อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนเขื่องใน อ.เชื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี