ชื่อวิทยาศาสตร์ : Millingtonia  hortensis  L.f.

 

วงศ์ : Bignoniaceae

 

ชื่อสามัญ : Cork Tree

 

ชื่ออื่น : กาซะลอง  กาดสะลอง

 

ลักษณะ : ไม้ต้น ผลัดใบ สูง 5 –25 เมตร  เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ กิ่งมักห้อยลง เปลือก หยุ่นคล้าวไม้ก๊อกสีเทา แตกเป็นร่องลึก  ใบ ประกอบแบบขนนก 2 – 3 ชั้น เรียงตรงข้าม  แผ่นใบย่อยรูปไข่หรือรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 1.5 – 3 เซนติเมตร ยาว 2.5 – 8 เซนติเมตร ปลายเรียวแหลม  โคนมนกลม ขอบจัก   ดอก สีขาว กลิ่นหอม  ออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง ยาว 10 – 40 เซนติเมตร ทยอยบาน กลีบดอกเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายบานรูปแตร  กว้างประมาณ 2 เซนติเมตร ผล เป็นฝักแบน  กว้าง 1.5 – 2 เซนติเมตร ยาว 208 – 36 เซนติเมตร  เมื่อแก่แตก เมล็ด จำนวนมาก มีปีก

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นในป่าเบญจพรรณ พบมากในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศไทย

 
ออกดอก : กันยายน – พฤศจิกายน บานเวลาเย็น  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ดและปักชำ

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ สีเหลืองอ่อน  ใช้ทำเครื่องเรือน  เครื่องประดับบ้าน   ราก เป็นยาบำรุงปอด รักษาวัณโรค  เปลือก ทำจุกก๊อกขนาดเล็ก  ดอก สูบแก้หืด