ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus   racemosa   L.

 

วงศ์ : Moraceae

 

ชื่อสามัญ : Cluster Fig

 

ชื่ออื่น : มะเดื่อ  มะเดื่ออุทุมพร

 

ลักษณะ :  ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5-20 เมตร กิ่งอ่อน มีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมบางๆ ต่อมาจะหลุดร่วง ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่ถึงรูปใบหอกแกมรูปไข่ ปลายแหลม โคนใบทู่ถึงกลม ก้านใบยาว 10.5 เซนติเมตร ดอก เล็ก ออกเป็นกระจุก ผล รูปไข่กลับ เมื่อสุกสีแดงเข้มถึงสีม่วง

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดในศรีลังกา จีนตอนใต้ เอเชียใต้ และตะวันออกเฉียงใต้

 

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง