โมกราชินี

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Wrightia sirikitiae  Mid.& Santisuk
วงศ์
APOCYNACEAE
ชื่อสามัญ : -
ชื่ออื่น : -

ลักษณะ : เป็นไม้ต้นขนาดเล็ก ผลัดใบ สูงประมาณ 4-6 เมตร ทุกส่วนของต้นมียางสีขาวข้น เปลือกลำต้นสีน้ำตาลอ่อน มีตุ่มใหญ่หนาแน่น  ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามเป็นคู่ มีขนนุ่มประปราย ดอกสีขาว มีกลิ่นหอมอ่อน ผล เป็นฝักคู่คล้ายกระบองยาว  ฝักอ่อนสีเขียว ฝักแก่สีน้ำตาลอ่อน ออกดอกและผลในช่วงฤดูร้อน ขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดหรือตอนกิ่ง
แหล่งค้นพบในประเทศไทย โมกราชินีเป็นพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก จากการสำรวจพรรณพฤกษชาติภูเขาหินปูน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย สันติสุข ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการสำรวจและจำแนกพรรณไม้ กรมป่าไม้และราชบัณฑิต ได้พบพรรณไม้ชนิดใหม่ที่มีลักษณะเป็นเอกลักษณ์ มีดอกสวยงาม เป็นพรรณไม้ถิ่นเดียว พบเฉพาะในประเทศไทย ซึ่งเป็นพรรณไม้หายากและใกล้จะสูญพันธุ์ชนิดหนึ่งของโลก จากความสำเร็จในการค้นพบครั้งนี้ ทางกรมป่าไม้จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต ใช้ชื่อพรรณไม้ชนิดใหม่ตามพระนามของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ว่า " Wrightia sirikitiae  Mid.&Santisuk " เพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณที่พระองค์ทรงสนับสนุนและทรงริเริ่มโครงการต่างๆ ด้านการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพในกรประเทศไทยอย่างจริงจังและต่อเนื่อง และเพื่อเป็นสิริมงคลแก่วงการพฤกษศาสตร์ของประเทศไทย รายละเอียดของพรรณไม้โมกราชินีนี้ได้ตีพิมพ์เป็นทางการ โดยวารสารพฤกษศาสตร์สากล Thai Forest Buulletin (Botany) No.29 August 2001 ของกรมป่าไม้ ซึ่งเผยแพร่ไปทั่วโลก

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  แหล่งข้อมูล : กรมป่าไม้