โรงเรียนขุนทะเลวิทยาคม อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช

7-80230-001-001 กระท้อน Sandoricum koetjape (Burm.f.) Merr. MELIACEAE ไม้ต้น ผลเป็นผลสด รูปกลมแป้น สีเหลือง ผิวมีขนแบบกำมะหยี่ สวนป่า
7-80230-001-002 โกสน Codiaeum variegatum Blum EUPHORBIACEAE ไม้พุ่ม ใบสีแดงปนเขียว สวนป่า
7-80230-001-003  ขี้เหล็ก Cassia siamea (Lam.) Irwin & Barneby LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น ดอกเป็นช่อ อ่อนมีสีเขียว ดอกบานกลีบเหลือง สวนป่า
7-80230-001-004 จิก Barringtonia sp. LECYTHIDACEAE ไม้ต้น ดอกเป็นช่อ กินแล้วเมา สวนป่า
7-80230-001-005 เอียน Neolitsea zeylanica (Nees) Merr.  LAURACEAE ไม้ต้น ดอกมีสีเหลืองอ่อน  สวนป่า
7-80230-001-006  ชบา  Hibiscus rosa-sinensis L. MALVACEAE ไม้พุ่ม  มีใบสีเขียวขอบหยัก ดอกใหญ่สีแดง สวนป่า
7-80230-001-007  เชียด Cinnamomun sp. LAURACEAE ไม้ต้น  ใบและเปลือกหอม   สวนป่า
7-80230-001-008 แซะ  Callerya atropurpurea (Wall.) A.M. Schot LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น  ผล  เป็นฝัก แต่ละฝักมี  1 - 3   เมล็ด สีน้ำตาลดำ รูปกลมรี สวนป่า
7-80230-001-009 เคียนทอง Hopea odorata  Roxb. DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น ไม้เนื้อแข็งสีเหลือง สวนป่า
7-80230-001-010 พญาสัตบรรณ Alstonia scholaris (L.) R.Br APOCYNACEAE  ไม้ต้น ก้านใบสั้นแตกใบรอบข้อเป็นวงคล้ายตีนเป็ด ดอกช่อสีขาวมีกลิ่นหอม สวนป่า
7-80230-001-011 เทียนทอง Duranta repens L.  VERBENACEAE  ไม้พุ่ม  ดอกสีม่วงเป็นช่อ
ผลเล็กสีเหลือง
สวนป่า
7-80230-001-012 ไทรทอง Ficus microcarpa L.f. MORACEAE ไม้ต้น ปลายยอดมีใบสีเหลืองทองมีรากอากาศ สวนป่า
7-80230-001-013 โด
ประดู่ป่า
Pterocarpus macrocarpus Kurz LEGUMINOSAE - PAPILIONOIDEAE ไม้ต้น  ดอกช่อสีเหลืองบานและร่วงพร้อมกัน สวนป่า

สนามตะกร้อ

7-80230-001-014 พลับพลา Microcos tomentosa Sm. TILIACEAE ไม้ต้น  ใบเป็นขน ผลสุกสีดำ ใช้เล่นฉับโผลง สวนป่า
7-80230-001-015 พลับพลึงทอง Crinum sp. AMARYLLIDACEAE ไม้ล้มลุก  ใบอ่อนสีเหลืองทอง สวนป่า
7-80230-001-016 มะขาม Tamarindus indica L. LEGUMINOSAE -CAESALPINIOIDEAE ไม้ต้น  ผลเป็นฝัก มีรสเปรี้ยว  สนาม
7-80230-001-017 มะหาด

 

Artocarpus lacucha Roxb.

 

