ชื่อวิทยาศาสตร์ : Radermachera ignea  ( Kurz) Steenis

 

วงศ์ : Bignoniaceae

 

ชื่อสามัญ : Tree Jasmine

 

ชื่ออื่น : กากี  แคะเป๊าะ  สำเภาหลามต้น  จางจืด  สะเภา  อ้อยช้าง  ปีบทอง

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 6-20 เมตร ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อย 2-5 คู่ แผ่นใบย่อยรูปรีแกมรูปใบหอกถึงรูปไข่แกมรูใบหอกหรือรูปขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 2-6 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร ปลายแหลมเป็นติ่ง โคนสอบแหลม ดอก สีเหลืองอมส้มหรือสีส้ม ออกเป็นกรุจุกตามกิ่งและลำต้น กระจุกละ 5-10 ดอก ทยอยบาน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ยาว 4.5-7 เซนติเมตร ปลายเป็นแฉกสั้นๆ 5 แฉก ผล เป็นฝัก ยาว 35-90 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ด มีปีก

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นตามธรรมชาติบนเทือกเขาหินปูนที่ค่อนข้างชื้นทางภาคเหนือ

 
ออกดอก : มกราคม - เมษายน ผลัดใบก่อนออกดอก  

การขยายพันธุ์ :  โดยเมล็ด ตอนกิ่ง ปักชำกิ่งและหน่อ

 

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