ชื่อวิทยาศาสตร์ : Butea monosperma  (Lam.) Taub.

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : Flame of the Forest , Bastard Teak

 

ชื่ออื่น : วาว  ก๋าว  จอมทอง  จ้า  จาน  ทองธรรมชาติ  ทองพรหมชาติ ทองต้น

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 8-15 เมตร เปลือกสีเทาคล้ำ แตกเป็นร่องตื้นๆ ใบ ประกอบแบบขนนก ออกสลับ มีใบย่อยยอดรูปไข่กลับ ปลายมน โคนสอบ ส่วนอีก 2 ใบ รู่ไข่ค่อนข้างกว้าง โคนเบี้ยว ดอก ใหญ่รูปดอกถั่ว สีเหลืองถึงแดงแสด ออกเป็ฯช่อตามกิ่งก้านและที่ปลายกิ่ง ยาว 2-15 เซนติเมตร กลีบดอก 5 กลีบ ยาวประมาณ 7 เซนติเมตร ฝัก รูปขอบขนาน แบน กว้างประมาณ 3.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 14 เซนติเมตร เมล็ด มี 1-2 เมล็ดที่ปลายฝัก

 

นิเวศวิยา :  ขึ้นตามที่ราบลุ่มในป่าผลัดใบ ป่าหญ้าหรือป่าละเมาะ ทีแห้งแล้ง พบมากทางภาคเหนือ ส่วนภาคอื่นขึ้นกระจัดกระจาย ยกเว้นภาคใต้

 
ออกดอก :  ธันวาคม - มีนาคม  

การขยายพันธุ์ :  โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เปลือก ใช้ทำเชือกและกระดาษ ยาง แก้ท้องร่วง ใบ ตำพอกฝีและสิว ถอนพิษแก้ปวด ท้องขึ้น ริดสีดวง เข้ายาบำรุงกำลัง ดก ถอนพิษไข้ ขับปัสสาวะ ให้สีเหลือง ใช้ย้อมผ้า เมล็ด ใช้ขับพยาธิตัวกลม บดให้ละเอียดผสมกับน้ำมะนาว ทาแก้คันและแสบร้อน