มะกอกโอลีฟ

82s23.jpg (22261 bytes)

azrchd.gif (79945 bytes)

cansbowl.jpg (13725 bytes)


        มะกอกโอลีฟเป็นพืชอาหารที่สำคัญและมีคุณค่าพืชหนึ่งในเขตเมดิเตอร์เรเนียนมาตั้งแต่อดีต ส่วนต่างๆของมะกอกสามารถนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ มากมาย เช่น ผล เป็นส่วนสำคัญที่สุด ใช้ประกอบอาหารและผลิตภัณฑ์น้ำมัน ซึ่งน้ำมันมะกอกถือว่าเป็นน้ำมันที่ทางการแพทย์แนะนำให้บริโภคเพื่อสุขภาพที่ดี เนื่องจากมีไขมันที่ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสูงกว่าน้ำมันที่ผลิตจากพืชอื่นๆ อีกทั้งยังสามารถนำน้ำมันมะกอกโอลีฟมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตสบู่และน้ำมันนวด ส่วนใบมะกอกใช้ในการปรุงอาหารและใช้บำบัดรักษาทางการแพทย์ ในขณะที่ส่วนของกิ่งก้านและลำต้นนำมาใช้ทำผลิตภัณฑ์แกะสลักและเฟอร์นิเจอร์
        จากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานพระราชปรารภกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผู้อำนวยการโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา ถึงเรื่องมะกอกโอลีฟมีคุณค่าและประโยชน์หลายๆด้าน อีกทั้งมีพระราชกระแสกับหลายหน่วยงาน เช่น คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ในการนี้เลขาธิการพระราชวัง ได้มีบัญชาให้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ศึกษาและดำเนินการทดลองปลูกมะกอกโอลีฟ ( OLIVE ) ในประเทศไทยในส่วนของโครงการส่วนพระองค์