ชื่อวิทยาศาสตร์ : Hopea odorata  ( Roxb.)

 

วงศ์ : Dipterocarpaceae

 

ชื่อสามัญ : Iron Wood

 

ชื่ออื่น : โกกี้  แคน  จะเคียน  ตะเคียนใหญ่

 

ลักษณะ : ไม้ต้น  สูง  20 - 40 เมตร  ลำต้นเปลาตรง  เปลือกสีน้ำตาลคล้ำหรือออกสีดำ  แตกเป็นสะเก็ด  มีชันสีเหลือกทั่วไป  เรือนยอดแน่นทึบ   ใบ  เดี่ยว  เรียงสลับ  รูปไข่แกมรูปหอก  กว้าง  3 -  เซนติเมตร  ยาว  10 - 14  เซนติเมตร  ปลายใบแหลม  โคนใบมน  ใบด้านล่างจะมีตุ่มอยู่ตามง่ามเส้นใบ  ดอก  เล็กสีขาว  หรือเหลืองอ่อน  ออกเป็นช่อตามง่ามใบ  ผล  มีปีกยาว  ปีก  ปีกสั้น  ปีก 

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นตามที่ราบลุ่มและชุ่มชื้นทั่วทุกภาค

 
ออกดอก : มกราคม – มีนาคม  ผลแก่  มีนาคม - เมษายน  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ มีความทนทาน  ทนปลวกได้ดี  ไสกบตบแต่งและชักเงาได้ดี  ใช้ประโยชน์ได้อย่างกว้างขวาง  ใช้ทำเครื่องเรือน   สะพาน  ทำเรือ  วงกบประตูหน้าต่าง   ชัน ใช้ผสมน้ำมันทาไม้  ทำน้ำมันชักเงา