อพ.สธ.เยี่ยมเตรียมประเมินการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
 กลุ่มโรงเรียนสมาชิกจังหวัดชุมพร และ สุราษฎร์ธานี ครั้งที่ ๑/๒๕๕๓