ชื่อวิทยาศาสตร์ : Aegle marmelos (L.) Correa ex Roxb.

 

วงศ์ : Rutaceae

 

ชื่อสามัญ : Beal Fruit Tree

 

ชื่ออื่น : กะทันตาเถร  ตุ่มตัง  ตูม  มะปีส่า

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5-10 เมตร แตกกิ่งต่ำ ตามลำต้นมีหนามยาว เปลือกสีเทา เรือนยอดค่อนข้างโปร่ง ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงสลับ มีใบย่อยรูปไข่ 3 ใบ สองใบล่างออกตรงข้ามกัน ใบปลายมีขนาดใหญ่กว่า กว้าง 3-6 เซนติเมตร ยาว 4-12 เซนติเมตร ปลายใบแหลม โคนสอบ ดอก เล็ก สีขาวอมเขียวหรือสีเหลืองอ่อน กลิ่นหอม ผล รูปไข่แข็งมาก เส้นผ่าศูนย์กลาง 8-10 เซนติเมตร ยาว 12-18 เซนติเมตร เนื้อในสีเหลืองมียางเหนียว เมล็ด รูปรี

 

นิเวศวิทยา : พบประปรายตามป่าเบญจพรรณ ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้และภาคใต้

 
ออกดอก : มีนาคม - พฤษภาคม ผลแก่ ธันวาคม - กุมภาพันธ์  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ละเอียด สีเหลืองอ่อน มีกลิ่นหอมเมื่อยังสด ใช้ทำตัวเกวียน เพลาเกวียน หวี ยางจากผลดิบ ผสมสีทากระดาษแทนกาว เปลือกของผล ให้สีเหลือง ใช้ย้อมผ้า เนื้อใน เชื่อมทำของหวานและใช้ทำเครื่องดื่ม ช่วยย่อยอาหาร รักษาโรคเกี่ยวกับกระเพาะ แก้ท้องเสีย ผลสุก เป็นยาระบาย