อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 กลุ่ม ๔ กรุงเทพฯ-ปริมณฑล และ กลุ่ม ๓ กรุงเทพมหานคร