ชื่อวิทยาศาสตร์ : Erythrina  variegata  L.

 

วงศ์ : Leguminosae

 

ชื่อสามัญ : Indian Coral Tree, Variegated  Tiger's Claw

 

ชื่ออื่น ปาริชาติ  ปาริฉัตร  ทองบ้าน  ทองเผือก ทองหลางด่าง  มังการา (ฮินดู)

 

ลักษณะ : ไม้ต้นผลัดใบ  สูง  5 – 10  เมตร  ตามกิ่งต้นอ่อนหนาม  เรือนยอดเป็นพุ่มกลม  โปร่ง  ใบ  ประกอบแบบนนก  เรียงเวียนสลับ  มีใบย่อย  ใบ  ใบจะโตกว่า  ใบด้านข้าง   ดอก  รูปดอกถั่วสีแดงเข้ม  ออกรวมกันเป็นช่อยาวประมาณ  30  -  40  เซนติเมตร  ผล   เป็นฝัก  ยาว  15 -  30  เซนติเมตร

 

นิเวศวิทยา : พบทั่วไปในเอเชียเขตร้อนและเขตอบอุ่น

 
ออกดอก : มกราคม  กุมภาพันธ์  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ดและปักชำ

 

ประโยชน์ : ปลูกเป็นไม้ประดับ