โรงเรียนโรงเรียนงัวบาวิทยาคม จังหวัดมหาสารคาม

  7-44120-001-001  หูกวาง Terminallia catappa L. COMBRETACEAE ไม้ต้น ผลัดใบ ดอกสีขาวนวล ผลรูปไข่ เมื่อแห้งมีสีดำคล้ำ ข้างสนามบาส
  7-44120-001-002 เฟื่องฟ้า
Bougainvillea spectabilis
Willd.
 NYCTAGINACEAE ไม้รอเลื้อย เป็นรอไม้เลื้อย ลำต้นและกิ่งมีหนาม ออกดอกเป็นช่อตามซอกใบ ดอกมีหลายสี ข้างสนามกีฬา
หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-003 มะม่วง Mangifera indica L. ANACARDIACEAE ไม้ต้น   มีรสเปรี้ยว
เมื่อสุกมีรสหวาน
หน้าหอประชุม
  7-44120-001-004 ประดู่ป่า Pterocarpus macrocarpus Kurz LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE   ไม้ต้น  เปลือกต้นสีน้ำตาลปนเทา ผลกลมแบนมีปีกโดยรอบ มี 1 เมล็ดอยู่กลางผล หน้าหอประชุม
  7-44120-001-005 ราชพฤกษ์
คูน
Cassia fistula L. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ดอกสีเหลือง ออกเป็นช่อห้อยตามซอกใบ หน้าอาคารอุตสาหกรรม
  7-44120-001-006 สะเดา Azadirachta indica A. Juss MELIACEAE  ไม้ต้น มีรสขม หลังฐานพระ
ข้างสนามบาส
  7-44120-001-007 เทียนหยด Duranta repens L. VERBENACEAE ไม้พุ่ม   ดอกช่อสีขาวหรือม่วง ผลเป็นช่อรูปกลม สีเขียว เมื่อสุกเป็นสีเหลือง หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-008 มะขาม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ผลสีน้ำตาลมีรสเปรี้ยว เมื่อสุกเนื้อผลข้างในนิ่มสีน้ำตาลแดง  ข้างถนนรอบ ๆ โรงเรียน
  7-44120-001-009 พญาสัตบรรณ
Alstonia scholaris (L.) R.Br.
 APOCYNACEAE  ไม้ต้น  เปลือกสีน้ำตาล มีน้ำยางขาว ดอกเล็กสีขาวม่น มีกลิ่น หน้าอาคาร ก.
ข้างสนามบาสฯ
  7-44120-001-010 จามจุรี
ก้ามปู
Samanea saman (Jacq.) Merr. LEGUMINOSAE -MIMOSOIDEAE  ไม้ต้น เปลือกต้นสีดำแตก ดอกมีก้านช่อรวมกันเป็นกระจุก ข้างสนามฟุตบอล
  7-44120-001-011  ขี้เหล็ก Senna siamea (Lam.) Irwin & Braneby LEGUMINOSAE -CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ดอกสีเหลืองออกอกตามปลายกิ่ง ข้างสนามฟุตบอล
  7-44120-001-012 กระถินณรงค์ Acacia auriculaeformis A.Cunn. ex Benth. LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ไม้ต้น  เปลือกสีเทาค่อนข้างเรียบ ดอกเล็กเป็นช่อสีเหลือง ข้างสนามบาสฯ
  7-44120-001-013 แก้ว  Murraya paniculata (L.) Jack RUTACEAE ไม้พุ่ม  ดอกเป็นช่อใหญ่สีขาว
กลิ่นหอม
หน้าประตูโรงเรียน
  7-44120-001-014 ปาล์มน้ำมัน Elaeis guineensis Jacq. PALMAE ปาล์ม   ใบรูปพัด ออกดอกระหว่างกาบใบ ผลกลมรี ผลสีเขียวคล้ำ หน้าอาคาร ข.
