ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mammea siamensis  (Miq.) T.Anderson

 

วงศ์ : Guttiferae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : ทรพี  สร้อยพี  สารภีแนน

 

ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 10 –15 เมตร เปลือกสีเทาดำ แตกล่อน เป็นสะเก็ด เรือนยอดทึบ กิ่งอ่อนเป็นสันเหลี่ยม ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม แต่ละคู่สลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปไข่ กลับแกมรูปขอบขนาน กว้าง 4 –6.5 เซนติเมตร ยาว 14 –20 เซนติเมตร ปลายมน โคนสอบแคบ เนื้อใบหนา ดอก สีขาว เมื่อแก่สีเหลือง กลิ่นหอม ออกเป็น ช่อเดียวหรือหลายช่อตามกิ่ง เมื่อบานเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1.5 เซนติเมตร กลีบเลี้ยง 2 กลีบ ติดทนและขยายโตตามผล ผล รูปกระสวย ยาว ประมาณ 2.5 เซนติเมตร เมื่อสุกสีเหลือง เมล็ด มี เนื้อสีเหลืองหรือสีแสดหุ้ม

 

นิเวศวิทยา : ถิ่นกำเนิดในประเทศไทย ขึ้นตามป่าเบญจพรรณและป่าดิบ ปลูกได้ทั่วไป

 
ออกดอก : มกราคม – มีนาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ไม้ ทำเสา พื้น ฝา ดอก ปรุงเป็นยาแก้ร้อนใน เข้ายาลม บำรุงปอด เป็นหนึ่งในเกสรทั้ง 5 ทั้ง 7 และ ทั้ง 9 ผล รสหวาน รับประทานได้