นายจรัส ชื่นราม
ข้าราชการบำนาญ อดีตรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง ได้แก่ อุบลราชธานี ยโสธร บุรีรัมย์ ศรีสะเกษ

 
 
   
 
  นางประไพศรี สุภา
ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี   ราชมงคล วิทยาเขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม
 
   
 
  นายพร้อม พรหมภู่
ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยี   ราชมงคล วิทยาเขตขอนแก่น


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง ได้แก่ นครราชสีมา ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาสารคาม
 
   
 
  ผศ.ธีรวรรณ นุตประพันธ์
อดีตอาจารย์ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตกรุงเทพมหานครและจังหวัดใกล้เคียง
 
   
 
  นายอนุพงส์ อินทปัญญา
อดีตผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแอลกอฮอล์ และผู้จัดการ โครงการขยายกำลังการผลิต บริษัทยูไนเต็ดไวน์เนอรี่แอนด์ ดิสทิลเลอรี่ จำกัด


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ได้แก่ อุดรธานี หนองบัวลำภู หนองคาย เลย สกลนคร นครพนม
 
   
 
  พันตำรวจเอกจรูญ ไชยอินทร์
อดีตสารวัตร ค่ายนเรศวรมหาราช กองกำกับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ในสังกัดกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และเขตภาคเหนือตอนบน ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง แพร่ น่าน
 
   
 
  นางสาวสุรางค์ บุญฮก
ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีภูเก็ต


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคใต้ฝั่งตะวันตก ได้แก่ ภูเก็ต พังงา ระนอง กระบี่ ตรัง สตูล
 
   
 
  นางเพ็ญศรี พืชพันธ์
ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีนครสวรรค์


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก ฯลฯ
 
   
 
  นางประสพศรี เตมียบุตร
ข้าราชการบำนาญ อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีพิษณุโลก


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก ตาก ฯลฯ
 
   
 
 

ดร.ทนงศักดิ์ มณีวรรณ
รองอธิกาบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนบน

 
   
 
  นางศิริลักษณ์ จันทรมานนท์
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนคลองไผ่วิทยา จังหวัดนครราชสีมา


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนบน
 
   
 
  ายสมพงษ์ พลสูงเนิน
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้า


พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตภาคเหนือตอนล่าง
 
   
 
  นายทนง สมร่าง
อดีตเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร จังหวัดชุมพร

พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนในจังหวัดชุมพร ประจวบคีรีขันธ์
 
   
 

  ผศ. ดวงจิต แก้วอุบล
อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

พื้นที่รับผิดชอบ : สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เขตพื้นที่ภาคใต้
 

 
  l โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ l กิจกรรมโครงการ l สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน l ข้อมูลพรรณไม้ l เอกสารโครงการ l โครงการทดลองปลูกพืชพรรณ l
  l Home l Webboard l Guestbook I RSPG e-Mail l Web Links l สำนักงาน อพ.สธ. I ชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ I สารพรรณพฤกษ์ I
  สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
สวนจิตรลดา ถ.ราชวิถี เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๓
โทร. ๐-๒๒๘๒-๑๘๕๐, ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕ โทรสาร ๐-๒๒๘๒-๐๖๖๕
E-mail : admin@plantgenetics-rspg.org
 
 

  : จำนวนผู้ใช้งาน

  สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๔๔ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ.๒๕๓๗
ห้ามนำข้อมูลของเครือข่ายนี้ ไปเผยแพร่ต่อโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร