โรงเรียนบ้านเขว้าวิทยายน จังหวัดชัยภูมิ

7-36170-002-001 กระถิน
กระถินบ้าน
Leucaena leucocephala (Lam.) de Wit LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE ไม้พุ่ม ใบประกอบแบบขนนก ดอกเล็กอัดแน่นกระจุกกลม ประตูโรงเรียน
ด้านทิศเหนือ
7-36170-002-002 กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE  ไม้ต้น ลำต้นเป็นสีน้ำตาลเปลือกแตกตามยาวไม่เป็นระเบียบ ฝักแบนบิดเป็นวง หน้าอาคาร 3
7-36170-002-003 กล้วยน้ำว้า Musa sapientum L. MUSACEAE  ไม้ล้มลุก  ใบเป็นแผ่นยาว เส้นใบขนานกัน ดอกเป็นช่อเรียกว่า หัวปลี อาคารเกษตร
7-36170-002-004 กล้วยพัด กล้วยลังกา Ravenala madagascariensis Sonn. STRELITZIACEAE ไม้ต้น
ขนาดเล็ก
ลำต้นตั้งตรง สีน้ำตาลไม่แตกกิ่งก้าน ลำต้นเป็นข้อสั้นๆ ลักษณะคล้ายปาล์ม กิ่งก้านแผ่คล้ายพัด หน้าประตู
ด้านทิศใต้
7-36170-002-005  กางขี้มอด Albizia sp. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE  ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนกสองชั้นเรียงสลับ ผลเป็นฝักบางแบนเรียบ หน้าอาคารพละศึกษา
7-36170-002-006 การเวก Artabotrys siamensis Miq. ANNONACEAE ไม้รอเลื้อย เป็นไม้เถาเลื้อยเนื้อแข็ง ใบเดี่ยวออกใบสลับกันตามข้อต้น ดอกมีกลิ่นหอมจัดในเวลาเย็นถึงค่ำ หลังห้องสมุด
7-36170-002-007 กาหลง
ส้มเสี้ยว
Bauhinia sp. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ใบเดี่ยวทรงกลม ปลายจัดเว้าพับเข้าหากัน หลังอาคาร 2
7-36170-002-008 แก้ว
แก้วขาว
Murraya paniculata (L.) Jack RUTACEAE ไม้พุ่ม  ขึ้นได้ดีในเขตร้อนและกึ่งร้อน ใบมีต่อม น้ำมันเห็นเป็นจุดโปร่งแสง
มีกลิ่นหอม
ข้างสนามหน้าหอประชุมด้านทิศใต้
7-36170-002-009 ขี้เหล็ก
ขี้เหล็กบ้าน
Senna siamea (Lam.) Irwin & Barneby LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ใบประกอบแบบขนนก ดอกช่อสีเหลือง ฝักยาว หน้าหอประชุม
7-36170-002-010 เข็มแดง
เข็มญี่ปุ่น
 Ixora sp. RUBIACEAE ไม้พุ่ม  ใบเรียวรูปหอก ปลายแหลมดอกช่อ
ทรงพุ่มกลม
หน้าอาคาร 1
7-36170-002-011 จันทน์ผา จันทน์แดง Dracaena loureiroi Gagnep.  DRACAENACEAE ไม้พุ่ม  ลำต้นตรง ใบเดี่ยว แตกออกที่ยอด เป็นกระจุกเรียวยาว ปลายแหลม หน้าหอประชุม
7-36170-002-012 จามจุรี ก้ามปู Samanea saman (Jacq.) Merr. LEGUMINOSAE-MIMOSOIDEAE  ไม้ต้น ใบประกอบแบบขนนก สีเขียวเข้ม ดอกช่อ ก้านเกสรตัวผู้โคนยาว
ปลายแดง
หน้าอาคาร 3
7-36170-002-013 ชงโค Bauhinia purpurea L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น ใบเดี่ยวหยักปลายมน แยกเป็น 2 แฉก ดอกสีชมพู ผลยาวเรียวปลายแหลม หน้าอาคาร 2
