อพ.สธ.เยี่ยมติดตามการดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โรงเรียนนาคำวิทยา อ.เชื่องใน จ.อุบลราชธานี