ดอนญ่า "อีวามาคอส"
Mussaenda Dona Evagelina.

วงศ์ : Rubiaceae

  อนญ่าควีนสิริกิติ์    ดอนญ่า ลูซ แม็ก ไซ ไซ       ดอนญ่า อีวามาคอส     ดอนญ่าออโรร่า

             ย้อนกลับ   โดย  ศ. พิเศษ ดร.ประชิด วามานนท์
 

ดอนญ่าอีวามาคอส ( Mussaenda Dona Evangelina  ) เป็นลูกผสมระหว่าง M. Dona Trining  กับ M. Dona luz Mag Say Say   ดอกสีแดงเข้ม ลักษณะช่อดอก รวมก้านเดียว ๓-๕ ช่อ แยกช่อเล็กออก ๘ กิ่ง มี ๑๖ ช่อ ๆ หนึ่งมี ๔ กลีบ รองซ้อนรูปไข่ ปลายมนสีแดงเข้มขนาด ๓-๔ x ๔-๕ ซม. ดอกเกษรรูปดาว ๕ แฉก สีเหลืองไม่คอยจะบาน และให้ช่อดอกน้อยมากตามฤดูกาล  ดอนญ่าลูกผสมนี้ได้ชื่อตามนามของภริยาประธานาธิบดี เฟอร์ดินัน อี.มาคอส แห่งประเทศฟิลิปปินส์
          ดอนญ่า อีวา มาคอส ต้นนี้เมื่อนำเข้ามาขยายพันธุ์  จึงทำให้ทราบว่า ตอนกิ่ง ตัดปักชำไม่ออกราก จึงต้องใช้วิธีทาบกิ่งจากต้นอื่น จึงทำให้การขยายพันธุ์ช้า ได้น้อย ทำให้ไม่แพร่หลายเช่นต้นอื่นๆ จึงเป็นที่น่าเสียดายว่าอาจสูญพันธุ์

* หาภาพดูยากมาก  จะเห็นมีภาพวาดซึ่งนำไปจัดทำเป็นแสตมป์ของประเทศฟิลิปปินส์

 

 

           


 
  อนญ่าควีนสิริกิติ์      ดอนญ่า ลูซ แม็ก ไซ ไซ       ดอนญ่า อีวามาคอส      ดอนญ่าออโรร่า