ชื่อวิทยาศาสตร์: Neobalanocarpus heimii  ( King) P.S.Ashton (Balanocarpus heimii King)

 

วงศ์ : Dipterocarpaceae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : ตะเคียนชัน

 

ลักษณะ :  ไม้ต้น สูง 30-40 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีน้ำตาลเข้ม ล่อนเป็นสะเก็ด มีชันสีขาว ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปใบหอกหรือรูปดาบ กว้าง 2-4 เซนติเมตร ยาว 8-15 เซนติเมตร ปลายแหลม โคนสอบ ดอก สีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง ผล เป็นรูปขอบขนานปลายโค้ง กว้าง 1.5 เซนติเมตร ยาว 5-7 เซนติเมตร มีกลีบเป็นกระทง 5 พู หุ้มแนบอยู่ประมาณ 1 ใน 4 ของผล

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นเป็นกลุ่มในป่าดิบ พบมากที่จังหวัดยะลาและนราธิวาส

 

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ทนทาน แข็งแรง ใช้ในการก่อสร้าง ทำเรือสำเภาเดินทะเล เสากระโดงเรือ ชัน มีราคาสูง ใช้ผสมน้ำมันทาไม้และน้ำมันชักเงาอย่างดี