ชื่อวิทยาศาสตร์ : Manikara  hexandra  ( Roxb.) Dubard

 

วงศ์ : Sapotaceae

 

ชื่อสามัญ : Milkey Tree

 

ชื่ออื่น : ครินี  ไรนี (ฮินดู)

 

ลักษณะ : ไม้ต้น  สูง  15 – 20  เมตร  ลำต้นและกิ่งก้านมักคดงอ ใบ  เดี่ยว  เรียงเวียน  สลับ  แผ่นใบรูปไข่กลับ  กว้าง  2.5 – 6  เซนติเมตร  ยาว  5- 10  เซนติเมตร   ปลายหยักเว้า  เล็กน้อย  โคนสอบ ดอก  เล็ก  สีเหลือง  กลิ่นหอม  ออกเป็นกระจุกตามง่ามใบ ผล  รูปรี  เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ  เซนติเมตร  เมื่อสุกสีเหลืองแสด

 

นิเวศวิทยา : พบขึ้นทั่วไปตามป่าที่มีดินเป็นดินทรายและดินปนหินในสภาพป่าค่อนข้างแห้งแล้ง  พบทั่วไปในภูมิภาคเอเชีย  ในประเทศไทยพบตั้งแต่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  ลงไป  และตามเกาะต่าง

 
ออกดอก : มกราคม  กรกฎาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ผลสุก รสหวาน  รับประทานได้  เนื้อไม้  ใช้เป็นสลักแทนตะปูสำหรับติดกระดานกับโครงเรือ