บัวสี่เหล่า


ภูมิจิตประชากร
              พิศข้อนจะต่างใจ
เปรียบกลอุบลใบ
              ระดะดาษ ณ บึงหลวง
ลางเหล่าชะลูดพ้น
              ชลชาติแสดงดวง
ชูก้านขยายพวง
              จะสัมผัสทิพากร
ลางเหล่าเสมอริม
              ชลปริ่มชโลธร
ลางเหล่าก็เลื่อนถอน
              จะทะลึ่ง บ เลยชล
ลางเหล่าก็ค้างกอ
              บ มิคืบจะสืบสนธ์
ขึ้นลอยกระแสวน
              เพราะบำราศกำลังชู
จักเป็นสุภักษา
              มัสยาและเต่าปู
สัตว์มีนิสัยดู
             ดุจเหล่าอุบลบึง
หากเราประสงค์โปรด
            สุประโยชน์จะพอพึง
นึกสมกะคำนึง
            พระก็รับเผดียงพรหม
 

ปทุมชาติ