มะลิซ้อน 
Jasminum Sambac (L.) Ait. ' G.Duke of Tuscany '

         เป็นไม้พุ่มเลื้อย สูง 1-2 เมตร  แตกกิ่งตำใต้ผิวดินจำนวนมาก เป็นพุ่มแน่น ปลายกิ่งตั้งขึ้น กิ่งเปราะ ใบเป็นใบเดี่ยว มักมี 3 ใบต่อหนึ่งข้อ เรียงตรงข้ามร ใบรูปไข่กลับ ปลายใบแหลม สีเขียวเข้ม  ดอกเป็นดอกเดี่ยวหรือดอกช่อ 1-3 ดอก  สีขาว ออกที่ปลายกิ่ง โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบจำนวนมาก ขอบกลีบเป็นคลื่น เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3- 4 เซนติเมตร ดอกบานอยู่ได้หลายวัน  มีกลิ่นหอมตลอดทั้งกลางวันและกลางคืน ออกดอกตลอดปี  
           ขยายพันธุ์โดยปักชำ ทับกิ่ง และตอนกิ่ง  ประโยชน์ใช้ปลูกเป็นไม้ดอกไม้ประดับ มีดอกหอมสวยงาม