ชื่อวิทยาศาสตร์ : Cordia  cochinchinensis  Pierre

 

วงศ์ : Baraginaceae (Ehretiaceae)

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : -

 

ลักษณะ ไม้ต้น  สูง  5-15  เมตร  เปลือกต้นสีน้ำตาลเทาคล้ำ  ใบ  เดี่ยว  เรียงสลับ  แผ่นใบรูปไข่  กว้างประมาณ  เซนติเมตร  ยาว  15  เซนติเมตร  ปลายทู่  โคนกว้าง ดอก  สีขาว    ผล  แก่เปลือกสีชมพู  มีของเหลวภายในเหนียวมากห่อหุ้มเมล็ด

 

นิเวศวิทยา : พบมากในป่าชายเลนที่ดินค่อนข้างแข็ง  ฝั่งทะเลอ่าวไทย

 
ออกดอก : ตลอดปี  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เปลือก  ใช้ทำปอ  ใช้ทำหมันตอกยาแนวเรือ  ของเหลว  ในผลที่ห่อหุ้มเมล็ด  เหนียว มากใช้ทำกาว