มะลิหลวง
                    
      Jasminum  nitidum  Skan                  

  

                    เป็นไม้พุ่มกึ่งเลื้อย สูง 1-2 เมตร มีอายุอยู่ได้หลายปี แตกกิ่งยอดจำนวนมาก เป็นพุ่มแน่น ปลายกิ่งชูตั้งขึ้น กิ่งอ่อนมีสีเขียวและเปราะหักง่าย  ใบเป็นใบเดี่ยว เรียงตรงข้ามเป็นคู่ ใบรูปหอก กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 6-9 เซนติเมตร ปลายใบแหลมยาว โคนใบมน ขอบใบเรียบ แผ่นใบเกลี้ยงเป็นมัน  มีช่อดอกสีขาว ออกเป็นช่อสั้นๆ ตามซอกใบและปลายกิ่ง ก้านดอกมีสีเขียวอมม่วงอ่อน กลีบเลี้ยงสีม่วงแดง ปลายแยกเป็นแฉกเล็กๆ 5 แฉก โคนกลีบดอกติดกันเป็นหลอด ปลายแยกเป็นกลีบรูปขอบขนาน ยาว 1-1.5 เซนติเมตร ดอกอ่อนสีม่วงแดง เมื่อดอกบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-3.5 เซนติเมตร ดอกเริ่มบานและส่งกลิ่นหอมในช่วงเย็นจนถึงช่วงบ่ายของวันรุ่งขึ้น  ดอกบานวันเดียวและโรยในช่วงเย็น ออกดอกดกตลอดปี 
          ขยายพันธุ์โดยปักชำ ทาบกิ่ง และตอนกิ่ง  เติบโตดีในที่แดดไม่จัดนักและดินที่มีความชื้นสูง  ช่วงฤดูหนาวจะมีดอกดกและดอกขนาดใหญ