ชื่อวิทยาศาสตร์:Callerya atropurpurea  (Wall.) Schot [Milledtia atropurpurea (Wall.)Bebtg

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : Catechu Tree

 

ชื่ออื่น : กระแซะ  พุงหมู

 

ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 20-30 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ เปลือกสีน้ำตาลปนเทา แตกเป็นสะเก็ดล่อนเป็นแผ่น ใบ ประกอบแบบขนนกปลายเดี่ยว ใบย่อยออกตรงกันข้าม 3-5 คู่ แผ่นใบย่อยรูปขอบขนานแกมรูปใบหอก กว้าง 3-8 เซนติเมตร ยาว 8-18 เซนติเมตร ดอก รูปดอกถั่ว ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร สีแดงแกมม่วงทึบ กลิ่นหอม ผล เป็นฝัก กว้าง 4-5 เซนติเมตร ยาว 5-10 เซนติเมตร เมล็ด มี 1-3 เมล็ด สีน้ำตาล กลมรี กว้าง 3.5 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร

 

นิเวศวิทยา : พบตามชายป่าดิบชื้นภาคใต้ สูงจากระดับน้ำทะเล 10-50 เมตร

 
ออกดอก :  มกราคม - เมษายน ผลแก่หลังจากออกดอกประมาณ 2 เดือน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้างทั่วไป แต่ไม่ได้รับความนิยม เพราะเนื้อไม้เป็นที่ชอบของมอดและแมลง โดยมากมักใช้ทำฝืนและถ่าน ยอดอ่อนนิยมรับประทานเป็นผักสด