขอบใบแบบจักฟันเลื่อย ผลสุกสีส้ม อ.1 และ 2 และ 3 ประตูทางเข้า
7-10510-003-060 ตะไคร้ Cymbopogon citratus Stapf.  GRAMINEAE ไม้ล้มลุก ใบยาวเรียว
มีกลิ่นหอมฉุน
สวนสมุนไพร
สวนครัวเกษตร
7-10510-003-061 ตะไคร้หอม Cymbopogon nardus Rendle GRAMINEAE ไม้ล้มลุก  ใบยาวเรียว กาบใบมีสีแดง มีกลิ่นหอม  สวนสมุนไพร
7-10510-003-062 แสยกด่างชมพู Pedilanthus tithymaloides (L.) Poit. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ใบเรียงสลับระนาบเดียวมีลายด่างสีเขียวปนขาว ศาลาสุวพีย์
7-10510-003-063 ดาดตะกั่ว Hemigraphis alternata T. Anderson  ACANTHACEAE ไม้ล้มลุก ขอบใบจักฟันเลื่อยซ้อน ใบสีม่วงเข้ม สวนสมุนไพร

7-10510-003-064
 
เตยหอม
เตยเล็ก
Pandanus amaryllifolius Roxb.  PANDANACEAE ไม้พุ่ม ใบมีกลิ่นหอมรูปดาบมีร่องยาวกลางใบ สวนสมุนไพร
7-10510-003-065  เดหลีเล็ก Spathiphyllum floribundum N.E.Br. ARACEAE ไม้ล้มลุก ใบรีปลายแหลม ดอกแบบช่อเชิงลดมีกาบ หน้าตึกอำนวยการ

7-10510-003-066
 
ถั่วฝักยาว Vigna unguiculata (L.) Walp. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้ล้มลุก มีสามใบย่อย มีฝักยาว ลำต้นเป็นเถาเลื้อย สวนผักสวนครัวเกษตร
7-10510-003-067 ใบนาค Pseuderanthemum atropurpureum Radlk. ACANTHACEAE ไม้พุ่ม  ใบและลำต้นอ่อนมีสีแดงอมม่วงด่างเส้นแกนสีน้ำตาล สนามเด็กเล่น หน้าอาคาร 3

7-10510-003-068
ทับทิม Punica granatum L PUNICACEAE ไม้พุ่ม  ใบยอดสีส้ม รูปใบรี ดอกสีแดงแสด หน้าห้องอำนวยการ
7-10510-003-069 พวงชมพู Antigonon leptopus Hook. & Arn . POLYGONACEAE   ไม้เลื้อย ต้นเล็กสีเขียว มีมือเกาะยึด ใบรูปหัวใจ ดอกช่อสีชมพู สวนสมุนไพร

7-10510-003-070
 
ขิงแดง Zingiber officinale Roscoe ZINGIBERACEAE  ไม้ล้มลุก ลำต้นใต้ดิน ใบเรียงสลับ ออกดอกสีแดงปลายยอด  สวนผักสวนครัว
7-10510-003-071 กกรังกา Cyperus involucratus Rottb. CYPERACEAE ไม้ล้มลุก ไม้น้ำชูก้านใบขึ้นคล้ายร่ม แตกหน่อด้านข้างและบนยอด สวนเกษตร
อาคารอำนวยการ
 
7-10510-003-072
 
 ไทรทอง
ไทรสุวรรณ
 Ficus sp. MORACEAE ไม้พุ่ม  ใบรูปไข่ยอดมีสีเหลืองทอง มีน้ำยางในเปลือก อ. 3 สวนสมุนไพร ประตู รร.
7-10510-003-073  ไทรย้อย Ficus benjamina L. MORACEAE  ไม้ต้น ใบรูปรี ปลายเรียวแหลม สวนสมุนไพร สุวพีย์ หน้ารร.

7-10510-003-074
 
ก้ามกุ้ง
เลดี้ได
Heliconia psittacorum L.f. HELICONIACEAE ไม้ล้มลุก ดอกคล้ายก้ามกุ้งมีสีส้ม ดอกเป็นช่อดอกย่อย สวนสมุนไพร
7-10510-003-075 นางกวัก Limnocharis flava (L.) Buchenau ALISMATACEAE ไม้ล้มลุก  ใบเป็นรูปหัวใจ แตกหน่อตรงโคนต้น สวนสมุนไพร
สวนเกษตร

