ชื่อวิทยาศาสตร์ : Jacaranda  filicifolia  ( Anderson) D.Don

 

วงศ์ : Bignoniaceae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : แคฝอย

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 4-10 เมตร เรือนยอดโปร่ง ใบ ประกอบแบบขนนก เรียงตรงข้าม ใบย่อยเล็กมาก  ดอก สีม่วง ออกเป็นช่อใหญ่ตามกิ่ง กลีบดอก 5 กลีบ เชื่อมกันเป็นหลอด เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 2 เซนติเมตร ผล เป็นฝักแบน กว้าง 1-1.5 เซนติเมตร ยาว 2-2.5 เซนติเมตร เมื่อแก่แตกเป็น 2 ซีก เมล็ดมีปีก

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดในอเมริกาใต้ ปลูกได้ดีในดินแทบทุกชนิด พระยารัษฎานุประดิษฐ์ได้นำเข้ามาปลูกที่จังหวัดตรัง

 
ออกดอก :  มกราคม - มีนาคม ทิ้งใบก่อนออกดอก  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับกลางแจ้ง