ชื่อวิทยาศาสตร์ : Lagerstroemia loudonii  Teijsm.&Binn.

 

วงศ์ : Lythraceae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : เกรียบ  ตะเกรียบ ตะแบกขน เสลาใบใหญ่ เสลา

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 10-20 เมตร เรือนยอดกลม ทึบ กิ่งมักย้อยห้อยลง เปลือกสีเทาดำ มีรอยแตกเป็นทางยาว ใบ เดี่ยวเรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปขอบขนาน กว้าง 6-10 เซนติเมตร ยาว 16-24 เซนติเมตร  ปลายเรียวแหลมเป็นติ่ง โคนมน ผิวใบมีขนนุ่มทั้งสองด้าน ดอก สีม่วง ม่วงอมชมพูหรือม่วงกับขาว ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง เมื่อบานเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-4 เซนติเมตร ผล รูปกลมรี ผิวแข็ง ยาวประมาณ 2 เซนติเมตร ผลแห้งแตกยาว 5-6 พลู  เมล็ด จำนวนมาก มีปีก

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ ป่าดิบ และป่าชายหาด พบทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออกและภาคกลาง ลงไปถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 
ออกดอก :  ธันวาคม - มีนาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ไม้ ทำเครื่องแกะสลัก ด้ามเครื่องมือ ทำพื้น รอด ตง คาน ได้ดี ปลูกเป็นไม้ประดับ