ชื่อวิทยาศาสตร์ : Homlium tomentosum  ( Vent.) Benth.

 

วงศ์ : Flacourtiaceae

 

ชื่อสามัญ : Moulmein Lancewood

 

ชื่ออื่น : ค่านาง  ช้างเผือกหลวง  เปลือย ลิงง้อ

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 15-30 เมตร ลำต้นเปลาตรง เปลือกสีเทาขาวนวล เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ กิ่งอ่อนมีขนสีนำตาล นุ่ม ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง 5- 13 เซนติเมตร ยาว 10-20 เซนติเมตร ขอบใบหยักคล้ายฟันเลื่อย  ดอก เล็ก สีเหลืองอ่อน ออกรวมกันเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่ง  ผล เล็ก มีฐานดอกขยายคล้ายปีกติดที่ขั้วผล

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นในป่าเบญจพรรณชื้น พบมากในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ราชบุรี บริเวณที่เป็นเขาหินปูน ที่สูงจากระดับน้ำทะเล 100-350 เมตร
ออกดอก :
ธันวาคม - มกราคม ผลแก่ มีนาคม - พฤษภาคม
การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด
ประโยชน์ : เนื้อไม้ สีน้ำตาลอมเหลือง แข็ง เหนียว ใช้ทำเครื่องเรือน เสา ด้ามเครื่องมือทางการเกษตร