MORACEAE ไม้ต้น  ผล รูปทรงกลมบุบเบี้ยว สุกสีเหลือง สวนป่า
7-80230-001-018 ไม้ดำ Diospyros sp. EBENACEAE ไม้ต้น เนื้อไม้มีสีดำ สวนป่า
7-80230-001-019 โมก  Wrightia religiosa Benth. ex Kurz APOCYNACEAE ไม้พุ่ม ดอก สีขาว สะอาด
มีกลิ่นหอมสดชื่น
ตลอดวัน
สวนป่า
7-80230-001-020 มังคุด Garcinia mangostana L. GUTTIFERAE ไม้ต้น  ใบและผลมียาง  สวนป่า
7-80230-001-021 ยางนา Dipterocarpus alatus Roxb. ex G.Don DIPTEROCARPACEAE ไม้ต้น ผลเป็นผลแห้งทรงกลม มี ปีกยาว 2 ปีก ปีกสั้น3 ปีก  สวนป่า
7-80230-001-022 ยางพารา Hevea brasiliensis (Willd.ex A. Juss.) Mull. Arg EUPHORBIACEAE ไม้ต้น  ต้นมีน้ำยางสีขาว สวนป่า
7-80230-001-023 ยอป่า Morinda coreia Ham. RUBIACEAE ไม้ต้น   ดอกสีขาวเป็นกระจุก ผลรวม สวนป่า
7-80230-001-024 ศรีตรัง Jacaranda sp. BIGNONIACEAE ไม้ต้น  ดอกสีม่วงเป็นช่อ สวนป่า
7-80230-001-025 สะเดาเทียม Azadirachta excelsa  (Jack) Jacobs MELIACEAE ไม้ต้น ใบมีรสขม ไม้ใช้ก่อสร้างบ้าน  สวนป่า
7-80230-001-026 สอม Crypteronia paniculata Blume CRYPTERONIACEAE ไม้ต้น เปลือกลำต้นแตกเป็นเกล็ดตรงยาวตามลำต้น สวนป่า
7-80230-001-029 หูกวาง Terminalia catappa L. COMBRETACEAE ไม้ต้น ใบคล้ายหูกวาง  สวนป่า
7-80230-001-030 ส้านใหญ่ Dillenia sp. DILLENIACEAE ไม้ต้น ใบยาวรีเป็นขน
ดอกสีเหลือง
สวนป่า
7-80230-001-031 เนียน Diospyros sp. EBENACEAE ไม้ต้น ออกลูกเป็นแถวใต้ใบ สวนป่า
7-80230-001-032 ไทร  Ficus sp. MORACEAE ไม้ต้น เนื้อไม้สีขาว สวนป่า
7-80230-001-033 นน Vitex pinnata L. LABIATAE ไม้ต้น เนื้อไม้สีเหลือง สวนป่า
7-80230-001-034 โศกอินเดีย Polyalthia longifolia (Benth.) Hook.f. ANNONACEAE ไม้ต้น ดอกสีครีมหรือสีเขียวอมเหลือง ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ผลรูปไข่ ออกเป็นพวง สวนป่า
7-80230-001-035 หมากผู้
หมากเมีย
Cordyline fruticosa (L.) Gopp. AGAVACEAE ไม้ล้มลุก ดอกช่อสีขาวแกมเหลืองปนม่วง สวนป่า
7-80230-001-036 โหนด Borassus flabellifer L. PALMAE ปาล์ม ใบคล้ายพัด สวนป่า
7-80230-001-037 อัญชัน Clitoria ternatea L. LEGUMINOSAE-PAPILIONOIDEAE ไม้เถา  คล้ายดอกถั่ว สีครามแก่ ขาวและม่วงอ่อน สวนป่า
7-80230-001-038 ดีปลีเชียก Piper chaba Hunt PIPERACEAE ไม้เถา เป็นใบเดี่ยวรูปไข่
ดอกสีแดง
สวนป่า
7-80230-001-039 พลูด่าง Epipremnum aureus Engl. ARACEAE ไม้เลื้อย ใบเขียวปนขาว สวนป่า
7-80230-001-040 หลิวไต้หวัน Cuphea hyssopifolia Humb., Bonpl. & Kunth LYTHRACEAE ไม้ล้มลุก ต้นเตี้ยแคระ
ดอกสีม่วง
สวนป่า
7-80230-001-041  รักป่า Semecarpus sp. ANACARDIACEAE ไม้ต้น  ใบใหญ่ยาว ต้นมียาง เมื่อถูกผิวหนัง
จะรู้สึกคัน
สวนป่า
7-80230-001-042 มะไฟ Baccaurea ramiflour Lour. EUPHORBIACEAE ไม้ต้น  ผลเป็นช่อยาวเมื่อแก่จัดมีสีเหลือง มีรสเปรี้ยวอมหวาน สวนป่า
7-80230-001-043 สะตอ  Parkia speciosa Hassk. LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ไม้ต้น  ผลเป็นฝักยาว เมล็ดทำผักหนอก สวนป่า
7-80230-001-044 กะเรกะร่อน Cymbidium sp. ORCHIDACEAE กล้วยไม้ ชอบเกาะตามต้นไม้ ดอกเป็นช่อยาวสีน้ำตาล สวนป่า
7-80230-001-045 ต้อยติ่ง Ruellia tuberose L. ACANTHACEAE ไม้ล้มลุก ดอกสีม่วง ผลแก่เมื่อแตกออกจะมีเสียง
 
สวนป่า
7-80230-001-046 บานบุรี Allamanda sp.  APOCYNACEAE  ไม้รอเลื้อย ดอกสีเหลือง
มียางสีขาว
สวนป่า
7-80230-001-047 ช้องนาง Thunbergia erecta (Benth) T. Anderson ACANTHACEAE ไม้พุ่ม  ดอกรูปแตรสีม่วง ป้ายสวน
พฤกษศาสตร์
7-80230-001-048 พิลังกาสา Ardisia elliptica Thunb. MYRSINACEAE  ไม้พุ่ม  ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงคล้ำ ฉ่ำน้ำ สวนป่า
7-80230-001-049 วาสนา Dracaena fragrans (L.) Ker Gawl. DRACAENACEAE ไม้พุ่ม ใบยาวรีเป็นพุ่ม สวนป่า
7-80230-001-050 ส้มป่อย Acacia concinna (Willd) DC. LEGUMINOSAE - MIMOSOIDEAE ไม้พุ่ม ต้นมีหนาม ยอดอ่อน
มีรสเปรี้ยว
สวนป่า
7-80230-001-051 หญ้าหนวดแมว Orthosiphon aristatus (Blume.) Miq. LABIATAE ไม้ล้มลุก ดอกช่อสีขาวอมม่วง เกสรตัวผู้ยาวเหมือนหนวดแมว สวนป่า
7-80230-001-052 มะเม่า Antidesma sp. EUPHORBIACEAE ไม้ต้น ยอดอ่อนสีน้ำตาล ผลเป็นช่อ ผลสุกสีดำ
รสเปรี้ยว
สวนป่า