ชื่อวิทยาศาสตร์ : Artoccarpus lacucha  Roxb.

 

วงศ์ : Moraceae

 

ชื่อสามัญ : -

 

ชื่ออื่น : หาด  ปาแต หาดหนุน

 

ลักษณะ : ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร เปลือกสีน้ำตาลคล้ำ แตกเป็นสะเก็ดเล็กๆ เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ ใบ เดี่ยว เรียงสลับ ขอบใบรูปขอบขนาน รูปรี ถึงรูปไข่ กว้าง 5-20 เซนติเมตร ยาว 10-30 เซนติเมตร ผิวใบมีขนสากทั้งสองด้าน ขอบใบแก่เรียบหรือเป็นคลื่นบางๆ ดอก เล็ก สีขาวอมเหลือง ออกรวมเป็นแท่งกลมขนาดเล็กตามง่ามใบปลายกิ่ง ผล รวมรูปทรงกลมบุบเบี้ยว ผลสุกสีเหลือง เส้นผ่าศูนย์กลาง 5-10 เซนติเมตร

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นประปรายตามป่าดิบทั่วไป
ออกดอก : กุมภาพันธ์ - เมษายน เป็นผล มีนาคม - พฤษภาคม
การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด
ประโยชน์ : เนื้อไม้ หยาบ แข็ง เหนียว ทนทานมาก ใช้ก่อสร้าง ใช้ทำเครื่องดนตรี  เปลือก ทำเชือก ราก ให้สีเหลืองใช้ย้อมผ้า แก้ไข้ ขับพยาธิ