อพ.สธ.เยี่ยมติดตามความก้าวหน้างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เพื่อเตรียมความพร้อมในการประเมิน สมาชิกฯเขตภาคตะวันออก จำนวน ๕ โรงเรียน