7-36170-002-014 ชวนชม Adenium obesum (Forssk.) Roem. & Schult. APOCYNACEAE ไม้พุ่ม  ลำต้นอวบน้ำมียางสีขาว ดอกสีแดงอมชมพู หน้าเสาธง
7-36170-002-015 ช้องนาง Thunbergia affinis S.Moore ACANTHACEAE ไม้พุ่ม มีใบคู่ตรงกันข้าม ดอกจะมีลักษณะเป็นหลอด ปลายหลอดแยกเป็น 5 กลีบ หรือ รูปปากเปิด หน้าอาคาร 2
7-36170-002-016  ชาฮกเกี้ยน Carmona retusa (Vahl) Masam.  BORAGINACEAE ไม้พุ่ม ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมาก ใบเดี่ยวเรียงสลับ มักออกเป็นกระจุกสั้นๆ ตามกิ่ง ดอกสีขาวตามซอกใบ ผลสีส้มแดง สวนหย่อมหน้าอาคาร 2
7-36170-002-017 ชัยพฤกษ์
คูน
Cassia fistula L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE
ไม้ต้น
ผลัดใบ เรือนยอดรูปร่มแผ่กว้าง หน้าอาคาร 1
7-36170-002-018 ตะโกนา Diospyros rhodocalyx Kurz EBENACEAE ไม้ต้น ลำต้นสีดำเปลือกแตกไม่เป็นระเบียบ เนื้อไม้แข็ง เหนียว สวนหย่อมหน้าอาคาร 2
7-36170-002-019 ตะขบฝรั่ง Muntingia calabura L. TILIACEAE  ไม้ต้น  ใบเดี่ยวรูปไข่ ปลายแหลม มีขนนิ่ม
ดอกสีขาว
สวนหย่อมข้างห้องพิพิธภัณฑ์พืช
7-36170-002-020 เต่าร้าง Caryota sp. PALMAE ปาล์ม ใบหยัก หน้าอาคาร 1
7-36170-002-021 ทองหลาง
ใบมน
Erythrina fusca Lour. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น ดอกสมมาตรด้านข้างแนบดอกถั่ว ประตูด้านทิศใต้
7-36170-002-022  ไทรทอง Ficus sp. MORACEAE ไม้ต้น ใบรียาว หนาแข็ง ผลกลมเท่าลูกมะแวง
ผลสุกสีเหลือง
หน้าอาคาร 2
7-36170-002-023 เทียนหยด Duranta repens L. VERBENACEAE  ไม้รอเลื้อย ไม้พุ่มขนาดเล็ก ลำต้นแตกกิ่งก้านจำนวนมาก ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ใบสีเหลืองอ่อนถึงสีเหลืองทอง ดอกสีม่วง ผลสีเหลือง สวนหย่อมหน้าอาคาร 2
7-36170-002-024 น้อยหน่า Annona squamosa L. ANNONACEAE ไม้พุ่ม  ใบเดี่ยว ดอกเดี่ยว ผลขนาดใหญ่ เมื่อสุกเมล็ดเปลี่ยนเป็นสีดำ ผิวมัน เนื้อนุ่ม มีรสหอมหวาน ประตูด้านทิศเหนือ
7-36170-002-025 นีออน Leucophllum frutescens (Berl.) Johnst. SCROPHULARIACEAE ไม้พุ่ม ใบด้านบนสีเขียวเทา
มีขน ใบอ่อนนุ่ม ดอกสีม่วงสดถึงสีชมพูอม
ม่วงแดง
อาคาร 1 สวนหย่อมหน้าอาคาร 2
7-36170-002-026 น้ำเต้าญี่ปุ่น Crescentia cujete L. BIGNONIACEAE  ไม้พุ่ม  ใบเดี่ยวออกเป็นกระจุกตามกิ่ง ขนาดไม่เท่ากัน ดอกสีเขียวอมเหลือง ลายสีม่วงแดง ผลกลม ผิวเกลี้ยง หน้าอาคาร 1
7-36170-002-027 บานชื่น  Zinnia violacea Cav. COMPOSITAE  ไม้ล้มลุก ดอกมีริ้วประดับหลายวง เป็นชั้นๆ ดอกสีชมพู
สีแดง สีม่วง
สวนหย่อมอาคาร 2 หน้าห้องน้ำนักเรียนหญิง
7-36170-002-028 ปรงญี่ปุ่น Cycas sp.