7-10510-003-076
 
นางแย้ม
ปิ้งหอม
Rauvolfia cambodiana Pierre ex Pit. APOCYNACEAE  ไม้พุ่ม ใบใหญ่รูปหัวใจ ขอบใบจักฟันเลื่อย ดอกช่อสีชมพูขาว สวนสมุนไพร
7-10510-003-077 แสยก Pedilanthus tithymaloldes (L.) Poit. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม  ใบเรียงสลับระนาบเดียวมีสีเขียวทั้งต้นและใบ  สวนเกษตร
ศาลาสุวพีย์
7-10510-003-078 เฟิร์นใบมะขามเล็ก Nephrolepis hirsutula (G.Forst.) C.Presl NEPHROLEPIDACEAE เฟิร์น  ใบประกอบสีเขียว แตกหน่อด้านข้าง หน้าอาคารอำนวยการ

7-10510-003-079
 
 บวบหอม Luffa cylindrica (L.) M. Roem.  CUCURBITACEAE ไม้ล้มลุก ผลยาวผิวเรียบมีกลิ่นหอม ลำต้นเป็นเถาเกาะ สวนเกษตร
7-10510-003-080 สิบสองปันนา Phoenix loureiroi Kunth PALMAE ปาล์ม ลำต้นมีหนามที่เกิดจากกาบใบ ใบประกอบแบบขนนก  ข้างประตูทางเข้า รร. 
7-10510-003-081 รำเพย Thevetia peruviana (Pers.) K.Schum. APOCYNACEAE  ไม้พุ่ม เปลือกต้นเรียบ ใบรูปขอบขนานแคบ ดอกสีส้ม หน้าห้องอำนวยการ
7-10510-003-082 ทองอุไร Tecoma stans (L.) Kunth BIGNONIACEAE  ไม้พุ่ม  ใบรูปไข่ ขอบหยัก ออกดอกช่อสีเหลือง ศาลาสุวพีย์
7-10510-003-083 ตะโกนา Diospyros rhodocalys Kurz  EBENACEAE ไม้ต้น เปลือกต้นสีดำแตกเป็นร่องลึก อาคาร 1 หลังเสาธง
7-10510-003-084 บานเช้าต้น บานเช้าสีเหลือง Turnera ulmifolia L. TURNERACEAE  ไม้ล้มลุก ดอกมีสีเหลือง ขอบใบหยักใบ ต้นอ่อนมีขนเล็กๆ บนอาคาร 2 สวนสมุนไพร
7-10510-003-085 บานบุรีหนู Allamanda sp. APOCYNACEAE  ไม้รอเลื้อย มียางสีขาวข้น ดอกสีเหลือง สวนสมุนไพร
7-10510-003-086 ฝรั่ง
ชมพู่ สีดา
จุ่มโป่
 Psidium guajava L. MYRTACEAE ไม้ต้น  ใต้แผ่นใบมีขน เนื้อใบหนาหยาบ ดอกเป็นช่อสีขาว สวนเกษตร
7-10510-003-087 บุหงาส่าหรี Citharexylum spinosum L. VERBENACEAE ไม้ต้น ใบเดี่ยว ดอกเป็นช่อสีขาวตามซอกใบและปลายกิ่ง  อาคาร1หลังเสาธง
7-10510-003-088 ใบเงิน Graptophyllun pictum (L.) Griff. ACANTHACEAE ไม้พุ่ม  ใบรูปรีขอบเป็นคลื่นใบเป็นลายมีหลายสีดอกสีม่วง สวนสมุนไพร
7-10510-003-089 ประดู่กิ่งอ่อน ประดู่บ้าน Pterocarpus indicus willd. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น  กิ่งทอดลงต่ำ ดอกสีเหลืองออกเป็นช่อตามซอกใบ ทางเข้ารร. ศาลา
สุวพีย์ สมุนไพร
7-10510-003-090  ผักหวานบ้าน มะยมป่า Sauropus amoebiflorus Airy Shaw EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม  กิ่งก้านระนาบกับพื้น ดอกออกตามซอกใบ สวนผักเกษตรสมุนไพร
7-10510-003-091 ปาล์มน้ำมัน Elaeis guineensis Jacq. PALMAE ปาล์ม  ลำต้นเดี่ยว ใบประกอบแบบขนนก  หน้าอาคาร1
ตรงสหกรณ์
7-10510-003-092 แก้วเจ้าจอม Guaiacum officinale L. ZYGOPHYLLACEAE ไม้ต้น  ใบเล็กรูปขอบขนาน ปลายมน ลำต้นก้านสีน้ำตาล หน้าห้องอำนวยการ
7-10510-003-093 โป๊ยเซียน Euphorbia milii Des Moul. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม  ลำต้นมีหนามรอบต้น มีน้ำยาง ศาลาสุวพีย์
7-10510-003-094 ผกากรอง หญ้าสาบแร้ง Lantana camara L. VERBENACEAE  ไม้พุ่ม ลำต้นเป็นแหลี่ยม กิ่งอ่อน ยอดมีขน กลิ่นฉุน ดอกเป็นช่อ โรงอาหาร
อ.อำนวยการ