  7-44120-001-015 มะยม Phyllanthus acidus (L.) Skeels EUPHORBIACEAE ไม้ต้น   ผลสีเขียวอมเหลืองรสเปรี้ยว หน้าโรงเก็บรถ
  7-44120-001-016 พะยูง
กระยูง
Dalbergia cochinchinensis Pierre  LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE   ไม้ต้น  เปลือกสีเทาเรียบล่อนเป็นแผ่นบาง ๆ สวนป่าหน้าหอประชุม
  7-44120-001-017 จำปี  Michelia alba DC. MAGNOLIACEAE  ไม้ต้น  ดอกเดี่ยวสีขาวนวล หน้าเสาธง
  7-44120-001-018 ลั่นทมขาว Plumeria obtusa L. APOCYNACEAE  ไม้ต้น กลีบดอกมี 5 กลีบ มีสีขาว มีกลิ่นหอม หน้าเสาธง
  7-44120-001-019  พิกุล Mimusops elengi L. SAPOTACEAE  ไม้ต้น ดอกสีขาวกลิ่นหอม ดอกเดี่ยวหรือเป็นกระจุกตามซอกใบ ข้างฐานพระ
  7-44120-001-020  ไผ่น้ำเต้า Bambusa ventricosa McClure  GRAMINEAE   ไผ่   มีข้อปล้องถี่และป่องกลม โคนข้อปล้องมีขนาดใหญ่กว่าปลาย ข้างฐานพระ
  7-44120-001-021  ยี่โถ  Nerium oleander L. APOCYNACECE   ไม้พุ่ม ดอกออกเป็นช่อแน่นตามยอด มีสีต่าง ๆ กัน เช่น ชมพู ขาว แดง ดอกมี 5 กลีบ หน้าเสาธง
  7-44120-001-022 เข็มดอกแดง Ixora sp.   RUBIACEAE ไม้พุ่ม  ดอกเป็นช่อใหญ่แบนสีแดงเข้ม หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-023 หมากนวล   Veitchia merrillii (Becc.) H.E. Moore PALMAE   ปาล์ม   มีกอสูงลำต้นตั้งตรงมีข้อปล้องชัดเจน เนื้อผลจะมีสีขาวนวล   หน้าอาคาร ก.  
  7-44120-001-024 ตะโก   Diospyros rhodocalyx Kurz  EBENACEAE   ไม้ต้น   ใบเขียวเป็นมันแข็ง ดอกเล็กสีขาวครีม ผลขนาดเล็กสีเขียว เมื่อสุกจะมีสีเหลือง   หน้าอาคาร ก.  
  7-44120-001-025 สนแผง Thuja orientalis L. CUPRESSACEAE  ไม้ต้น  ลำต้นสีน้ำตาลอมแดง ใบเป็นแผ่นสีเขียว หน้าอาคาร ข.
  7-44120-001-026  สาวน้อย
ะแป้ง
Dieffenbachia segunie (Jacq.) Schott ARACEAE ไม้ล้มลุก ใบมีสีขาวอาจมีจุดแต้ม ดอกเป็นช่อมีกาบหุ้ม ผลสีส้มหรือสีแดงภายในมีเมล็ดอัดแน่น หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-027 ปัตตาเวีย   Jatropha integerrima Jacq.   EUPHORBIACEAE ไม้พุ่มขนาดเล็ก.   ผิวใบด้านบนสีเขียวเข้ม ด้านล่างสีผิวอมแดง ดอกเป็นช่อเป็นกระจุกตามซอกใบมีสีแดง หน้าอาคาร ก
  7-44120-001-028 พุดพิชญา Wringhtia antidysenterica R.Br.   APOCYNACEAE ไม้พุ่ม  ดอกมีสีขาว ออกเป็นช่อแบบช่อกระจุกตามซอกใบ หน้าอาคาร ก. 
  7-44120-001-029 ปาล์มสิบสองปันนา   Phoenix loureiroi Kunth PALMAE ปาล์ม   มีใบย่อยออกจากสองข้างป็นจำนวนมาก ใบย่อยแคบแข็งสีเขียวเข้ม    หน้า อาคาร ข. 
  7-44120-001-030 โกสน   Codiaeum variegatum Blume   EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม    จุดเด่นคือเป็นไม้มีใบแปลกไปจากไม้ชนิดอื่นรูปร่างใบแตกต่างกันหลายรูปแบบหลายสี หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-031  สายน้ำผึ้ง Lonicera japonica Thunb. CAPRIFOLIACEAE ไม้เลื้อย ดอกมีกลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามซอกใบ หน้าอาคาร ก. 
  7-44120-001-032 บุหงาส่าหรี   Citharexylum spinosum L. VERBENACEAE   ไม้พุ่ม ก้านใบสีส้ม ดอกช่อออกเป็นช่อตามซอกใบและปลายกิ่ง เป็นช่อพวงสีขาวขนาดเล็กเรียว กลิ่นหอมแรง หน้าอาคาร ข. 
  7-44120-001-033 เล็บมือนาง Quisqualis indica L.   COMBRETACEAE ไม้รอเลื้อย    ออกดอกเป็นช่อ ช่อหนึ่งมีหลายสิบดอก ในดอกเดียวกันมีสามสี คือ สีแดงสีขาว และสีชมพู ข้างอาคารอุตฯ
  7-44120-001-034 บานบุรีเหลือง Allamande cathartica L. APOCYNACEAE   ไม้รอเลื้อย    ลำต้นมีสีน้ำตาลอ่อน ใบมีสีเขียวเทา ดอกสีเหลือง   หน้าอาคาร ข.
