ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ficus religiosa  L.

 

วงศ์ : Moraceae

 

ชื่อสามัญ : Sacred Fig  Tree, Pipal Tree

 

ชื่ออื่น : โพ  ปู  ย่อง  สลี

 

ลักษณะ ไม้ต้น  สูง  20 - 30  เมตร  เปลือกต้นสีน้ำตาลเทา  มียางขาวใบ  เดี่ยว  เรียงสลับ  แผ่นใบรูปหัวใจ  กว้าง  8 –15  เซนติเมตร  ยาว  12 – 24  เซนติเมตร  ปลายแหลมหางยาว  โคนเว้าหัวใจ  ก้านใบยาว  8 – 12  เซนติเมตร  ดอก  เล็กจำนวนมากอยู่ภายในฐานรองดอก   ผล  เป็นผลรวมรูปกลมกลม  เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ  0.8  เซนติเมตร  เมื่อสุกสีม่วงดำ

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดในอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 
ออกดอก : โดยเมล็ด  

การขยายพันธุ์ :  โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ :  เปลือกต้น  ทำยาชง  หรือยาต้มแก้โรคหนองใน  ใบ  และยอดอ่อน  แก้โรคผิว  ผล  เป็นยาระบาย