การะเวก
Artabotrys siamensis Miq.

 

     การะเวกเหมือนเอกองค์
เป็นเอกวิเวกหวาน

 

พระผู้ทรงสุขสำราญ
โปรดประทานพระสัจธรรม

                                                                         กาพย์เห่เรือ...นายฉันท์ ขำวิไล

                        เป็นไม้เลื้อยใหญ่โตแข็งแรงมาก  มีหนามแข็งยาว ใบใหญ่ดอกสีเขียวเป็นมัน ดอกใหญ่กลีบแข็ง กลีบเรียงเป็นสองชั้น ชั้นละ 3 กลีบ สีเหลืองอมเขียวเล็กน้อย กลิ่นหอมแรงมาก และเริ่มหอมเวลาเย็น