สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรนิทรรศการ

ผ้าไหมหยาดป่า ในอากาสวันพืชมงคล ปี 2556 ณ บริเวณโครงการส่วนพระองค์ สวนจิตรลดา

ย้อนกลับ      

 

 ร้านหยาดป่า โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา โทร. ๐-๔๔๓๒-๓๑๒๙

 

 

HOME