  7-44120-001-035  มะลิ Jasminum sambac (L.) Aiton OLEACEAE    ไม้รอเลื้อย เป็นใบเดี่ยวรูปมนป้อม ปลายแหลม เนื้อใบหนาสีเขียวเข้ม ดอกออกดอกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง   หน้าอาคาร ก. 
  7-44120-001-036  โมก
โมกซ้อน
หลักป่า
Wrightia religiosa Benth. ex Kurz  APOCYNACEAE ไม้ต้น  ดอกสีขาวเล็กเรียว มีกลิ่นหอม หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-037  ขนุน Artocarpus heterophyllus Lam.  MORACEAE  ไม้ต้น  ใบสีเขียวเข้มหลังใบเป็นมัน ผล มีรูปคล้ายทุเรียน แต่ไม่มีหนามแหลมคม และผิวจะเป็นปุ่ม  สวนป่าหลังโรงอาหาร
  7-44120-001-038  ข้าหลวงหลังลาย Asplenium nidus L. ASPLENIACEAE  เฟิน  ใบมีขนาดใหญ่ ลักษณะยาว ขอบใบหยัก ปลายใบแหลม มีอับสปอร์ที่โคนต้นสีน้ำตาล หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-039 สัก Tectona grandis L.f. LABIATAE ไม้ต้น แผ่นใบหนากว้าง สวนป่าหลังโรงอาหาร
  7-44120-001-040 พวงแสดต้น Tecoma capensis (Thunb.) Lindl. BIGNONIACEAE  ไม้พุ่ม  ดอกสีส้มแดง หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-042 วาสนา
ประเดหวี
 Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม

 

 เป็นไม้พุ่ม ใบรูปหอกปลายใบแหลม ดอกสีชมพูอ่อนหรือขาวเป็นช่อใหญ่ หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-043 นางแย้ม
ปิ้งสมุทร
Clerodendrum sp. LABIATAE  ไม้พุ่ม  ใบเป็นใบเดี่ยว ลักษณะมนกว้างคล้ายรูปหัวใจ ออกดอกเป็นช่อที่ส่วนยอด หน้าอาคารอุตฯ
  7-44120-001-044 ปีบ Millingtonia hortensis L.f BIGNONIACEAE  ไม้ต้น ดอกสีขาวออกเป็นช่อ
ที่ปลายกิ่ง
ข้างสนามฟุตบอล
  7-44120-001-045 ราตรี  Cestrum nocturnum L. SOLANACEAE  ไม้พุ่ม  แตกกิ่งก้านจำนวนมากเป็นพุ่ม ดอกสีขาวนวล มีกลิ่นหอมแรง ข้างฐานพระ
  7-44120-001-046  สนบลู Chamaecyparis sp. CASUARINACEAE ไม้ต้น  เปลือกต้นสีน้ำตาลเข้ม ไม่ผลัดใบ ลักษณะคล้ายสนทะเล หน้าอาคาร ข.
  7-44120-001-047 ปาล์มพัด Livistona sp.  PALMAE ปาล์ม  ใบเป็นรูปพัดมีสีเขียวอ่อนและเป็นมัน ใต้ใบเป็นสีเงิน ดอกเป็นช่อสีเหลืองอมน้ำตาล หน้าอาคารอุตฯ
  7-44120-001-048 หมากเหลือง Chrysalidocarpus lutescens H.Wendl. PALMAE  ปาล์ม  ใบประกอบแบขนนกเรียงสลับ ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม ช่อแยก หน้าอาคารอุตฯ
  7-44120-001-049 นนทรี Peltophorum sp. LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  เปลือกสีเทาค่อนข้างเรียบ หรือแตกเป็นสะเก็ด สวนหย่อม
หน้าหอประชุม
  7-44120-001-050 กระทิง
สารภีทะเล
Calophyllum inophyllum L. GUTTIFERAE ไม้ต้น เนื้อไม้มีสีน้ำตาลแกมแดง ใบสีเขียวหนา แข็งเป็นมัน ดอกขาวอมเหลือง ผลกลมยาว  ข้างนามบาสฯ
  7-44120-001-051  พุดซ้อน
พุดจีน
 Gardenia augusta (L.) Merr.  RUBIACEAE ไม้พุ่ม ใบเป็นใบเดี่ยว ดอกเดี่ยวสีขาว ออกดอกตามซอกใบและปลายกิ่ง หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-052 ข่อย Streblus asper Lour. MORACEAE ไม้ต้น  เปลือกสีเทาขรุขระ ยอดเป็นพุ่มรูปไข่ทึบ กิ่งอ่อนมีขนสาก  หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-053 หางนกยูงไทย Caesalpinia pulcherrima(L.) Sw.  LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ใบเป็นใบประกอบแบบขนนก  ข้างนามบาสฯ
  7-44120-001-054 ยูคาลิบตัส Eucalyptus sp. MYRTACEAE ไม้ต้น  ใบเดี่ยวเรียวยาว ใบใช้ทำน้ำมันหอมระเหย ใช้ทำยาแก้วิงเวียนศีรษะ หลังอาคาร ข.
