ชื่อวิทยาศาสตร์ : Calophyllum inophyllum  L.

 

วงศ์ : Guttiferae

 

ชื่อสามัญ : Alexandian Laurel

 

ชื่ออื่น : กระทิง  ทิง  เนาวกาน สารภีแนน

 

ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 5 – 12 เมตร เรือนยอดเป็นพุ่ม ทึบ เปลือกสีน้ำตาลเทา ใบ เดี่ยว เรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก แผ่นใบรูปไข่กลับ กว้าง 4.5 – 8 เซนติเมตร ยาว  8 – 15 เซนติเมตร ปลายมนหรือเว้าเล็กน้อย โคนสอบ เส้นใบชิด  ขนานกัน ดอก สีขาว กลิ่นหอม ออกเป็นช่อตามง่ามใบใกล้ปลายกิ่ง ผล กลม เส้นผ่าศูนย์กลาง  2 – 2.5 เซนติเมตร

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นตามชายทะเล ปลูกได้ทั่วไป

 
ออกดอก : ตลอดปี  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : ไม้ ใช้ก่อสร้าง ดอก ปรุงเป็นยาหอมบำรุงหัวใจ น้ำมันสกัดจากเมล็ด ใช้ทาแก้ปวดข้อ ทำเครื่องสำอาง ปลูกเป็นไม้ประดับ