ทิวาราตรี
                     
     Cestrum diurnnum L. non Weston.                  

  

          
          เป็นไม้rพุ่มสูง 2-5 เมตร แตกกิ่งยืดยาวจำนวนมาก  ใบ เป็นใบเดี่ยวเรียงเวียนสลับ ใบรูปไข่กลับ กว้าง 2-3 เซนติเมตร ยาว 5-8  เซนติเมตร ขอบใบเป็นคลื่น ใบเป็นมันเกลี้ยง   ช่อดอกสีขาว ออกเป็นช่อสั้น ดอกย่อยโคนกลีบเป็นหลอดยาว 1 เซนติเมตร ปลายแยกเป็น 5-6 กลีบ สั้นๆ ม้วนกลับ เมื่อดอกย่อยบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.6-0.8 เซนติเมตร มีกลิ่นหอมในช่วงกลางวัน ออกดอกตลอดปี ผลรูปกลม เมื่อสุกมีสีดำ เนื้อนิ่ม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.3-0.5 เซนติเมตร
           ขยายพันธุ์โดยปักชำ หรือตอนกิ่ง ชอบแดดและดินที่มีความชุ่มชื้นมีอินทรียวัตถุสูง

ข้อมูล: ไม้ดอกหอม (เล่ม1)  ดร.ปิยะ เฉลิมกลิ่น