อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 กลุ่มกรุงเทพ-ปริมณฑล และใกล้เคียง ณ ร.ร.สายปัญญาฯ