7-10510-003-095
 
 ไทร  Ficus sp. MORACEAE  ไม้ต้น ใบรูปไข่ ปลายมน เปลือกไม้มีน้ำยาง หน้าอาคาร 3
7-10510-003-096 ผักบุ้ง Ipomoea aquatica Forssk. CONVOLVULACEAE ไม้ล้มลุก มีดอกสีขาว รูปกรวย ลำต้นกรอบเลื้อยและมีน้ำยาง สวนผักสวนครัวสวนเกษตร
7-10510-003-097 ปาล์มพัด Pritchardia pacifica Seem. & Wendl.  PALMAE ปาล์ม ผลเป็นทลายขนาดเล็กผลอ่อนสีเขียว แผ่นใบรูปพัด  สวนหน้า ร.ร
หน้าอ. 1 และ 2
7-10510-003-098 สนฉัตร Araucaria heterophylla (Salisb.) Franco ARAUCARIACEAE ไม้ต้น ลำต้นเดี่ยว กิ่งขึ้นเป็นชั้น ใบเป็นพวงหางกระรอก หน้าอาคาร 3
7-10510-003-099 พญาสัตบรรณ ตีนเป็ดฝรั่ง Alstonia scholaris (L.) R.Br. APOCYNACEAE  ไม้ต้น  ต้นสีเทา มียางสีขาว ใบออกเป็นวงรอบข้อ 6-9 ใบ รูปไข่กลับ ข้างโรงอาหารเช้า
7-10510-003-100 ว่านหางจระเข้ Aloe vera (L.) Burm.f. ASPHODELACEAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นเป็นปล้องสั้น ใบอวบน้ำ ขอบใบมีหนาม สวนสมุนไพร
บนอาคาร 2
7-10510-003-101 กระดังงาไทย สะบันงาต้น Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson ANNONACEAE ไม้ต้น กิ่งอ่อนมีขนเล็กน้อย ดอกช่อสีเหลืองมีกลิ่นหอม หน้าห้องสหกรณ์
7-10510-003-102 พริกไทย Piper nigrum L. PIPERACEAE  ไม้เลื้อย  มีรากเกาะยึด ข้อปล้องนูน ดอกเป็นช่อสาย ผลกลม สวนผักสวนครัว
7-10510-003-103 พลับพลึงตีนเป็ด Hymenocallis littoralis Salisb.  AMARYLLIDACEAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นใต้ดิน ใบเป็นกาบเรียงรอบลำต้น ดอกเป็นช่อยาวสีขาว ขอบสระ สวนสมุนไพร อ. 4

7-10510-003-104
 
 สาวน้อย
ประแป้ง
Dieffenbachia seguine (Jacq.) Schott ARACEAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นก้านใบอวบน้ำ ใบมีขนาดใหญ่มีลายด่าง สวนสมุนไพร
7-10510-003-105 มะเขือเทศ Lycopersicom esculentum Mill. SOLANACEAE  ไม้ล้มลุก ลำต้นมีขนสีขาว ใบมีแฉก ผลกลมรี ผิวเรียบมัน สวนผักสวนครัว