  7-44120-001-055 อโศกเซนคาเบรียล Polyalthia longifolia (Benth.) Hook. f. ANNONACEAE  ไม้ต้น  ต้นตรงสูงชะลูด กิ่งจะลู่ลงดิน ใบเป็นรูปหอกยาวสีเขียวเข้ม  หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-056  ชบา
ชบาขาว
Hibiscus rosa-sinensis L. MALVACEAE ไม้พุ่ม  ต้นสูง 2.50 เมตร ใบสีเขียวเข้มมนรี ปลายใบแหลม ดอกเดี่ยว มีหลายสีเช่น แดง ส้ม เหลือง หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-057 ชวนชม
ลั่นทมแดง
 Adenium obesum (Forssk.) Roern. & Schult. APOCYNACEAE  ไม้พุ่ม มีลำต้นกลม สีเขียวอมเทามียาง ใบเดี่ยวแผ่นในหนาดอกสีชมพู หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-058 ลั่นทม Plumeria acuminata Aiton APOCYNACEAE ไม้ต้น  เป็นไม้พุ่ม ใบเดี่ยวปลายแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเป็นช่อสั้น ทรงกรวยสีแดงสด รูปเรียว หน้าเสาธง
  7-44120-001-059 ประทัดจีน Hamelia patens Jacq. RUBIACEAE ไม้พุ่ม ลำต้นสีน้ำตาลเทา ดอกสีแดง เป็นหลอดยาวเล็ก ๆ ปลายกลีบดอกสั้น ๆ สี่กลีบ ไม่มีกลิ่นหอม หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-060 ทองหลาง Erythrina variegata L. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น  ใบประกอบมี 3 ใบย่อย เส้นแขนงใบสีเหลือง ดอกรูปดอกถั่ว สีแดงเข้ม ผลเป็นฝักยาว หน้าโรงเก็บรถ
  7-44120-001-061  ไทรย้อยใบแหลม  Ficus sp. MORACEAE  ไม้ต้น ลำต้นตรงแตกกิ่งเป็นพุ่มทึบ มีรากอากาศห้อยลงมาตามกิ่ง หน้าอาคารอุตฯ
  7-44120-001-062 ชาฮกเกี้ยน Carmona retusa (Vahl) Masam.  BORAGINACEAE ไม้พุ่ม ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปไข่กลับแคบปลายเป็นพูแหลม ดอกสีขาว  ข้างหอประชุม
  7-44120-001-063 ซองออฟ
อินเดีย
Pleomele reflexa N.E.Br. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม ต้นตั้งตรงสูง ใบเดี่ยว รูปใบหอกแคบ หรือรูปรี หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-064 คุณนายตื่นสาย Portulaca sp. PORTULACACEAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นและใบอวบน้ำ ดอกมีอายุการใช้งานสั้นดอกมี 6 กลีบ  หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-065 ลิ้นมังกร Sansevieria trifasciata Prain DRACAENACEAE ไม้ล้มลุก  ลำต้นแตกออกเป็นกลีบ ๆ หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-066 กระดังงาสงขลา Cananga odorata (Lam.) Hook.f. & Thomson ANNONACEAE ไม้ต้น  ออกดอกตามปลายกิ่ง ดอกมีกลิ่นหอมแรง หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-067 ชงโคดอกเหลือง Bauhinia sp. LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE ไม้พุ่ม ใบเดี่ยวปลายใบเว้ารูปหัวใจ ดอกสีขาวซ้อนกัน มีผลเป็นฝักแบน  หน้าเสาธง
  7-44120-001-068 มะลุลี Jasminum multiflorum (Burm.f.) Andr. OLEACEAE  ไม้รอเลื้อย ใบเดี่ยว รูปไข่ปลายใบแหลม ดอกสีขาวเป็นช่อ ข้างฐานพระ
  7-44120-001-069  ว่านหางจระเข้ Aloe vera (L.) Burm. f. ASPHODELACEAE ไม้ล้มลุก  ใบหนา รูปร่างยาว ปลายแหลมริมใบหยักและมีหนาม ผิวใบมีสีเขียวและมีรอยสีขาว  หน้าอาคาร ก.
  7-44120-001-070 โป๊ยเซียน   Euphorbia milii Des Moul. EUPHORBIACEAE   ไม้รอเลื้อย   มีหนามแหลม ลำต้นแข็งแรง ใบหนาเป็นรูปใบพาย ออกดอกเป็นช่อ หน้าอาคารอุตฯ