ชื่อวิทยาศาสตร์ :Wrightia arborea  (Dennst.)Mabb.
[Wrightia  tomentosa
(Roxb.)Roem.&Schult.]

 

วงศ์ : Apocynaceae

 

ชื่อสามัญ : Ivory, Darabela

 

ชื่ออื่น : มักมัน  มูกน้อย  มูกมัน

 

ลักษณะ : ไม้ต้นผลัดใบสูง 8 – 20 เมตร เปลือกต้นสีเท่าอ่อนถึงน้ำตาล มีน้ำยางสีขาวเรือนยอดรูปทรงกลม ทึบ กิ่งและยอดอ่อนมีขนนุ่มใบ เดี่ยว เรียงตรงข้าม แผ่นใบรูปรี กว้าง 3 – 8 เซนติเมตร ยาว 7 – 18 เซนติเมตร ปลายใบแหลมโคนใบสอบ ดอก สีขาวนวล ออกเป็นช่อตามปลายกิ่ง ยาว 4 – 6 เซนติเมตร ผล เป็นรูปทรงกระบอก ยาว 17-35 เซนติเมตร เมล็ด รูปรี ปลายข้างหนึ่งมีขนสีขาวเป็นพู่ปลิวไปตามลมได้ไกล

 

นิเวศวิทยา : พบในป่าเบญจพรรณทั่ว ๆ ไป ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลถึงที่สูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร

 
ออกดอก : มกราคม – มีนาคม ผลแต่ มีนาคม – พฤษภาคม  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด ใช้รากหรือกิ่งปักชำ ตอนกิ่ง

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้สีขาวนวลถึงขาวอ่อน เสี้ยนตรง เนื้อละเอียดมากเหนียว ใช้ทำเครื่องกลึง เครื่องเล่นสำหรับเด็กเครื่องเขียน ตะเกียบ ไม้บุผนังห้อง  เปลือกใช้รักษาโรคไต ทำให้เจริญอาหาร รักษาธาตุให้ปกติ ทำให้ประจำเดือนมาปกติ แก้พิษสัตว์กัดต่อย ฆ่าเชื้อรำมะนาด ดอกเป็นยาระบาย