7-10510-003-106
 
 พุดพิชญา Wrightia antidysenterica R.Br. APOCYNACEAE   ไม้พุ่ม ลำต้นเล็ก ใบรูปไข่ ดอกสีขาวมี 5 แฉก หน้าอาคาร 3
7-10510-003-107 พุทธรักษา Canna indica L. CANNACEAE  ไม้ล้มลุก  มีเหง้าหัวแตกแขนงอยู่ใต้ดินใบรูปขอบขนาน สระน้ำ อาคาร 3  สวนสมุนไพร
7-10510-003-108 แพงพวยบก แพงพวยฝรั่ง Catharanthus roseus (L.) G.Don APOCYNACEAE ไม้ล้มลุก  ใบออกเรียงตรงกันข้าม ดอกเป็นช่อกระจุกสีม่วงขาว  บนระเบียงอาคาร 2
7-10510-003-109 มะเขือพวง Solanum torvum Sw. SOLANACEAE ไม้พุ่ม กิ่งและยอดอ่อนมีขน ใบเดี่ยวออกเรียงสลับ ดอกช่อ สวนเกษตร
7-10510-003-110 วาสนา Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม  ใบรูปขอบขนาน ออกวนรอบลำต้น ลำต้นเป็นข้อปล้อง  สวนเกษตร สวนสมุนไพร
7-10510-003-111 กาหลง Bauhinia acuminata L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้พุ่ม ใบปลายเว้าลึก โคนใบเว้ารูปหัวใจ ดอกช่อสั้นสีขาว หน้าห้องอำนวยการ
7-10510-003-112  เล็บครุฑ
ครุฑทอดมัน
Polyscias fruticosa (L.) Harms ARALIACEAE ไม้พุ่ม เปลือกต้นขรุขระ ใบประกอบขนนก สวนสมุนไพร
7-10510-003-113 เฟื่องฟ้า
ตรุษจีน
ดอกต่างใบ
Bougainvillea spectabilis Willd. NYCTAGINACEAE ไม้รอเลื้อย ต้นมีหนามแหลม ใบเดี่ยวรูปไข่ขอบเรียบ ดอกช่อ ทางเดินข้างสระน้ำ อ.3
7-10510-003-114 มะกรูด  Citrus hystrix DC. RUTACEAE ไม้ต้น  มีหนาม ใบมีกลิ่นหอมเฉพาะ ผลกลมผิวขรุขระ  สวนผักสวนครัว

7-10510-003-115
 
 ส้มโอ Citrus maxima (Burm.f.) Merr.  RUTACEAE ไม้ต้น ลำต้นมีหนาม ผลกลมขนาดใหญ่สีเขียว
ผิวหยาบ
หน้าอาคาร 3
7-10510-003-116 มะขาม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ต้นแตกเป็นร่องตามยาว ฝักคอดเป็นข้อตามเมล็ด สวนเกษตร สมุนไพร ทางเข้า รร.
7-10510-003-117 มะอึก
 มะเขือปู่
มะปู่
Solanum stramonifolium Jacq. SOLANACEAE  ไม้พุ่ม ทุกส่วนมีขนละเอียดสีน้ำตาล โคนใบเว้า ขอบหยัก  หน้าอาคาร 3
7-10510-003-118 ลีลาวดี
ลั่นทมขาว
Plumeria obtusa L. APOCYNACEAE ไม้ต้น  ทุกส่วนมียางสีขาว ใบรูปไข่กลับ ดอกช่อที่ปลายกิ่ง หน้าอาคาร 3
7-10510-003-119 ราชพฤกษ์
คูน ลมแล้ง
Cassia fistula L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น เปลือกต้นสีเทา ดอกช่อห้อยระย้าตามกิ่ง มีสีเหลือง สวนเกษตร โรงอาหาร
7-10510-003-120 อ้อยแดง อ้อยดำ อ้อยขม Saccharum officinarum L. GRAMINEAE  ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นข้อปล้องสีแดงดำชัดเจน
รสหวาน ใบยาว
 สวนสมุนไพร
7-10510-003-121 สนแผง  Thuja orientalis L. CUPRESSACEAE ไม้พุ่ม  ใบต่อกันเป็นแผงรูปร่างคล้ายปะการัง สวนสมุนไพร
ทางเข้ารร.
7-10510-003-122 มะเฟือง Averrhoa carambola L. OXALIDACEAE ไม้ต้น  ผลเป็นแฉกอวบน้ำขอบเหลี่ยม ดอกเป็นช่อสีม่วงขาว สวนเกษตร
7-10510-003-123 มะม่วง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE ไม้ต้น ออกดอกเป็นช่อที่ปลายยอด ผลเรียบรูปใบหอกโค้ง สวนเกษตร
ข้างอาคาร1
7-10510-003-124 มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels  EUPHORBIACEAE ไม้ต้น  ใบประกอบแบบขนนก รูปไข่ ผลเป็นพวงกลม สวนสมุนไพร
7-10510-003-125 มะละกอ Carica papaya L. CARICACEAE ไม้ต้น  ขอบใบเป็นแฉก ผลโต ต้นสูง มีเนื้อสีเหลืองอมแดง สวนเกษตร
7-10510-003-126 มะลิ Jusminum sambac (L.) Aiton  OLEACEAE ไม้พุ่ม  ดอกสีขาวมีกลิ่นหอมเย็น ใบรูปไข่ขอบเรียบ บนอาคาร 2 สวนสมุนไพร
7-10510-003-127 มิกกี้เม้าส์ Ochna kirkii Oliv. OCHNACEAE ไม้พุ่ม กลีบดอกสีเหลือง เมล็ดสีดำ หน้าอาคาร 3
7-10510-003-128  โมกบ้าน
หลักป่า
โมกพวง
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz  APOCYNACEAE  ไม้พุ่ม ใบรูปไข ขอบใบเรียบ ดอกเป็นพวงสีขาวมีกลิ่นหอม สวนสมุนไพร เกษตร หน้ารร.

