ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cochlospermum regium    ( Mart.&Schrank) Pilg.

 

วงศ์ : Bixaceae (Cochlospermaceae)

 

ชื่อสามัญ : Yellow Silk Cotton

 

ชื่ออื่น : ฝ้ายคำ

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5-10 เมตร เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา ใบ เดี่ยว เรียงเวียนสลับ รูปฝ่ามือ มี 5 แฉก ปลายแฉกแหลม โคนเว้า ขอบเป็นคลื่น ดอก สีเหลือง ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ทยอยบาน เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร ผล รูปไข่กลับ กว้าง 2.5-3 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร แตกเป็น 3-5 ซีก เมื่อแห้ง เมล็ด สีน้ำตาลมีปุยคล้ายฝ้ายหุ้ม

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดในอเมริกากลางและอเมริกาใต้ มีทั้งชนิดดอกซ้อนและดอกไม่ซ้อน

 
ออกดอก : ธันวาคม - กุมภาพันธ์ ก่อนออกดอกทิ้งใบ  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ดและปักชำ

 

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