ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millettia leucantha  Kurz var.  buteoides  (Gagnep.) P.K.Loc

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : กระเจ๊าะ  ขะเจ๊าะ

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 18-20 เมตร เปลือกสีเทา เรือนยอดเป็นพุ่มทึบ ใบอ่อนและยอดอ่อนมีขนยาว ใบ ประกอบแบบขนนกปลายเดี่ยว เรียงสลับ ใบย่อยติดเป็นคู่ตรงกันข้าม 3-5 คู่ แผ่นใบย่อยรูปรี กว้าง 3.5-5 เซนติเมตร ยาว 5-12 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนมน ดอก สีขาว รูปดอกถั่วสีชมพูอ่อน ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ฝัก แบน กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ยาว 4-10 เซนติเมตร เมล็ด รูปโล่ เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.3 เซนติเมตร

 

นิเวศวิทยา : พบขึ้นในป่าเบญจพรรณใกล้แหล่งน้ำทั่วๆ ไป

 

ออกดอก : มีนาคม - พฤษภาคม ฝักแก่ พฤษภาคม - สิงหาคม

 

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างและเครื่องเรือน