ชื่อวิทยาศาสตร์ : Fagraea Fragrans  Roxb.

 

วงศ์ : Potaliaceae

 

ชื่อสามัญ : Anan

 

ชื่ออื่น : มันปลา  ตำเสา  ทำเสา

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร เปลือกสีน้ำตาลเข้ม แตกเป็นร่องลึก ใบ เดี่ยว ออกตรงข้ามกัน แผ่นใบรูปรีแกมรูปขอบขนาน กว้าง 2.5-3.5 เซนติเมตร ยาว 8-11 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ดอก สีขาวครีมแล้วเปลี่ยนเป็นสีเหลือง กลิ่นหอม ผล กลมเล็ก เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 6 มิลลิเมตร สีส้มแก่ สีแดงเลือดนก เมล็ดเล็ก มีจำนวนมาก

 

นิเวศวิทยา :  ขึ้นทั่วไปในป่าเบญจพรรณชื้นและตามที่ต่ำที่ชื้นแฉะใกล้น้ำ พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคใต้

 
ออกดอก :  เมษายน - มิถุนายน เป็นผล มิถุนายน - กรกฎาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ สีเหลืองอ่อน เสี้ยนตรง เนื้อละเอียด เหนียว แข็ง ทนทาน ใช้ในการก่อสร้าง แก่น มีรสฝาด ใช้เข้าบำรุงธาตุแน่นหน้าอก  เปลือก ใช้บำรุงโลหิต ผิวหนังพุพอง ปลูกเป็นไม้ประดับ