 

CYCADACEAE ไม้พุ่ม  ลำต้นเดี่ยวก้านใบสีขาวถึงเขียว สวนหย่อมหน้าหอประชุม
7-36170-002-029 ประดู่
ประดู่ป่า
Pterocarpus macrocarpus Kurz LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น  ใบประกอบ ใบย่อยทรงกลม หลังอาคาร 3
7-36170-002-030 ปะทัดเล็ก ประทัดทอง Hamelia patens Jacq.  

RUBIACEAE
 

ไม้พุ่ม ไม้พุ่มขนาดกลางลำต้นแตกกิ่งก้านเป็นพุ่มกลม กิ่งก้านสีน้ำตาลแดงเรื่อ ดอกสีส้มแดง ออกเป็นช่อแบบกระจุกตามซอกใบและกิ่ง  สวนหย่อมหน้าหอประชุม
7-36170-002-031 ปาล์มหางจิ้งจอก Wodyetia bifurcata A.K. Irvine PALMAE ปาล์ม ปาล์มต้นเดี่ยว ลำต้นป่องกลางเล็กน้อย คอสีเขียว ใบประกอบแบบขนนก เรียงสลับ เป็นพวงคล้ายหางหมาป่า ดอกสีขาว ออกเป็นช่อใต้โคนกาบใบ สวนหย่อมหน้าอาคาร 2
7-36170-002-032 แปรงล้างขวด Callistemon lanceolatus DC.  MYRTACEAE ไม้ต้น  กิ่งอ่อนมีขน กิ่งก้านลู่ลง  มีเกษรตัวผู้เป็นเส้นยาวๆ สีแดง สวนหย่อมหน้าอาคาร 1
7-36170-002-033 เปล้า
เปล้าใหญ่
 Croton roxburghii N.P. Balakr. EUPHORBIACEAE ไม้ต้น เปลือกต้นสีเทา
ค่อนข้างเรียบ
บริเวณลานโพ

ข้างสนามฟุตบอล
7-36170-002-034 ไผ่น้ำเต้า Bambusa ventricosa McClure GRAMINEAE ผ่ งอกง่าย มีเหง้าใต้ดิน ด้านหน้าอาคาร 2
7-36170-002-035 พวงชมพู Antigonon leptopus Hook. & Arn. POLYGONACEAE  ไม้เลื้อย ดอกเป็นช่อ มีสีชมพู สวนหย่อมหน้าอาคาร 2
7-36170-002-036 พลับพลึง Crinum sp. AMARYLLIDACEAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นใต้ดินแตกหน่อมากใบเรียวยาวมีกาบสีขาหุ้ม ริมรั้วด้านหลังอาคาร 2
7-36170-002-037 แพงพวยฝรั่ง Catharanthus roseus (L.) G. Don APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ดอกมีสีขาวถึงชมพูเข้ม มีสีแดงตรงกลางดอก สวนหย่อมหน้าอาคาร 2
7-36170-002-038 โพ  Ficus religiosa L. MORACEAE ไม้ต้น  ใบเดี่ยวรูปหัวใจ ประตูด้านทิศเหนือ
7-36170-002-039 เฟื่องฟ้า Bougainvillea spectabilis Willd. NYCTAGINACEAE ไม้รอเลื้อย ลำต้นมีหนาม ออกดอกตลอดปี หน้าอาคาร 1
7-36170-002-040 มะขาม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ดอกเล็กๆ สีขาวเหลือง คล้ายนกกระยาง  หน้าอาคาร 2
7-36170-002-041 มะขามเทศ Pithecellobium dulce (Roxb.) Benth. LEGUMINOSAE-
MIMOSOIDEAE
ไม้ต้น  ฝักกลม ห้อยยาว
บิดม้วน
ประตูด้านทิศเหนือ
7-36170-002-042 มะค่าแต้ Sindora siamensis Teijsm. & Miq. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น ลำต้นสีเทา ดอกเป็นช่อ ผลกลมแบน ๆ
มีหนามรอบผล
ประตูด้านทิศเหนือ
7-36170-002-043 มะค่าโมง Afzelia xylocarpa (Kurz) Craib  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ต้นสูง เปลือกสีเทา ใบรี ปลายมน ผลเป็นตลับ ภายในเมล็ดเรียง หลังอาคารเกียรติยศ
7-36170-002-044 มะพร้าว Cocos nucifera L.  PALMAE ปาล์ม  ก้านใบออกรอบต้น ใบเป็นทางยาว ใบออก 2 ด้านของก้าน ผลออกเป็นทลาย  หน้าอาคารประชาสัมพันธ์
7-36170-002-045 มะม่วง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE ไม้ต้น  ผลสีเขียวรูปรีปลาย
โค้งงอน
หน้าอาคาร
พลานามัย
7-36170-002-046 มะม่วงหิมพานต์ Anacardium occidentale L. ANACARDIACEAE ไม้ต้น  ผลแท้งอกจากปลายผลเทียม ด้านหลังอาคาร 2
7-36170-002-047 มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels  EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ดอกจะออกเป็นช่อ
ตามกิ่ง
หน้าอาคาร 2
7-36170-002-048 รำเพย Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum. APOCYNACEAE ไม้พุ่ม  ทุกส่วนของต้นมีน้ำยางสีขาวเป็นพิษ
ผลแก่สีดำ
เป็นพิษทั้งผล
สวนหย่อมหน้าอาคาร 2
7-36170-002-049 เล็บมือนาง Quisqualis indica L. COMBRETACEAE ไม้รอเลื้อย ไม้เลื้อยใบออกตามเถา ใบคู่ช่อดอกเป็นพวงดอกสีชมพูมีกลิ่นหอม หน้าอาคาร 1
7-36170-002-050 ว่านเปราะหอม ว่านหอม Kaempferia galanga L. ZINGIBERACEAE  ไม้ล้มลุก มีหัวใต้ดิน กลิ่นหอม กระถางหน้าอาคาร 1 และอาคาร 2
7-36170-002-051 วาสนา Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม  ปลายใบมักจะอ่อน
โค้งลง ผิวเป็นมัน