7-10510-003-129
 
พริกขี้หนู
ดีปลีขี้นก
หมักเพ็ด
Capsicum frutescens L. SOLANACEAE  ไม้พุ่ม  กิ่งหักง่ายออก ดอกสีขาวตามซอกกิ่ง
ผลยาวรี รสเผ็ด
 สวนเกษตร สวนครัว
7-10510-003-130  ว่านกาบหอยแครง Tradescantia spathacea Stearn  COMMELINACEAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นอวบแตกใบรอบกอ รูปหอก หลังเขียวท้องม่วง  สวนสมุนไพร อ.1 และ 3 เกษตร

7-10510-003-131
 
พันสวรรค์ คอนสวรรค์ Ipomoea quamoclit L. CONVOLVULACEAE ไม้เลื้อย  ใบมีขนาดเล็กดอกสีแดงเลื้อยเกาะตามรั้ว สวนสมุนไพร
7-10510-003-132 เล็บมือนาง
จะมั่ง
Quisqualis indica L. COMBRETACEAE ไม้เลื้อย  ใบเดี่ยว ดอกสีแดงรูปดาว เป็นช่อตามปลายกิ่ง  ด้านหน้าทางเข้าโรงเรียน
7-10510-003-133 ฤาษีผสม
ว่านเลือดแห้ง
Plectranthus scutellarioides (L.) R.Br. LABIATAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นเหลี่ยม ขอบใบจัก หลากสี ดอกเป็นยาวสีขาวม่วง อาคาร 3
สวนเกษตร

7-10510-003-134
 
ลิ้นกระบือ กระบือเจ็ดตัว Excoecaria cochinchinensis Lour. EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม หน้าใบสีเขียว ท้องใบสีแดง ออกดอกตามซอกใบ สวนสมุนไพร
7-10510-003-135 ราตรี Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE ไม้พุ่ม ดอกช่อยาวสีขาวอมเขียวตามซอกใบปลายกิ่ง หอม สวนสมุนไพร
7-10510-003-136 กระเจี๊ยบแดง ส้มพอดี Hibiscus sabdariffa L. MALVACEAE ไม้ล้มลุก ลำต้นและกิ่งสีม่วงแดงใบหยักเว้า 3-5 แฉก ดอกแดง สวนเกษตร
7-10510-003-137 พญาปล้องทอง พญายอ Clinacanthus nutans (Burm.f.) Lindau. ACANTHACEAE  ไม้พุ่ม ลำต้นกลมเป็นข้อปล้องสีเขียว ใบรูปหอกเรียวยาว สวนสมุนไพร
7-10510-003-138 เจตมูลเพลิงขาว ปิดปิวขาว Plumbago zeylanica L. PLUMBAGINACEAE ไม้พุ่ม แตกกิ่งมาก ออกดอกช่อปลายกิ่ง สีขาว กลีบเลี้ยงมีขน สวนสมุนไพร
7-10510-003-139 เจตมูลเพลิงแดง ปิดปิวแดง Plumbago indica L. PLUMBAGINACEAE ไม้พุ่ม  ยอดอ่อน ข้อสีแดง ใบเขียว ก้านแดง ดอกช่อตั้งสีแดง สวนสมุนไพร
7-10510-003-140 แว่นแก้ว Hydrocotyle umbellata L. UMBELLIFERAE  ไม้ล้มลุก ลำต้นเป็นไหลเลื้อยไปตามดิน ใบกลม รากออกที่ข้อ  หน้าห้องอำนวยการ ห้องสมุด
7-10510-003-141 บานไม่รู้โรย ดอกสามเดือน Gomphrena globosa L. AMARANTHACEAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นอ่อนมีขนสีขาว ดอกเป็นกระจุกที่ปลายยออด สวนสมุนไพร
7-10510-003-142 เอื้องหมายนา Costus sp.  COSTACEAE ไม้ล้มลุก มีเหง้าใต้ดิน ใบออกเป็นกอแน่น
กาบใบสีแดง
สวนสมุนไพร
7-10510-003-143 ปาล์มหาง
กระรอก
ค๊อกเทล
 
 Wodyetia bifurcata A.K. Irvine  PALMAE  ปาล์ม ใบเรียงเป็นวงฟูกลม ต้นมีข้อปล้อง สวนสุวพีย์เกษตร สนามเด็กเล่น