ชื่อวิทยาศาสตร์ : Mimusops elengi   L.

 

วงศ์ : Sapotaceae

 

ชื่อสามัญ : Bullet  Wood

 

ชื่ออื่น : กุน  แก้ว  ซางดง

 

ลักษณะ : ไม้ต้น สูง 10-20 เมตร เรือนยอดแน่นทึบ เปลือกสีเทาอมน้ำตาล มีรอยแตกตามยาวของลำต้น ใบ เดี่ยว เรียงสลับ แผ่นในรูปไข่แกมรูปใบหอก กว้าง 2 –5 เซนติเมตร ปลายเรียว โคนสอบ ดอก สีขาวปนเหลือง กลิ่นหอม ออกตามง่ามใบ ผล รูปไข่ปลายแหลม กว้างประมาณ 1.8 เซนติเมตร ยาว 3 เซนติเมตร ผลสุกสีแสด เนื้อในสีเหลืองรสหวาน เมล็ด มี 1 เมล็ด

 

นิเวศวิทยา : ขึ้นประปรายในป่าดิบทางภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก

 
ออกดอก : ขึ้นประปรายในป่าดิบทางภาคใต้ ภาคกลาง และภาคตะวันออก  

การขยายพันธุ์ : โดยเมล็ด

 

ประโยชน์ : เนื้อไม้ ใช้ในการก่อสร้าง ทำโครงเรือเดินทะเล เครื่องมือการเกษตร เปลือกต้มเอาน้ำกลั้วล้างปาก ใช้รักษาไข้ ปวด หัว เจ็บคอ รักษาเหงือกและฟัน ดอกแห้ง ใช้รักษาไข้ ปวดหัว เจ็บคอ เมล็ด ตำให้ละเอียดทำเป็นยาเม็ดสำหรับสวนเวลาท้องผูก ผลสุก รับประทานได้ ปลูกเป็นไม้ประดับและไม้ให้ร่มเงา