ดอกสีชมพูอ่อนถึงขาว มีกลิ่นหอมแรง
หน้าเสาธง และ
อาคาร 1
7-36170-002-052
 
สนทะเล Casuarina equisetifolia J.R. & G.Forst. CASUARINACEAE ไม้ต้น ต้นสูง ใบเป็นฝอย หน้าโรงอาหาร
7-36170-002-053  สนแผง
สนหางสิงห์
Thuja orientalis L. CUPRESSACEAE  ไม้ต้น  ใบ เป็นเกล็ดขนาดเล็ก เรียงติดกันแน่นกับกิ่งและแผ่เป็นแผง
 
ข้างสนามฟุตบอล
7-36170-002-054 สะเดา Azadirachta indica
A.Juss.
MELIACEAE ไม้ต้น ลำต้นสูง เปลือกสีน้ำตาลแตกลาย ใบสีเขียวเรียวเล็ก ขอบใบหยัก ปลายแหลม  หลังอาคารพละศึกษา
7-36170-002-055 สาละลังกา Couroupita guianensis Aubl.  LECYTHIDACEAE ไม้ต้น  ผลสุกมีกลิ่นเหม็น สวนหย่อมหน้าหอประชุม
7-36170-002-056  สัก  Tectona grandis L.f. LABIATAE ไม้ต้น  ใบใหญ่หนาสาก  หลังหอประชุม
7-36170-002-057 สัตตบรรณ
ตีนเป็ด
Alstonia scholaris (L.)R.Br. APOCYNACEAE ไม้ต้น  ลำต้นกิ่งมียางสีขาวขุ่นคล้ายน้ำนม ทนแล้ง หน้าอาคาร 3
7-36170-002-058 หมากเขียว Ptychosperma macarthurii H.Wendl. PALMAE  ปาล์ม  ใบประกอบแบบขนนก ข้างหอประชุม
7-36170-002-059 หมากแดง Cyrtostachys renda
Blume
PALMAE  ปาล์ม  กาบใบสีแดงสด  หน้าหอประชุม
7-36170-002-060 หมากนวล Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore PALMAE ปาล์ม  กาบใบสีนวล หน้าอาคาร 1
7-36170-002-061 หมากเหลือง Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. PALMAE ปาล์ม  ลำต้นผิวเรียบสีเหลืองส้มถึงเขียว มีข้อเห็นได้ชัดเจน สวนหย่อมหน้าหอประชุม
7-36170-002-062 หูกระจง Terminalia ivorensis
A. Chev.
 COMBRETACEAE ไม้ต้น  แตกกิ่งในแนวราบเป็นชั้นๆ คล้ายฉัตร ใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับถี่ที่ปลายกิ่ง ดอกสีขาว สวนหย่อมหน้าหอประชุม
7-36170-002-063 อโศกเซนคาเบรียล Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f. ANNONACEAE  ไม้ต้น เรือนยอดแคบสูงรูปพีระมิด กิ่งก้านลู่ลง ใบเดี่ยวเรียงสลับ ใบรูปหอกแคบ ดอกสีครีมหรือสีเขียวอ่อน
ข้างโรงอาหาร บริเวณหน้าเสาธง

 

7-36170-002-064 ฮวงไซ
รวงไซ
Buchanania siamensis Miq.  ANACARDIACEAE ไม้ต้น ในช่วงผลัดใบ ยอดอ่อนหรือใบอ่อนจะเป็นสีแดงอมชมพูเบียดกันหนา แน่น
คล้ายกะหลํ่าปลี
บริเวณหน้าเสาธง